Datakvalitet

Løbende aflevering fra 2022 - og fokus på datakvalitet

Den nye journalperiode løber fra 2022, men hvor der tidligere var aflevering hvert femte år har AU lavet en aftale med Rigsarkivet om løbende aflevering. 

Løbende aflevering betyder, at Rigsarkivet laver et 'snap shot' af alt indhold i databasen og gemmer det til eftertiden. Første gang er i 2027.

Formålet med den nye afleveringsform er, at det skal være mindre ressourcekrævende for hele AU at lave periodeskifte, da det med løbende aflevering ikke er nødvendigt at lukke en gammel database; åbne en ny; rydde op i data; vurdere, hvad der skal lukkes; hvad der skal åbnes; hvad der er lukket, men skal flyttes med over; samt tilpasse journalplan og andre datafelter.

Forudsætningen for løbende aflevering er dog, at datakvaliteteten er så høj, at Rigsarkivet godkender 'snap shottet'. Hvis datakvaliteten ikke er høj nok, kan Rigsarkivet til enhver tid forlange af AU, at der skal laves en fuld periodeskifteaflevering som den i 2022.

Der er derfor rettet fokus på datakvalitet, og HR Data Digitalisering vil i højere grad kontrollere, at data lever op til minimumskravene. Det betyder blandt andet, at der vil blive udført mere controlling på sagers metadata; kontrolleret om der er retvisende titler på sager og dokumenter; og at sager med personfølsomme oplysninger er journaliseret korrekt.