Workzone news

Nyheder fra HR Data og Digitalisering til alle brugere af Workzone.

Her vil du kunne holde dig orienteret om ændringer, fejl eller andet, der påvirker din daglige brug af Workzone.

2024-03-12 Ny vejledning tilgængelig: Opret produktionsenhed

Du finder vejledning for oprettelse af produktionsenhed her: Opret produktionsenhed 

2023-04-13 Workzone er nu tilgængelig på campus uden VPN

Fra torsdag den 13. april 2023 kan AU-udleverede computere få adgang til Workzone via det trådløse netværk Eduroam uden at være logget på VPN. Man kan således tilgå Workzone via Eduroam på samme vilkår som på AUs kablede netværk. Hvis du anvender Workzone over et andet netværk skal du fortsat være logget på VPN.   

2023-05-09 Ny controllingliste pga manglende brevdato

I henhold til §24 i Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer CIR nr 9290, og hvis man arbejder med afgørelsessager Offentlighedsloven § 15, så skal der altid påsættes brevdato på emails, der journaliseres.

Dette gøres automatisk ved brug af Workzone plugin og Addin i Outlook, men IKKE, hvis man bruger drag and drop.

Der er derfor lavet en ny liste til controlling: SD Emails uden brevdato, så den enkelte kan holde øje med de dokumenter man skal opdatere med brevdato.

Listen findes under Delte lister samt på dashboardet: Har du styr på dine data?

Læs evt. også her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/datakvalitet/faa-styr-paa-dine-data-i-workzone

2023-05-09 Advanced PDF er blevet slået til

Advanced PDF er blevet slået til. Brug det hvis I har lyst. Vi er ikke helt klar med vejledninger endnu. KMD vejledninger findes her: https://docs.workzone.kmd.net/2023_1/da-dk/Content/WZClient_UserGuide/Document/Edit_PDF_Docs.htm

2023-03-17 Workzone er blevet opgraderet til version 2023.1

Fra mandag d. 20. marts 2023 kl. 8:00 er Workzone igen tilgængelig efter at være blevet opgraderet til version 2023.1.

Læs mere om versionens indhold her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/opgraderinger

Læs om kendte fejl her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/kendte-fejl

2023-03-17 Nyt fast servicevindue hver onsdag morgen 6-8

I SLA for Workzone, er der indført fast servicevindue hver onsdag kl 6-8.

Det vil ikke altid blive taget i brug, og det vil altid blive annonceret via Serviceinfo, hvis det benyttes.

Læs mere om SLA for Workzone HER

2023-01-02: Læseadgang nu krævet felt på Personalesager

Fra i dag er læseadgang et krævet felt, når der oprettes Personalesager fra Workzone Client.

2022-09-22: Opgraderingen til Workzone 2022.3 aflyst

Følgende orientering blev udsendt til alle superbrugere: Grundet den nuværende personalesituation i ESDH-teamet er vi nået til den konklusion, at risikoen ved at opgradere Workzone i efteråret 2022 er for stor, vs. de små ekstra features AU får stillet rådighed ved at opgradere.

2022-07-08: Tilpasning af hjemmeside

Hjemmesiden har gennemgået en større renovering. Flere sider er blevet lagt sammen, nedlagt og/eller har skiftet placering. Siden Datakvalitet er blevet oprettet som efterfølger til siden Periodeskiftet og overgangen til den nye journalperiode.

Rettelserne skal gøre hjemmesiden mere simpel og ligetil.

2022-06-08: Overførsel af sager efter periodeskiftet

Nogle sager var fejlagtigt ikke kommet med over i den nye database efter periodeskift f.eks. udvalgte bygningssager og lønbilagssager. Disse sager er nu blevet overført.

2022-05-08: Periodeskiftet er gennemført

En ny journalperiode er begyndt. Du tilgår Workzone på det sædvanlige link: https://workzone.uni.au.dk/app/client/

Har du brug for at finde en sag eller dokument fra en afsluttet periode kan du finde links og vejledninger her:

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/afsluttede-journalsystemer

2022-03-21: Workzone blev opgraderet til version 2022.1

WorkZone er pr. d.d. opgraderet til version 2022.1.

Hold dig orienteret om kendte fejl på siden her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/kendte-fejl/

2022-02-28: Ny side vedr. Periodeskift

Vores hjemmeside har fået en ny underside: Periodeskift. Her kan du finde en beskrivelse af det kommende periodeskift, værktøj til oversættelse af ny journalplan, FAQ mm.

2022-02-16: Performanceproblemer i Workzone løst

Siden opgraderingen af Workzone d. 29. november 2021 har der været performanceproblemer med Workzone. For at afhjælpe problemet er der installeret en hotfix i Workzone. Fejlrettelsen gør det desuden igen muligt at bruge listerne over inaktiver sager med og uden dokumenter i forbindelse med oprydningsarbejdet inden Periodeskiftet.

2021-11-29: Workzone blev opgraderet til version 2021.3

WorkZone er pr. d.d. opgraderet til version 2021.3.

Hold dig orienteret om kendte fejl på siden her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/kendte-fejl/

2021-10-08: Dokumenter på lukkede sager akteres d. 13. okt 2021

13. oktober 2021 kl. 17 akteres alle dokumenter på lukkede sager.

Fremadrettet skal du selv sikre at dette sker - find dine lukkede sager med uakterede dokumenter på dit dashboard.

Har du fjernet listen fra dit dashboard, kan du finde den under delte lister.

2021-07-02: AUPERSON indblik på alle AU-person kontakter

Fra d. 2/7 vil alle kontakter af typen AU-person i Workzone blive opdateret med et nyt indblik: AUPERSON.

Det sker, da den tidligere indbliksstruktur forhindrede nogle brugere i at finde AU-personer, der allerede var oprettet i Workzone. Den nye løsning sikrer at flere grupper af sagsbehandlere på tværs af universitet kan benytte AU-personer.

2021-03-20: WorkZone blev opgraderet til version 2021.1

WorkZone er pr. d.d. opgraderet til version 2021.1.

Hold dig orienteret om kendte fejl på siden her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/kendte-fejl/

2021-03-16: Ændring i superbrugerdashboard

Listerne  ’Lukkede sager med uakterede dokumenter’ samt ’Systempapirkurv-Sag’ og ’Systempapirkurv-Dokument’ er fjernet fra superbrugerdashboardet.

Dette skyldes,at selvom man på listerne kun ser de sager og dokumenter, som er inden for ens eget indblik, kan controlling på disse lister medføre, at man som superbruger ufrivilligt kan få viden om andre sagsbehandleres fortrolige sager, som man ellers ikke ville se, da man ikke er sagsbehandler på dem.

Der arbejdes på automatisk løsning for 'Lukkede sager med uakterede dokumenter'.

2021-01-08: Ny side: Sikker brug af Workzone

Du kan nu finde en beskrivelse af sikker brug af Workzone her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/sikker-brug-af-workzone/

2020-12-10: Fejlrettelse i Workzone gennemført

I går blev følgende to fejl rettet ved en opdatering af Workzone:

Webexceptionfejl
Du kan efter opdatering af dit Workzone plugin (sker automatisk), logge på VPN både før og efter start af Officeprodukter og så vil dit Workzoneplugin virke. Bemærk dog at du selvfølgelig stadig får fejl, hvis du forsøger at journalisere, uden at være på VPN eller kablet netværk.

Redigering af lister
Brugere, der har haft problemer med redigering af nogle lister, bør nu igen kunne redigere disse lister.

2020-11-13: Client-konfiguration i H11 er tilpasset

Vi har ændret standardkonfigurationen i https://workzoneh11.uni.au.dk/app/client/ således at kun relevante knapper er tilgængelige.

Ligeledes er der blevet tilføjet flere standardkolonner i søgeresultater.

2020-11-02: Workzone blev opgraderet til version 2020.3

Workzone er pr. d.d. opgraderet til version 2020.3.

Hold dig orienteret om kendte fejl på siden her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/kendte-fejl/

2020-09-23: Templafy-skabeloner er nu direkte tilgængelige fra Workzone Client

Du finder den opdaterede vejledning for brug af Templafy i Workzone her: Opret Templafydokument fra Workzone

2020-07-17: Ny vejledning tilgængelig: Journalisering af møde

Du finder vejledningen for journalisering af møde her: Journalisering af møde

2020-07-06: Det er nu muligt at masserette sagskategori

Vejledningen for masseret er opdateret: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/ESDH/VEJL_Masseret_sager.pdf

2020-07-03: Stifinderknappen virker i Edge Chromium fra 7. juli 2020 (RULLET TILBAGE)

 

DENNE ÆNDRING ER RULLET TILBAGE 8. juli og nedenstående ikke gældende længere:

Fra 7. juli 2020 vil Stifinderknappen virke i Edge Chromium.

Når du bruger Edge Chromium, vil Workzone åbne i IE11 tilstand, hvilket betyder at du kan se et lille Internet Explorer-ikon i url-linjen, som vist herunder.

Når du tilgår en sag via Stifinderknappen i Workzone, vil Stifinder åbne, som den plejer.

Der vil dog også åbnes en ekstra fane i Edge browseren med en fejl (se billede herunder). Denne fane og fejl skal blot ignoreres.

Hvis Workzone ikke kan åbnes via Edge Chromium, skal du kontakte din lokale it-support. 

2020-07-01: Dokumenter på lukkede sager akteres d. 2. juli 2020

2. juli 2020 kl. 16 akteres alle dokumenter på lukkede sager.

Fremadrettet skal du selv sikre at dette sker - find dine lukkede sager med uakterede dokumenter på dit dashboard.

Har du fjernet listen fra dit dashboard, kan du finde den under delte lister.

2020-06-19: Ny vejledning tilgængelig

Under Vejledninger->Workzone Stifinder, kan du nu finde en vejledning til at komme tilbage til Edge Legacy, hvis du er kommet til at opgradere til Edge Chromium.

Vi arbejder stadig på en mere langsigtet løsning, som tilgodeser at vi SKAL bruge Edge Chromium på sigt.

2020-06-18: Superbrugerdashboard opdateret med ny liste

Superbrugerdashboardet er blevet opdateret med listen "SB lukkede sager m. uakt. dok".

Listen indeholder alle lukkede sager med uakterede dokumenter, som du har indblik til.

Du kan tilføje kolonnerne "Sagsbehandler", "Ansvarlig enhed" eller "Udførende enhed" og sætte et filter på, så du f.eks. kun ser sager fra brugere i din enhed.

Brug det til at hjælpe dine nærmeste brugere med at få akteret dokumenter på afsluttede sager.

2020-06-11: Der er kommet to nye lister på dit standarddashboard

"Lukkede sager med uakt. dok."

For at sikre dokumenters integritet og autenticitet, skal de løbende akteres eller senest når en sag lukkes.

Listen indeholder alle dine lukkede sager med uakterede dokumenter. Sager på denne liste skal behandles på følgende måde:

  1. Genåbn sagen (kopier evt. den oprindelig afslutningsdato i feltet Afsluttet)
  2. Markér alle dokumenter
  3. Tryk 'Arkiver'
  4. Tryk 'Ja' i pop-op vindue
  5. Afslut sagen (indsæt den oprindelig afslutningsdato i feltet Afsluttet) 

"Mine Aktive"

Her finder du alle de processer som du enten har startet eller er aktør i. Det er fx. her du finder dine Smartpostprocesser, som ikke er færdigbehandlet pga fejl.