Personlige robotter (Power Automate) på Workzone

Power Automate er under udbredelse på AU. For at kunne sikre fortsat stabil drift af Workzone vil vi gerne vide, hvilke robotter der laves og til hvilket formål.

Når du har lavet en robot, vil vi derfor bede dig udfylde spørgeskemaet nederst på siden.
 

Tjekliste til opsætning af ny personlig robot på Workzone

  • Power Automate skal køre med dit AU-login
  • Du er ansvarlig for at Power Automate arbejder med data i henhold til dataklassifikationen (Power Automate ligger under 'Microsoft online tjenester i øvrigt')
  • Test din robot i Workzones testmiljø, før du tager den i brug. Indsend en supportsag til HR Data og Digitalisering og bed om adgang til testmiljøet.
  • Sager og dokumenter oprettet med robot, skal markeres i feltet Kildesystem med teksten: Power Automate [+frivillig tekst, fx. dit eget versionsnavn og nummer]
  • Kontroller løbende, at robotten udfører opgaven som forventet. Dette indebærer fejlsøgning samt rettelser og oprydning, hvis robotten laver fejl i Workzone.
  • Du er selv ansvarlig for at lave nødvendige tilpasninger af din robot, hvis den påvirkes af ændringer i Workzones brugergrænseflade. Du kan holde dig orienteret om større ændringer via serviceinfo.
  • Workzone er tilgængelig iht til SLA beskrevet her. Planlæg derfor dine robotkørsler efter dette.
  • Følg retningslinjerne for sikker brug af Workzone.

Spørgeskema