Kendte fejl

Her på siden kan du få et overblik over kendte fejl og workarounds eller tidspunkt for forventet løsning.

Kendte fejl i Workzone (se løste fejl nederst på siden)

Fejlbeskrivelse                                                                                                          

Forventes løst i version

Lister i Outlook virker ikke

Brugere får følgende fejl ved forsøg på at tilgå lister under Sager og dokumenter (Cases & Documents)

Workarounds: 

Lav mørk eller hvid indstilling for Outlook:
Filer --> Indstillinger --> under Tilpas din kopi af Microsoft Office, ændr tema til enten mørk eller hvid

Eller
Åbn Workzone Client og tilgå dine lister der.


Dato for registrering af denne fejl: 2024-05-16

Er fejlmeldt til leverandør CS0006562

Tilføj dokument fra Templafy i Workzone Client virker ikke for nogle brugere

Nogle brugere får følgende fejl, når de forsøger at oprette et dokument på en sag via Templafy-integrationen i Workzone Client. Dette skyldes at single-sign-on mellem Workzone og Templafy ikke virker

Workaround (virker i både Chrome og Edge):

 1. Åbn din browser og log på fx. https://outlook.office.com/mail/
 2. Åbn herefter en ny fane og start Workzone https://workzone.uni.au.dk/app/client

Fejlmeldt CS0002274

Løses når AU overgår til Templafy Hive (tidshorisont pt. ukendt).

Kontakt-dubletter og dobbeltjournalisering

En gammel fejl i Outlook genererede nogle gange kontaktdubletter og dobbeltjournalisering.

Fejlen medfører gener ved efterfølgende partstilknytning. 

Der er igangsat oprydning i dubletter, men tidshorisont for færdiggørelse er pt ukendt.

Dato for registrering af denne fejl: 2024-02-01

LØSES løbende

Forkert version af WZ365 Addin

Hvis dit WZ365 addin ikke kører med den aktuelle version af Workzone (2024.0), kan dette løses på følgende måde:

 1. Luk alle åbne Officeprogrammer
 2. Åbn en stifinder
 3. Indsæt følgende i urllinjen: %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office\16.0\Wef\
 4. Slet al indhold der vises i mappen
 5. Start Officeprogrammer igen - nu er addin korrekt.

Dato for registrering af denne fejl: Kommer i forbindelse med opgraderinger af Workzone

Forkert version af Workzone - kontakt din administrator

Hvis du oplever følgende fejlbesked, skal du blot afvente den automatiske opdatering.

Vent evt. 15 min og genstart dine Officeprogrammer, så vil opdateringen være slået igennem.

Du kan arbejde som normalt i mellemtiden.

Prøv denne løsning, før du fejlmelder: Reparation af plugin

Dato for registrering af denne fejl: Kommer i forbindelse med opgraderinger af Workzone

Ikke en fejl - skyldes forsinkelser i distribution af tilføjelsesprogram til Workzone.

For sager og dokumenter er menuen i Del I mail ikke synlig

Dette er en kendt fejl som løses ved at afinstallere Workzone pluginet og derefter geninstallere via Software Center.

Vejledning til dette kan ses her.

 Dato for registrering af denne fejl: 2023-12-07

"Senest opdateret af" indeholder fejlagtigt WorkZone crawler admin USER

Du kan i nogle tilfælde opleve at sager og dokumenter i feltet Senest opdateret af viser servicekontoen: WorkZone crawler admin USER.

Dette er en fejl, som vores leverandør har anerkendt, og retter ved næste opgradering.

Du skal intet foretage dig i den forbindelse.

Dato for registrering af denne fejl: 2023-05-31

Fejlmeldt CS2093688

Løses efter opgradering til version 2024.0

Fanen Brugere med læseadgang har forkert indhold på sager UDEN indblik

På sager UDEN læseadgang/indblik, er indholdet af fanen Brugere med læseadgang forkert. Her vises fejlagtigt personer, som IKKE har læseadgang. 

På sager MED læseadgang/indblik, er indholdet af fanen korrekt.

I begge tilfælde, har kun personer med adgang til Workzone og de relevante indblik, adgang til at se sager.

Dato for registrering af denne fejl: 2023-02-14

Fejlmeldt CS1989789+CS2212530

Løses i version 2024.1

Nogle brugere oplever at mails pludselig indeholder enkelte kinesiske tegn

Nogle brugere oplever at mails pludselig indeholder enkelte kinesiske tegn. Dette sker, når en mail journaliseres eller når en journaliseret mail videresendes.

Den journaliserede mail fremstår uændret, hvis den hentes fra Workzone.

Dato for registrering af denne fejl: 2021-07-07

Løsning udestår, da årsag ikke kan findes.
Hvis du kan genskabe problemet, er vi interesserede i at høre fra dig. Opret i så fald en supportsag.

Manglende felter i brugergrænsefladen

Hvis du oplever fejl eller manglende felter i brugergrænsefladen, kan du nulstille din konfiguration. 
I båndet, klik  Indstillinger Nulstil konfiguration og i dialogen Bekræft, klik derefter Ja for at nulstille din konfiguration.

Løser dette ikke problemet, skal du slette din browsercache. Brug den vejledning, der gælder for din browser:

Dato for registrering af denne fejl: 2022

LØST v. vejledning

Journalisering af vedhæftede mails fejler

Workzone kan ikke håndtere dybe hierakier af vedhæftninger.

Hvis du skal gemme en vedhæftet mail, der selv indeholder vedhæftede filer, gøres det på følgende måde:

 1. Gem den vedhæftede mail som en fil
 2. Åbn den gemte mail
 3. Nu kan mailen journaliseres som sædvanlig

Dato for registrering af denne fejl: 2022

LØST v. vejledning

Fejl ved journalisering af mail

Nogle brugere oplever nogle gange at få følgende fejlbesked:

Løsning:

1. Genstart Outlook eller accepter at mail journaliseres uden evt. vedhæftninger ved at trykke 'Ja'.

Dato for registrering af denne fejl: 2022

LØST v. vejledning

Adgang nægtet ved oprettelse eller redigering af Word dokumenter

Nogle brugere oplever følgende fejlbesked ved redigering af dokumenter i Word:

Kontakt supporten for hjælp, hvis du oplever dette.

Dato for registrering af denne fejl: 2023-01

LØST v. vejledning

Fritekstsøgning på dokumenter kan give mange resultater

Hvis du søger på navne i fritekstfeltet på dokumenter kan du opleve at få mange resultater. Dette kan skyldes at et eller flere af navnene optræder i skjulte dropdownlister, fx i Excelark.

Anbefaling er at foretage en kontaktsøgning på navnet og bruge sags- og dokumenthenvisninger. 

Dato for registrering af denne fejl: 2022

LØST/IKKE en fejl (CS1555135)

Ulogiske tekster i brugerfladen ved brug af Edge og Chrome

Nogle brugere kan opleve, at der er ulogiske tekster i brugerfladen i WorkZone web-klienten ved brug af Edge og Chrome. Dette skyldes uønsket oversættelse fra browseren, der opstår, når brugeren vælger, at browseren skal oversætte fra engelsk til dansk.

Edge:

Løsning 1 - deaktiver oversættelse på siden.

1. Når nedenstående tekstboks viser sig --> fjern fluebenet i "Oversæt altid sider fra engelsk
2. Klik på "Ikke nu"  --> Vælg "Oversæt aldrig dette websted". 

Løsning 2 - deaktiver oversættelse i browseren.  

1. Åbn Edge på din computer

2. Vælg de tre prikker i øverste, højre hjørne --> Indstillinger --> Sprog

3 Deaktiver "Tilbyd at oversætte sider, der er på et sprog, som jeg ikke kender"

Chrome

Løsning: Følg nedenstående step guide til, hvor du kan ændre sprog i dine indstillinger.

 1. Åbn Chrome på din computer.
 2. Øverst til højre skal du klikke på Mere Mere efterfulgt af Indstillinger.
 3. Klik på Avanceret nederst.
 4. Klik på Sprog under "Sprog".
 5. Klik på Mere Mere ud for det sprog, du vil bruge.
  • Hvis sproget ikke er på listen, kan du tilføje det ved at klikke på Tilføj sprog.
 6. Deaktiver Tilbyd at oversætte sider på dette sprog

https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=da&co=GENIE.Platform=Desktop#zippy=%2Csl%C3%A5-overs%C3%A6ttelse-til-eller-fra-for-et-bestemt-sprog

Dato for registrering af denne fejl: 2021

LØST v. vejledning

Fejl i Outlook

Nogle brugere oplever ved åbning af Outlook, at Workzone foreslår genjournalisering af mails, der allerede er journaliseret eller at journaliseringsikonet ikke bliver opdateret.

Løsning:
1. Vælg Filer->Kontoindstillinger->Kontoindstillinger
2. Marker din mailadresse og tryk Rediger
3. Sæt flueben i Brug cachelagret Exchangetilstand og vælg et passende interval fx. 1 år.
4. Genstart Outlook og vent på at indbakken opdateres.  

Dato for registrering af denne fejl: 2021

Fejl i Outlook

Nogle brugere oplever følgende fejl i Outlook ved journalisering af mail:

Løsning:
1. Vælg Filer->Kontoindstillinger->Kontoindstillinger
2. Marker din mailadresse og tryk Rediger
3. Sæt flueben i Brug cachelagret Exchangetilstand og vælg et passende interval fx. 1 år.
4. Genstart Outlook og vent på at indbakken opdateres.

Dato for registrering af denne fejl: 2021

LØST v. vejledning

Fejl i Outlook

Nogle brugere oplever følgende fejl i Outlook:

Kontakt supporten for afhjælpning af dette problem.

Dato for registrering af denne fejl: 2020-12-18

Fejlmeldt til leverandør - løsning findes (CS1225022)

Fejl i Word

Nogle brugere oplever følgende fejl i Word.

Løsning: Gem dokumentet lokalt, luk Word og prøv igen.

Dato for registrering af denne fejl: 2022

LØST v. vejledning

Et parameter i sagsudskrift virker ikke

Hvis man vælger Fladgør af PDF formularer, bliver formularens indtastningsfelter ikke omdannet til billeder og kan derfor stadig redigeres. 

Dato for registrering af denne fejl: 2020-11-10

LØST/Ikke en fejl (CS1177541)

Kodeord skal indtastes 3 gange ved signering af mail med digital signatur

Hvis du sender mails med digital signatur, vil du skulle indtaste dit kodeord 3 gange, før mailen kan afsendes.

Dato for registrering af denne fejl: 2022-08-26

Ukendt (CS1125647 og CS0046104)

Nogle brugere oplever at få nedenstående besked, når de forsøger at journalisere via Office-programmer  

Følgende er fortsat en fejl, når man arbejder på campus:

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Løsning:

 1. Luk Office-programmer
 2. Gå på VPN
 3. Åbn Office-programmer igen
Løst v. vejledning

Løste fejl

Løst løbende

Fejl ved journalisering fra Officeprodukter (FileNotFoundException eller CommunicationException)

En af følgende fejlbeskeder optræder ved brug af Workzone for Office fra hjemmearbejdsplads:

Løst ved geninstallation af plugin fra central hold.

Dato for registrering af denne fejl: 2024-05-03, Dato for løsning af fejl: 2023-05-03

LØST 

Løst efter hotfix installation 2. maj 2024

AUID og AUCPR kan ikke flettes i word

Efter opgraderingen er det ikke længere muligt at flette AUID og AUCPR ind i worddokumenter.

Se opdateret vejledning her: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/ESDH/VEJL_Flettefelter_i_Word.pdf

Dato for registrering af denne fejl: 2024-01-15. Dato for løsning af fejl: 2023-05-02

Fejlmeldt CS0002289

Kontakt-dubletter og dobbeltjournalisering

Journalisering fra Outlook genererer nogle gange kontaktdubletter og dobbeltjournalisering.

Fejlen opstår, hvis bruger klikker flere gange på knappen 'Gem' ved journalisering fra Outlook.

Fejlen medfører gener ved efterfølgende partstilknytning. 

Der er igangsat oprydning i dubletter, men tidshorisont for færdiggørelse er pt ukendt.

Dato for registrering af denne fejl: 2024-02-01 Dato for løsning af fejl: 2023-05-02

Fejlmeldt CS0002198

Løst løbende 2024.0

Smartpost fejler med WZPDF uncategorized error

Hvis du sender Smartpost til en modtager med beskyttet adresse, vil du kunne opleve følgende fejl i forsendelsesloggen:

WZPDF uncategorized error
(System.Net.Http.HttpRequestExce
ption). The message was : Bad
Request

Workaround:

Send Smartposten igen og fjern flueben ved: Send vedhæftninger som separate dokumenter (kun e-Boks)

Dato for registrering af denne fejl: 2023-12-07 Dato for løsning af fejl: 2024-02-09

Fejlmeldt CS0002002

Dokumenter mangler at blive pdf'et

Efter opgraderingen mangler flere nye dokumenter en pdf-version. CS0002017)

Dato for registrering af denne fejl: 2023-12-07 Dato for løsning af fejl: 2023-01-03

Løst efter opgradering til 2024.0

Smartpost vil ikke sende dokument - det fejler pga PDF/UA validering

Hvis PDF/UA validering er slået til på Smartpost, kan du opleve at Smartposten ikke bliver sendt.

Løsning: Sagsbehandler på sagen skal godkende at Smartpost sendes, selvom PDF/UA valideringen melder fejl.

 1. Vælg fanen Processer
 2. Dobbeltklik på processen
 3. Godkend gennemførsel af processen

Dato for registrering af denne fejl: 2023-03-20

Smartpostforsendelse fejler nogle gange ved brug af HR Smartpost (CS2036127)

Efter opgraderingen til 2023.1 er der enkelte Smartpostforsendelser som fejler med følgende fejl (kan ses i forsendelsesloggens statusfelt):

WZPDF uncategorized error (System.FormatException). The message was: Input string was not in a correct format.

Workaround:

Forsøg evt. at gennemføre forsendelsen som en Smartpost i stedet for HR Smartpost.

Dato for registrering af denne fejl: 2023-04-04. Løst 2023-12-07

Smartpostforsendelse med 10+ bilag som separate dokumenter kan ikke afleveres til Digital Post

Hvis du sender en Smartpost med 10 bilag eller flere og vælger, at bilagene skal sendes som separate dokumenter (dvs. flueben ud for ”Send vedhæftninger som separate dokumenter”), vil processen gå igennem og en forsendelseslog blive afsluttet med ID.

Forsendelsen er dog fejlet og ikke afleveret til modtagers Digital Post.

Workaround:

Send forsendelsen uden at sætte flueben ud for ”Send vedhæftninger som separate dokumenter”.

Brugere vil blive kontaktet, hvis de har sendt denne type forsendelser indtil fejlen er løst.

Dato for registrering af denne fejl: 2023-08-21. Løst 2023-12-07.

PDF-viewer indeholder pludselig ekstra tekst (CS2237879)

Visning af visse journaliserede mails indeholder teksten: "Evaluation Only. Created with Aspose.Email for .NET. Copyright 2002-2022 Aspose Pty Ltd. View EULA Online"

Dette er fejlmeldt og bedt rettet op på dokumenter, hvor dette er sket. Pt. er omfanget ukendt.

Dato for registrering af denne fejl: 2023-11-08, Løst 2023-12-07

Løst løbende 2023.1

Smartpostforsendelse fejler på nogle modtagere (CS2021627)

Efter opgraderingen til 2023.1 er der enkelte Smartpostforsendelser som fejler med følgende fejl (kan ses i forsendelsesloggens statusfelt):

OData error occured. The message was {"odata.error":{"code":"UNKNOW N.0;NO_TERM_SPECIFIED","message":{"lang":"da-DK","value":"Posten er l\u00e5st -pr\u00f8v igen \nodbc-fejl: sqlstate = 'S1000', native error = 54:[Oracle][ODBC][Ora]ORA-00054:ressource

Løsning her og nu: Vent nogle timer/en dag og prøv igen

Dato for registrering af denne fejl: 2023-03-20, Løst 2023-03-28

Redigering af Word-dokumenter er meget langsom/umulig

Brugere oplever at redigering af dokumenter fra Workzone kan være meget langsomt/umuligt. Dette forekommer når Track Changes/Registrering af ændringer er slået til.

Dato for registrering af denne fejl: 2023-03-06, Løst 2023-08-17

Sager kan midlertidig ikke fritekstsøges efter rettelse af indhold CS2118280

Dato for registrering af denne fejl: 2023-04-13, Løst 2023-06-26

Ved import fra historiske databaser kommer følgende fejl CS2068339:

Dato for registrering af denne fejl: 2023-05-10, Løst 2023-05-25

Løst efter opgradering til 2023.1

Nogle udfyldte PDF-formularer mangler data i preview pga af en fejl i Workzones PDF-motor (CS1825704) Fejl registreret: 2022-08-26, fejl løst: 2023-03-20

Smartpost fejler hvis der bruges " (anførselstegn) i dokumenttitler (CS1968217) Dato for registrering af denne fejl: 2023-01-19, fejl løst efter 2023-03-20

Løst løbende 2022.1

Følgende fejl er løst for hjemmearbejdspladsen ved hotfix 16. august 2022:

Løst efter periodeskift

 1. Gem Outlook element fejler ved bestemte parter, hvor nogle brugere oplever at få nedenstående fejl ved journalisering i Outlook. Fejlen skyldes forsøg på tilknytning af parter med samme mailadresse, der findes flere gange i Workzone. Disse er ryddet op i forbindelse med periodeskift.
 2. Forkert dokumentklassifikation på nogle overførte sager løst d. 25. maj 2022
  Standard dokumentklassifikation er på nogle sager ved periodeskift fejlagtigt blevet sat til  fx "Personfølsom". Løsning: Alle sager fik som udgangspunkt få rettet dokumentklassifikationen tilbage til den værdi, som var på sagen per 5. maj 2022. I enkelte tilfælde vil standard dokumentklassifikation fortsat være sat til "Personfølsom" grundet sagsgruppeplacering.
   
 3. Tirsdag d. 10. maj 2022 frem til kl 11:40, har Workzonehist 2016-2022 ikke været tilgængelig.
 4. Hvis du åbnede et dokument med tilstand udkast, der var blevet overført til Workzone i periodeskiftet, fik du nedenstående besked og kunne ikke redigere dokumentet.

  image

 5. Fritekstsøgning giver for få resultater. Vi anbefalede, at man søgte via andre felter, hvis man ikke fik det forventede resultat. Sag og kontakter blev løst i løbet af mandag 9. maj 2022 Dokumenter kom på plads 16. maj 2022.

Løst efter opgradering til 2022.1

 1. SmartPost sender i sjældne tilfælde samme brev 2 gange LØST (CS1534540)
 2. Nogle brugere oplever meget lange svartider, når sagsgruppe skal fremsøges og påsættes ved sagsoprettelse fra Outlook LØST (CS1177564)
 3. Forsendelseslog bliver ikke altid opdateret. Der er løbende udført forbedringer i Workzone, som bør minimere dette problem.

Løst løbende i 2021.3

Løst efter opgradering til 2021.3

 1. Pdf-viewer (det store øje) viser: This is an evaluation copy of Aspose.Email for .NET LØST(CS1459655)
 2. Forkert klokkeslæt på automatisk generede dokumenter som fx. forsendelseslog LØST (CS1379630)
  Siden 22. marts 2021 er automatisk generede dokumenter blevet påstemplet et klokkeslæt der er -1 time forkert. 
  Siden 29. marts 2021 er automatisk generede dokumenter blevet påstemplet et klokkeslæt der er -2 timer forkert.
 3. Hvis man opretter et excelark inde fra en sag i Workzone webklient, vil Excel åbne, men lukker umiddelbart efter oprettelse. LØST (CS1177639)
 4. Fejl i overførselscenter. Når brugeren gemmer et dokument via WorkZone-dokumentregistreringen og efterfølgende lukker dokumentet, vil der inden for et kort stykke tid komme en fejlmeddelelse fra Microsoft Overførselscenter, der viser, at dokumentet ikke er overført korrekt.

Løst løbende i 2021.1

 1. 1-7-2021: Der sættes ikke længere forkert klokkeslæt på automatisk generede dokumenter som fx. forsendelseslog
 2. Der er ikke længere fejl ved eksport eller flet til PDF i Word
 3. Der vises gule prikker i stedet for indhold i PDF-viewer. Workaround: gør vieweren større eller mindre indtil indholdet vises.

Løst efter opgradering til 2021.1

 1. Tegnestift i P-sager kan ikke fjernes
 2. Dokument tjekkes ikke ind efter at, det gemmes som nyt på ny sag
 3. Søg kontakt på postnummer giver for mange resultater

Løst løbende i 2020.3

 1. Edge og Chrome loader ikke Workzone første gang - genindlæs/refresh browseren (brug Ctrl+F5)    
 2. Der var fejl på dokumenter fra fra Udbetaling Danmark i perioden 14. september 2020 til 4. november 2020. Journaliserede mails med disse dokumenter læses således: Åbn mailen (det lille øje) -> Tryk én gang på det vedhæftede bilag og Outlooks fil-viser åbner - Du kan nu læse dokumentet
 3. Mac-brugere: Journalisering via Horizon-klient virkede ikke pga manglende opgraderingen af Workzone-plugin
 4. Nogle gemte søgninger fejlede, hvis du har brugt det udgåede felt 'Projekt nummer' i en gemt søgning. Løsning: Slet den gemte søgning og lav en ny.
 5. Det er nu ligegyldigt, hvilken rækkefølge du åbner Office-programmer og logger på VPN i. Oplevedes som Webexception-fejl eller Fjernserveren returnerede en fejl: (403) Forbudt. LØST (CS1177662)
 6. Gemte lister fra efter 6. okt 2019, kan igen redigeres. LØST (CS1186734)

Løst efter opgradering til 2020.3

 1. Aktindsigter, forsideskabeloner og lign. påsættes ikke længere engelsk dato. 
 2. Titler på processer, herunder SmartPost, foranstilles nu igen processens navn.
 3. Visning af Standardsag kan igen styres ved konfiguration.
 4. Visning af Kontakttyper kan igen styres ved konfiguration. 
 5. Hvis man ved en fejl kommer til at sende en Smartpost til en kontakt uden CPR, vil man få en fejlbesked.

Løst løbende i 2020.1

 1. Personlig opsætning i Workzone Client er forsvundet. Løsning: I hovedbåndet vælg Indstillinger->Nulstil og herefter er den personlige opsætning genetableret.
 2. Udskrift at noter til sag sker ikke længere med KMD-logo
 3. Workzone kan ikke loades - den står og snurrer Løsning: Ryd din browser-cache
 4. 'Søg' aktiveres ikke ved ét tryk på Enter-knappen Løsning: Ryd din browser-cache
 5. WZfO fejl: BadImageFormatException, løses ved at fjerne fejlagtig tilknyttet iCloud-konto i Outlook

Løst efter opgradering til 2020.1

 1. Søgning på sagsbehandler er ikke længere langsom eller giver fejl.
 2. Smartpost forsendelseslogs dannes nu korrekt selvom Eboks fejler.
 3. Pdf med billede af underskrift vises nu korrekt i viewer ved oprettelse af nye dokumenter.
 4. Dato på sagsudskrift og journalplan er nu korrekt (men på engelsk - ny fejl).
 5. Det tager lang tid at gemme søgninger med mange søgekriterier - kan ikke genskabes.
 6. Redigering af søgninger med ELLER (OR) i feltet Oplysninger ændrer sig ikke længere, når de redigeres.

Løst løbende før opgradering til 2020.1

 1. Ekstra klik i Chrome, når dokumenter åbnes til redigering er ikke længere nødvendigt
 2. Tiff-filer åbner i Paint- Fejlen opstår i Internet Explorer. Hvis du har brug for at se Tif-filer, skal du bruge Chrome eller Edge.
 3. Journaliseringsikon vises nogle gange ikke i Outlook på allerede journaliserede mails
  Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny. Se vejledning for at opsætte funktionspostkasser
 4. Gem Outlook-element popper op to gange 
  Workaround: Annullér pop-up-vindue nummer 2, da du ellers journaliserer dobbelt.
  Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny. Se vejledning for at opsætte funktionspostkasser
 5. Når Outlook åbnes vises journaliseringsdialog på allerede journaliserede mails
 6. Er fejlmeldt til leverandør. Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny.  Se vejledning for at opsætte funktionspostkasser.
 7. Fejl ved sortering på visse kolonner med ØÆÅ i Internet Explorer
 8. CVR-integration virker igen -CVR-integrationen fungerer nu.  Se vejledning for Opret virksomhedskontakt
 9. På nogle maskiner kan man ikke åbne PDF fra webklienten - Workzone virker kun korrekt i enten Internet Explorer, Chrome eller Edge. Brug Vis dokument i webklienten i stedet eller sikr dig at Adobe Acrobat er default program til at åbne pdf med. Din lokale It-support kan hjælpe med de
 10. AU-font mangler på kandidatbeviser - Fra idriftsættelse til 8. oktober 2019 kl. 7.15 blev dokumenter, der brugte AU-font pdf'et forkert. Denne fejl er nu rettet og forkert pdf'ede dokumenter bliver genbehandlet.
 11. Fritekstsøgning i sager giver intern fejl for nogle brugere - der er lavet en rettelse på databasen og fejlen bør ikke optræde længere.

Løst ved opgradering til Workzone 2019.1

 1. Integrationen mellem Workzone og Office-produkterne er forbedret og robustgjort.
 2. Du kan eksportere søgninger indeholdende "Oplysninger" til Excel.
 3. Navne på delte lister forsvinder ikke længere, hvis du har delt med flere end 10 brugere. 
 4. Du kan sortere dit søgeresultat på kolonner, som ikke er standardkolonner.
 5. Tegnet "=" kan igen bruges og giver ikke længere problemer ved eksport til Excel.
 6. Søgning på talkoder i stedkodefeltet i sagskategori Eksternt projekt er igen muligt.
 7. Kolonner i "Delte lister" bliver igen vist, og det er muligt at tilvælge kolonner.
 8. Dropdownfelter i Wordskabeloner forsvinder ikke længere ved forsendelse via Smartpost.
 9. Søgning på påmindelser giver samme resultat uanset om søgningen gennemføres fra Client eller eksporteres til Excel. 
 10. Du kan nu anvende "@eksisterer" eller "@eksisterer ikke" i dine søgninger på Emneord.
 11. Undersager oprettet fra Stifinder vil fremover få samme sagskategori som oversagen. Sagskategorien kan efterfølgende ændres fra Client, hvis det er nødvendigt.
 12. Du kan oprette abonnementer. Du kan vælge, om du kun ønsker ændringer siden sidst eller alle elementer.
 13. Det er nu muligt at åbne proces "Fordeling".