Tilgængelighed i standardsystemer

Krav til leverandøren

I forbindelse med indkøb af standardsystemer bør det være et krav til leverandøren, at de lever op til WCAG 2.1 niveau AA. AU IT har formuleret et standardkrav, som kan inkluderes i en kravspecifikation.

Der bør desuden føres tilsyn med at leverandøren faktisk overholder kravet. Det kan gøres ved enten selv at lave stikprøvekontrol eller at bede leverandøren dokumentere, at de lever op til den ønskede standard. Der kan eventuelt benyttes ekstern bistand til at løfte en sådan kontrolopgave.

Hvis der i indkøbsprocessen ikke har været et krav til leverandøren om at leve op til WCAG 2.1 niveau AA, eller at leverandøren af anden grund afviser at overholde denne standard, eller at det vil blive uforholdsmæssigt dyrt for AU at få leverandøren til at blive compliant, skal systemejer vurdere om AU kan acceptere en situation, hvor det pågældende system ikke lever op til Tilgængelighedsloven. 

AU’s egen konfiguration af systemet

I en række standardsystemer er det muligt at konfigurere udseendet af systemet, herunder farver og fonte. Dette kan også påvirke tilgængeligheden. Særligt kan der være issues forbundet med farver, hvor der ikke er høj nok kontrast til at gøre teksten letlæselig for synshandicappede. Det skal derfor også være et opmærksomhedspunkt for alle systemejere, at AU’s egen konfiguration ikke medfører tilgængelighedsproblemer. 

I forhold til farver skal man være særligt opmærksom, hvis man bruger følgende af AU’s brandfarver: Cyan, gul, turkis, grøn og orange.

Derudover kan varianter af grå give en udfordring.

Hvis der udelukkende er brugt mørkeblå/hvid og sort/hvid vil der typisk ikke være udfordringer i forbindelse med kontrast.

WAS-erklæring

Ud over at systemet skal være så compliant som muligt, skal der også udgives en erklæring om dette. En såkaldt WAS-erklæring. WAS-erklæringen bør udgives uanset om man i øvrigt har arbejdet med at forbedre tilgængeligheden. Hvis systemejer således har vurderet, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at gøre systemet compliant, så skal det deklareres i WAS-erklæringen. 

Se, hvordan du laver en WAS-erklæring

Vær opmærksom på, at hvis der tages nye moduler i brug i et standardsystem, kan det være nødvendigt at opdatere WAS-erklæringen.