Workzone news

Nyheder fra HR Data og Digitalisering til alle brugere af Workzone.

Her vil du kunne holde dig orienteret om ændringer, fejl eller andet, der påvirker din daglige brug af Workzone.

NB: Vi arbejder på at få lavet dette til et reelt nyhedsfeed

2020-10-08: Dokumenter på lukkede sager akteres d. 13. okt 2021

13. oktober 2021 kl. 17 akteres alle dokumenter på lukkede sager.

Fremadrettet skal du selv sikre at dette sker - find dine lukkede sager med uakterede dokumenter på dit dashboard.

Har du fjernet listen fra dit dashboard, kan du finde den under delte lister.

2021-07-02 AUPERSON indblik på alle AU-person kontakter

Fra d. 2/7 vil alle kontakter af typen AU-person i Workzone blive opdateret med et nyt indblik: AUPERSON.

Det sker, da den tidligere indbliksstruktur forhindrede nogle brugere i at finde AU-personer, der allerede var oprettet i Workzone. Den nye løsning sikrer at flere grupper af sagsbehandlere på tværs af universitet kan benytte AU-personer.

2021-03-20 WorkZone blev opgraderet til version 2021.1

WorkZone er pr. d.d. opgraderet til version 2021.1.

Hold dig orienteret om kendte fejl på siden her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/kendte-fejl/

2021-03-16: Ændring i superbrugerdashboard

Listerne  ’Lukkede sager med uakterede dokumenter’ samt ’Systempapirkurv-Sag’ og ’Systempapirkurv-Dokument’ er fjernet fra superbrugerdashboardet.

Dette skyldes,at selvom man på listerne kun ser de sager og dokumenter, som er inden for ens eget indblik, kan controlling på disse lister medføre, at man som superbruger ufrivilligt kan få viden om andre sagsbehandleres fortrolige sager, som man ellers ikke ville se, da man ikke er sagsbehandler på dem.

Der arbejdes på automatisk løsning for 'Lukkede sager med uakterede dokumenter'.

2021-01-08: Ny side: Sikker brug af Workzone

Du kan nu finde en beskrivelse af sikker brug af Workzone her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/sikker-brug-af-workzone/

2020-12-10: Fejlrettelse i Workzone gennemført

I går blev følgende to fejl rettet ved en opdatering af Workzone:

Webexceptionfejl
Du kan efter opdatering af dit Workzone plugin (sker automatisk), logge på VPN både før og efter start af Officeprodukter og så vil dit Workzoneplugin virke. Bemærk dog at du selvfølgelig stadig får fejl, hvis du forsøger at journalisere, uden at være på VPN eller kablet netværk.

Redigering af lister
Brugere, der har haft problemer med redigering af nogle lister, bør nu igen kunne redigere disse lister.

2020-11-13: Client-konfiguration i H11 er tilpasset

Vi har ændret standardkonfigurationen i https://workzoneh11.uni.au.dk/app/client/ således at kun relevante knapper er tilgængelige.

Ligeledes er der blevet tilføjet flere standardkolonner i søgeresultater.

2020-11-02: Workzone blev opgraderet til version 2020.3

Workzone er pr. d.d. opgraderet til version 2020.3.

Hold dig orienteret om kendte fejl på siden her: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/esdh/kendte-fejl/

2020-09-23: Templafy-skabeloner er nu direkte tilgængelige fra Workzone Client

Du finder den opdaterede vejledning for brug af Templafy i Workzone her: Opret Templafydokument fra Workzone

2020-07-17: Ny vejledning tilgængelig: Journalisering af møde

Du finder vejledningen for journalisering af møde her: Journalisering af møde

2020-07-06: Det er nu muligt at masserette sagskategori

Vejledningen for masseret er opdateret: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/ESDH/VEJL_Masseret_sager.pdf

2020-07-03: Stifinderknappen virker i Edge Chromium fra 7. juli 2020 (RULLET TILBAGE)

 

DENNE ÆNDRING ER RULLET TILBAGE 8. juli og nedenstående ikke gældende længere:

Fra 7. juli 2020 vil Stifinderknappen virke i Edge Chromium.

Når du bruger Edge Chromium, vil Workzone åbne i IE11 tilstand, hvilket betyder at du kan se et lille Internet Explorer-ikon i url-linjen, som vist herunder.

Når du tilgår en sag via Stifinderknappen i Workzone, vil Stifinder åbne, som den plejer.

Der vil dog også åbnes en ekstra fane i Edge browseren med en fejl (se billede herunder). Denne fane og fejl skal blot ignoreres.

Hvis Workzone ikke kan åbnes via Edge Chromium, skal du kontakte din lokale it-support. 

2020-07-01: Dokumenter på lukkede sager akteres d. 2. juli 2020

2. juli 2020 kl. 16 akteres alle dokumenter på lukkede sager.

Fremadrettet skal du selv sikre at dette sker - find dine lukkede sager med uakterede dokumenter på dit dashboard.

Har du fjernet listen fra dit dashboard, kan du finde den under delte lister.

2020-06-19: Ny vejledning tilgængelig

Under Vejledninger->Workzone Stifinder, kan du nu finde en vejledning til at komme tilbage til Edge Legacy, hvis du er kommet til at opgradere til Edge Chromium.

Vi arbejder stadig på en mere langsigtet løsning, som tilgodeser at vi SKAL bruge Edge Chromium på sigt.

2020-06-18: Superbrugerdashboard opdateret med ny liste

Superbrugerdashboardet er blevet opdateret med listen "SB lukkede sager m. uakt. dok".

Listen indeholder alle lukkede sager med uakterede dokumenter, som du har indblik til.

Du kan tilføje kolonnerne "Sagsbehandler", "Ansvarlig enhed" eller "Udførende enhed" og sætte et filter på, så du f.eks. kun ser sager fra brugere i din enhed.

Brug det til at hjælpe dine nærmeste brugere med at få akteret dokumenter på afsluttede sager.

2020-06-11 Der er kommet to nye lister på dit standarddashboard

"Lukkede sager med uakt. dok."

For at sikre dokumenters integritet og autencitet, skal de løbende akteres eller senest når en sag lukkes.

Listen indeholder alle dine lukkede sager med uakterede dokumenter. Sager på denne liste skal behandles på følgende måde:

  1. Genåbn sagen (kopier evt. den oprindelig afslutningsdato i feltet Afsluttet)
  2. Markér alle dokumenter
  3. Tryk 'Arkiver'
  4. Tryk 'Ja' i pop-op vindue
  5. Afslut sagen (indsæt den oprindelig afslutningsdato i feltet Afsluttet) 

"Mine Aktive"

Her finder du alle de processer som du enten har startet eller er aktør i. Det er fx. her du finder dine Smartpostprocesser, som ikke er færdigbehandlet pga fejl.