Netværksaktiviteter ved konferencer

På disse websider kan du få inspiration til, hvordan du kan arbejde med netværk til konferencer og arrangementer. Find konkrete eksempler på netværksaktiviteter til dit program, og bliv klogere på, hvorfor du skal arbejde med netværk, når du laver konferencer og arrangementer på AU.

Erfaring og undersøgelser viser, at netværksaktiviteter, møder mellem mennesker og samtaler har de bedste kår i det fysiske møde, ikke i det virtuelle. Disse sider omhandler derfor netværk alene i forbindelse med fysiske arrangementer.

Sådan arbejder du med netværk:

Hvorfor arbejde med netværk?

Netværk forstås på disse websider som det faglige, engagerende møde mellem mennesker og refererer også til de samtaler og den værdi, der kan opstå i dette møde. At arbejde med netværk handler derfor om at rammesætte møder og starte samtaler, som kan bidrage til relationsdannelse og engagement, bearbejdelse af viden og læring – alt sammen noget, som kan skabe værdi ved en konference eller et fagligt arrangement.

En post-corona-undersøgelse peger på, at hovedparten af ca. 1.000 adspurgte AU/AUH-forskere foretrækker fysiske konferencer frem for virtuelle eller hybride, når det kommer til netværk (kilde: Rapport fra Aarhus Universitet og VisitAarhus 2022). Samtidig viser tendenser i møde- og konferencebranchen også, at mange deltagere post-corona er blevet mere opmærksomme på forbruget af tid og ressourcer i forbindelse med rejser, arrangementer og konferencer og dermed også mere opmærksomme på den værdi, som for eksempel konferencen kan give dem. Dertil fylder bæredygtighed, CO2-forbrug, usikkerhed, inflation og nye rejsepolitikker mere i deltagernes bevidsthed end før coronapandemien. Hvis deltagerne skal rejse til en konference, skal de altså have noget for pengene, tiden og rejsens samlede CO2-aftryk. De skal have værdi. Derfor stilles der nye krav til arrangørerne omkring formater og output af værdi.

Hvis konferencer og arrangementer på Aarhus Universitet fortsat skal holde sig konkurrenceattraktive, bør vi derfor tænke den gængse netværksdel af en konference på en ny og mere kvalitativ måde. Vi skal væk fra den halve times netværk i regi af 'kaffe og netværk'-pausen og i stedet inkorporere netværk i form af samtaler, møder, brud og overraskelser som en ligeværdig og værdigivende del af det faglige program. Deltagerne skal tale sammen, drøfte, udveksle meninger og bearbejde faglig viden sammen. Dét skaber værdi og giver 'noget for pengene'.

Vil du vide mere?

Har du lyst at læse mere om fremtidens møde- og konferencemarked og om, hvorfor netværk post-corona måske nu er mere relevant end nogensinde, kan du finde mere information her: