Sikker brug af Workzone

Workzone er AU’s elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). Som bruger af Workzone er du med til at sikre og beskytte systemets data.

  • Du må kun tilgå Workzone via IT-udstyr udleveret af AU. Du må derfor IKKE tilgå Workzone fra en privat computer, hvor du har installeret VPN eller Horizon.
  • Du må kun slå op i og arbejde med de personoplysninger, der er relevante i forhold til de arbejdsopgaver, du skal løse. Det betyder også, at du ikke må slå dine egne oplysninger op.
  • Du må kun dele dataudtræk fra Workzone med kollegaer, der er tildelt samme indblik som dig. Når du har trukket data ud af Workzone, er det dit ansvar at sikre forsvarlig deling, opbevaring og oprydning af disse data.

Som medarbejder ved Aarhus Universitet er du pålagt at overholde AU's regler for informationssikkerhed, som du finder på: www.au.dk/informationssikkerhed/.

Se også AU's regler for arbejde på distancen: https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/arbejde-paa-distancen/ 

Læs mere om beskyttelse af personoplysninger her: https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/