Kendte fejl

Her på siden kan du få et overblik over kendte fejl og workarounds eller tidspunkt for forventet løsning.

Kendte fejl i Workzone (se løste fejl nederst på siden)

Fejlbeskrivelse

Forventes løst i version

Adobe/pdf fra Udbetaling Danmark
Der er problemer med nogle pdf'er fra Udbetaling Danmark. De kan ikke læses/åbnes og derfor heller ikke læses i Workzone.
Workaround for at læse filen: Åbn pdf via Stifinder med Google Chrome.
1. Højreklik på filen
2. Vælg Åbn med->Google Chrome eller Edge

Ukendt (CS1137912)

Kodeord skal indtastes 3 gange ved signering af mail med digital signatur
Hvis du sender mails med digital signatur, vil du skulle indtaste dit kodeord 3 gange, før mailen kan afsendes.

Ukendt (CS1125647 og  CS0046104)

Forsendelseslog bliver ikke opdateret
I nogle situationer kan man opleve at forsendelsesloggen ikke er opdateret, hvis man vælger at læse den ved tryk på Vis. 
Brug i tvivlstilfælde Åbn. Hvis Smartpostprocessen er færdiggjort (fanebladet Processer er tomt) er forsendelsen gennemført.

Vis PDF virker ikke 
Der vises guleprikker i stedet for indhold. 
Workaround: gør vieweren større eller mindre indtil indholdet vises.

2020.3  
Dokument tjekkes ikke ind efter at det gemmes som nyt på ny sag
Er ikke afhængig af Workzone version. 

Efter opgradering til Office 365 (CS0918297)

ÅRSAG FUNDET Gem Outlook element fejler ved bestemte parter 
Nogle brugere oplever at få nedenstående fejl ved journalisering i Outlook. 

Fejlen skyldes forsøg på tilknytning af parter med samme mailadresse, der findes flere gange i Workzone.
HR-IT får ryddet op i disse kontakter, og indtil da skal workaround benyttes.

Workaround: Fjern fluebenet på de automatisk valgte parter og forsøg igen. Tilknyt de nødvendige parter i webklienten efterfølgende. Er fejlmeldt til leverandør.

Q4 2020

Fejlbesked ved redigering af dokumenter i Workzone
Når brugeren gemmer et dokument via WorkZone-dokumentregistreringen og efterfølgende lukker dokumentet, vil der inden for et kort stykke tid komme en fejlmeddelelse fra Microsoft Overførselscenter, der viser, at dokumentet ikke er overført korrekt.

Dette er en fejl, og dokumentet er som udgangspunkt gemt korrekt i WorkZone.

Workaround: Ret dine indstillinger i Office Overførselscenter, så de ser ud som her:

 

Løses med Microsoftopdatering (KB3085368) (ukendt hvornår)

Søg kontakt på postnummer giver for mange resultater
En Kontakt-søgning på postnummer 2900 Hellerup, giver også resultater for fx 2900 Fagernes eller 2900 Gotse Delchev

Løst i 2021.0 (CS1138786)

Løste fejl

Løst efter opgradering til 2020.3

 1. Aktindsigter, forsideskabeloner og lign. påsættes ikke længere engelsk dato. 
 2. Titler på processer, herunder SmartPost, foranstilles nu igen processens navn.
 3. Visning af Standardsag kan igen styres ved konfiguration.
 4. Visning af Kontakttyper kan igen styres ved konfiguration. 
 5. Hvis man ved en fejl kommer til at sende en Smartpost til en kontakt uden CPR, vil man få en fejlbesked.

Løst løbende 

 1. Personlig opsætning i Workzone Client er forsvundet. Løsning: I hovedbåndet vælg Indstillinger->Nulstil og herefter er den personlige opsætning genetableret.
 2. Udskrift at noter til sag sker ikke længere med KMD-logo
 3. Workzone kan ikke loades - den står og snurrer Løsning: Ryd din browser-cache
 4. 'Søg' aktiveres ikke ved ét tryk på Enter-knappen Løsning: Ryd din browser-cache
 5. WZfO fejl: BadImageFormatException, løses ved at fjerne fejlagtig tilknyttet iCloud-konto i Outlook

Løst efter opgradering til 2020.1

 1. Søgning på sagsbehandler er ikke længere langsom eller giver fejl.
 2. Smartpost forsendelseslogs dannes nu korrekt selvom Eboks fejler.
 3. Pdf med billede af underskrift vises nu korrekt i viewer ved oprettelse af nye dokumenter.
 4. Dato på sagsudskrift og journalplan er nu korrekt (men på engelsk - ny fejl).
 5. Det tager lang tid at gemme søgninger med mange søgekriterier - kan ikke genskabes.
 6. Redigering af søgninger med ELLER (OR) i feltet Oplysninger ændrer sig ikke længere, når de redigeres.

Løst løbende før opgradering til 2020.1

 1. Ekstra klik i Chrome, når dokumenter åbnes til redigering er ikke længere nødvendigt
 2. Tiff-filer åbner i Paint- Fejlen opstår i Internet Explorer. Hvis du har brug for at se Tif-filer, skal du bruge Chrome eller Edge.
 3. Journaliseringsikon vises nogle gange ikke i Outlook på allerede journaliserede mails
  Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny. Se vejledning
 4. Gem Outlook-element popper op to gange 
  Workaround: Annullér pop-up-vindue nummer 2, da du ellers journaliserer dobbelt.
  Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny. Se vejledning
 5. Når Outlook åbnes vises journaliseringsdialog på allerede journaliserede mails
 6. Er fejlmeldt til leverandør. Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny.  Se vejledning.
 7. Fejl ved sortering på visse kolonner med ØÆÅ i Internet Explorer
 8. CVR-integration virker igen -CVR-integrationen fungerer nu. Se vejledning for brug: Opret virksomhedskontakt
 9. På nogle maskiner kan man ikke åbne PDF fra webklienten - Workzone virker kun korrekt i enten Internet Explorer, Chrome eller Edge. Brug Vis dokument i webklienten i stedet eller sikr dig at Adobe Acrobat er default program til at åbne pdf med. Din lokale It-support kan hjælpe med de
 10. AU-font mangler på kandidatbeviser - Fra idriftsættelse til 8. oktober 2019 kl. 7.15 blev dokumenter, der brugte AU-font pdf'et forkert. Denne fejl er nu rettet og forkert pdf'ede dokumenter bliver genbehandlet.
 11. Fritekstsøgning i sager giver intern fejl for nogle brugere - der er lavet en rettelse på databasen og fejlen bør ikke optræde længere.

Løst ved opgradering til Workzone 2019.1

 1. Integrationen mellem Workzone og Office-produkterne er forbedret og robustgjort.
 2. Du kan eksportere søgninger indeholdende "Oplysninger" til Excel.
 3. Navne på delte lister forsvinder ikke længere, hvis du har delt med flere end 10 brugere. 
 4. Du kan sortere dit søgeresultat på kolonner, som ikke er standardkolonner.
 5. Tegnet "=" kan igen bruges og giver ikke længere problemer ved eksport til Excel.
 6. Søgning på talkoder i stedkodefeltet i sagskategori Eksternt projekt er igen muligt.
 7. Kolonner i "Delte lister" bliver igen vist, og det er muligt at tilvælge kolonner.
 8. Dropdownfelter i Wordskabeloner forsvinder ikke længere ved forsendelse via Smartpost.
 9. Søgning på påmindelser giver samme resultat uanset om søgningen gennemføres fra Client eller eksporteres til Excel. 
 10. Du kan nu anvende "@eksisterer" eller "@eksisterer ikke" i dine søgninger på Emneord.
 11. Undersager oprettet fra Stifinder vil fremover få samme sagskategori som oversagen. Sagskategorien kan efterfølgende ændres fra Client, hvis det er nødvendigt.
 12. Du kan oprette abonnementer. Du kan vælge, om du kun ønsker ændringer siden sidst eller alle elementer.
 13. Det er nu muligt at åbne proces "Fordeling".