Kendte fejl

Her på siden kan du få et overblik over kendte fejl og workarounds eller tidspunkt for forventet løsning.

Kendte fejl i Workzone (se løste fejl nederst på siden)

Fejlbeskrivelse                                                                                                          

Forventes løst i version

Nogle brugere oplever at mails pludselig indeholder enkelte kinesiske tegn

Nogle brugere oplever at mails pludselig indeholder enkelte kinesiske tegn. Dette sker, når en mail journaliseres eller når en journaliseret mail videresendes.

Den journaliserede mail fremstår uændret, hvis den hentes fra Workzone.

Dato for registrering af denne fejl: 2021-07-07

Løsning udestår, da årsag ikke kan findes.
Hvis du kan genskabe problemet, er vi interesserede i at høre fra dig. Opret i så fald en supportsag.

Nogle felter forsvinder i PDF preview

Nogle udfyldte PDF-formularer mangler data i preview pga af en fejl i Workzones PDF-motor.

Dato for registrering af denne fejl: 2022-08-26

Fejlmeldt CS1825704

Løses i version 2023.1

Manglende felter i brugergrænsefladen

Hvis du oplever fejl eller manglende felter i brugergrænsefladen, kan du nulstille din konfiguration. 
I båndet, klik  Indstillinger Nulstil konfiguration og i dialogen Bekræft, klik derefter Ja for at nulstille din konfiguration.

Løser dette ikke problemet, skal du slette din browsercache. Brug den vejledning, der gælder for din browser:

Dato for registrering af denne fejl: 2022

LØST v. vejledning

Journalisering af vedhæftede mails fejler

Workzone kan ikke håndtere dybe hierakier af vedhæftninger.

Hvis du skal gemme en vedhæftet mail, der selv indeholder vedhæftede filer, gøres det på følgende måde:

 1. Gem den vedhæftede mail som en fil
 2. Åbn den gemte mail
 3. Nu kan mailen journaliseres som sædvanlig

Dato for registrering af denne fejl: 2022

LØST v. vejledning

Fejl ved journalisering af mail

Nogle brugere oplever nogle gange at få følgende fejlbesked:

Løsning:

1. Genstart Outlook eller accepter at mail journaliseres uden evt. vedhæftninger ved at trykke 'Ja'.

Dato for registrering af denne fejl: 2022

LØST v. vejledning

Smartpost fejler hvis der bruges " (anførselstegn) i dokumenttitler

Du vil opleve at din Smartpostforsendelse fejler, hvis du har brugt " i titlen på det dokument du sender.

Løsning: Fjern " i dokumentets titel og send igen.

Dato for registrering af denne fejl: 2023-01-19

Fejlmeldt CS1968217.

Adgang nægtet ved oprettelse eller redigering af Word dokumenter

Nogle brugere oplever følgende fejlbesked ved redigering af dokumenter i Word:

Kontakt supporten for hjælp, hvis du oplever dette.

Dato for registrering af denne fejl: 2023-01

Fritekstsøgning på dokumenter kan give mange resultater

Hvis du søger på navne i fritekstfeltet på dokumenter kan du opleve at få mange resultater. Dette kan skyldes at et eller flere af navnene optræder i skjulte dropdownlister, f.x. i Excelark.

Anbefaling er at foretage en kontaktsøgning på navnet og bruge sags- og dokumenthenvisninger. 

Dato for registrering af denne fejl: 2022

LØST/IKKE en fejl (CS1555135)

Forkert version af Workzone - kontakt din administrator

Hvis du oplever følgende fejlbesked, skal du blot afvente den automatiske opdatering.

Vent evt. 15 min og genstart dine Officeprogrammer, så vil opdateringen være slået igennem.

Du kan arbejde som normalt i mellemtiden.

LØST

Ulogiske tekster i brugerfladen ved brug af Edge og Chrome

Nogle brugere kan opleve, at der er ulogiske tekster i brugerfladen i WorkZone web-klienten ved brug af Edge og Chrome. Dette skyldes uønsket oversættelse fra browseren, der opstår, når brugeren vælger, at browseren skal oversætte fra engelsk til dansk.

Edge:

Løsning 1 - deaktiver oversættelse på siden.

1. Når nedenstående tekstboks viser sig --> fjern fluebenet i "Oversæt altid sider fra engelsk
2. Klik på "Ikke nu"  --> Vælg "Oversæt aldrig dette websted". 

Løsning 2 - deaktiver oversættelse i browseren.  

1. Åbn Edge på din computer

2. Vælg de tre prikker i øverste, højre hjørne --> Indstillinger --> Sprog

3 Deaktiver "Tilbyd at oversætte sider, der er på et sprog, som jeg ikke kender"

Chrome

Løsning: Følg nedenstående step guide til, hvor du kan ændre sprog i dine indstillinger.

 1. Åbn Chrome på din computer.
 2. Øverst til højre skal du klikke på Mere Mere efterfulgt af Indstillinger.
 3. Klik på Avanceret nederst.
 4. Klik på Sprog under "Sprog".
 5. Klik på Mere Mere ud for det sprog, du vil bruge.
  • Hvis sproget ikke er på listen, kan du tilføje det ved at klikke på Tilføj sprog.
 6. Deaktiver Tilbyd at oversætte sider på dette sprog

https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=da&co=GENIE.Platform=Desktop#zippy=%2Csl%C3%A5-overs%C3%A6ttelse-til-eller-fra-for-et-bestemt-sprog

Dato for registrering af denne fejl: 2021

Fejl i Outlook

Nogle brugere oplever ved åbning af Outlook, at Workzone foreslår genjournalisering af mails, der allerede er journaliseret eller at journaliseringsikonet ikke bliver opdateret.

Løsning:
1. Vælg Filer->Kontoindstillinger->Kontoindstillinger
2. Marker din mailadresse og tryk Rediger
3. Sæt flueben i Brug cachelagret Exchangetilstand og vælg et passende interval fx. 1 år.
4. Genstart Outlook og vent på at indbakken opdateres.  

Dato for registrering af denne fejl: 2021

Fejl i Outlook

Nogle brugere oplever følgende fejl i Outlook ved journalisering af mail:

Løsning:
1. Vælg Filer->Kontoindstillinger->Kontoindstillinger
2. Marker din mailadresse og tryk Rediger
3. Sæt flueben i Brug cachelagret Exchangetilstand og vælg et passende interval fx. 1 år.
4. Genstart Outlook og vent på at indbakken opdateres.

Dato for registrering af denne fejl: 2021

Fejl i Outlook

Nogle brugere oplever følgende fejl i Outlook:

Kontakt supporten for afhjælpning af dette problem.

Dato for registrering af denne fejl: 2020-12-18

Fejlmeldt til leverandør - løsning findes (CS1225022)

Fejl i Word

Nogle brugere oplever følgende fejl i Word.

Løsning: Gem dokumentet lokalt, luk Word og prøv igen.

Dato for registrering af denne fejl: 2022

Et parameter i sagsudskrift virker ikke

Hvis man vælger Fladgør af PDF formularer, bliver formularens indtastningsfelter ikke omdannet til billeder og kan derfor stadig redigeres. 

Dato for registrering af denne fejl: 2020-11-10

LØST/Ikke en fejl (CS1177541)

Kodeord skal indtastes 3 gange ved signering af mail med digital signatur

Hvis du sender mails med digital signatur, vil du skulle indtaste dit kodeord 3 gange, før mailen kan afsendes.

Dato for registrering af denne fejl: 2022-08-26

Ukendt (CS1125647 og CS0046104)

Løste fejl

Løst løbende 2022.1

Følgende fejl er løst ved hotfix 16. august 2022: