Tilgængelighed i egenudviklede systemer

Implementering af designsystemet Delphinus

For næsten alle universitetets egenudviklede systemer, vil der være behov for en vis omskrivning af brugerfladen, dvs. frontendkoden, hvis systemet skal være compliant med Tilgængelighedsloven. AU IT har udarbejdet et designsystem, Delphinus, som indeholder både nogle retningslinjer og en frontendkodebase, som er optimeret i forhold til tilgængelighed. Implementering af Delphinus kan derfor være med til at sikre overholdelse af Tilgængelighedsloven og dermed "compliance by design".

Processen omkring implementering af Delphinus er således:

  1. Systemforvalteren kontakter den systemansvarlige i AU IT med henblik på at afklare tidsforbruget forbundet med at implementere Delphinus.
  2. På baggrund af dette estimat vurderer systemejeren om systemet skal udvikles så det bliver compliant. Vurderingen kan tage hensyn til systemets vigtighed, antal brugere, systemets livscyklus (er det fx tæt på end of life) m.v. For en organisation som AU skal være meget vægtige grunde for ikke at gøre systemer compliant med lovgivningen.
  3. Hvis systemet skal gøres compliant prioriteres det via projekter i projektporteføljen eller udvikling i forvaltning afhængigt af opgavens omfang.

WAS-erklæring

Ud over at systemet skal være så compliant som muligt, skal der også udgives en erklæring om dette. En såkaldt WAS-erklæring.

Ved systemer, der bygger på Delphinus, kan AU IT være behjælpelig med at lave WAS-erklæring. Men såfremt der ikke er benyttet Delphinus, påhviler det Systemejer at sikre udarbejdelse af WAS-erklæring - evt. ved brug af ekstern konsulent.

Se, hvordan du laver en WAS-erklæring