Afsluttede journalsystemer

Aarhus Universitet er forpligtet til at journalisere en lang række sager og dokumenter. På AU bruger vi ESDH-systemet Workzone. AU skal ca hvert 5. år aflevere en kopi af det journaliserede til Rigsarkivet, så det er muligt at tilgå for eftertiden.

Overgangen fra en journalperiode til en ny kaldes et periodeskift. Den senest afsluttede periode løb fra 2016-2022. Fra 2022 arbejder AU med en ny afleveringsform, der hedder løbende aflevering. Læs mere under Datakvalitet.


Tilgængelige historiske databaser

Databasen Workzonehist 2016-2022 indeholder:

  • journaliserede sager for hele AU i perioden 2016-2022

Tilgås via https://workzonehist-2016-2022.uni.au.dk/app/client/

Databasen Workzonehist 2009-2016 (tidligere H11) indeholder: 

  • digitaliserede sager og dokumenter for det tidligere DJF og DMU i perioden 2009-2012
  • digitaliserede sager for Ingeniørhøjskolen i perioden 2009-2016
  • digitaliserede sager og dokumenter for hele AU i perioden 2012-2016

Tilgås via følgende link: https://workzonehist-2009-2016.uni.au.dk/app/client/

Tidligere perioder

Hvis du har brug for sager fra tidligere perioder eller brug for hjælp, skal du kontakte HR Data og Digitalisering via denne kontaktformular


Bemærk

Søgning i databaser

Der skal søges i de individuelle databaser. Der kan ikke søges på tværs af databaser.

Officeprodukter

Dine Office-produkter virker kun sammen med den nuværende base. Det betyder at du fx. ikke kan bruge mailfunktionalitet fra de historiske baser.

Indblik

Nogle dokumenter og sager i de historiske databaser er beskyttet med indblik, der ikke længere bruges i den nuværende Workzone. Du kan tilgå dokumenter og sager med gamle indblik, hvis du er tildelt adgang til indblikket.

HR Data og Digitalisering er i gang med at identificere gamle indblik. De enkelte enheder kontaktes, hvis de har gamle indblik, der planlægges nedlagt.