Kendte fejl

Her på siden kan du få et overblik over kendte fejl og workarounds eller tidspunkt for forventet løsning.

Kendte fejl i Workzone (se løste fejl nederst på siden)


Fejlbeskrivelse

Forventes løst i version

Pdf-viewer (det store øje) viser: This is an evaluation copy of Aspose.Email for .NET

Når du får vist en mail i Workzone med pdf-viewer (det store øje), vil du i nogle tilfælde se en tekst og et link i toppen, som ikke var en del af den originale mail.

Hvis du åbner mailen fra Workzone via Outlook (det lille øje), vil den fremstå som oprindelig.

Dette er en fejl, som vil blive rettet automatisk - du skal ikke foretage dig noget.

Løses snarest (CS1459655)

Forkert klokkeslæt på automatisk generede dokumenter som fx. forsendelseslog

Siden 22. marts 2021 er automatisk generede dokumenter blevet påstemplet et klokkeslæt der er -1 time forkert. 
Siden 29. marts 2021 er automatisk generede dokumenter blevet påstemplet et klokkeslæt der er -2 timer forkert.

Fejlsøgning pågår pt. 

Det korrekte klokkeslæt vil kunne aflæses i kolonnen 'Opdateret'. 

LØST (CS1379630)

Ulogiske tekster i brugerfladen ved brug af Edge og Chrome

Nogle brugere kan opleve, at der er ulogiske tekster i brugerfladen i WorkZone web-klienten ved brug af Edge og Chrome. Dette skyldes uønsket oversættelse fra browseren, der opstår, når brugeren vælger, at browseren skal oversætte fra engelsk til dansk.

Edge:

Løsning 1 - deaktiver oversættelse på siden.

1. Når nedenstående tekstboks viser sig --> fjern fluebenet i "Oversæt altid sider fra engelsk
2. Klik på "Ikke nu"  --> Vælg "Oversæt aldrig dette websted". 

 

Løsning 2 - deaktiver oversættelse i browseren.  

1. Åbn Edge på din computer

2. Vælg de tre prikker i øverste, højre hjørne --> Indstillinger --> Sprog

3 Deaktiver "Tilbyd at oversætte sider, der er på et sprog, som jeg ikke kender"

 

Chrome

Løsning: Følg nedenstående step guide til, hvor du kan ændre sprog i dine indstillinger.

 1. Åbn Chrome på din computer.
 2. Øverst til højre skal du klikke på Mere Mere efterfulgt af Indstillinger.
 3. Klik på Avanceret nederst.
 4. Klik på Sprog under "Sprog".
 5. Klik på Mere Mere ud for det sprog, du vil bruge.
  • Hvis sproget ikke er på listen, kan du tilføje det ved at klikke på Tilføj sprog.
 6. Deaktiver Tilbyd at oversætte sider på dette sprog

https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=da&co=GENIE.Platform=Desktop#zippy=%2Csl%C3%A5-overs%C3%A6ttelse-til-eller-fra-for-et-bestemt-sprog

Fejl i Outlook

Nogle brugere oplever ved åbning af Outlook, at Workzone foreslår genjournalisering af mails, der allerede er journaliseret eller at journaliseringsikonet ikke bliver opdateret.

Løsning:
1. Vælg Filer->Kontoindstillinger->Kontoindstillinger
2. Marker din mailadresse og tryk Rediger
3. Sæt flueben i Brug cachelagret Exchangetilstand og vælg et passende interval fx. 1 år.
4. Genstart Outlook og vent på at indbakken opdateres.  

Fejl i Outlook

Nogle brugere oplever følgende fejl i Outlook ved journalisering af mail:

Løsning:
1. Vælg Filer->Kontoindstillinger->Kontoindstillinger
2. Marker din mailadresse og tryk Rediger
3. Sæt flueben i Brug cachelagret Exchangetilstand og vælg et passende interval fx. 1 år.
4. Genstart Outlook og vent på at indbakken opdateres.

Søgning på sagsgruppe er meget langsom ved oprettelse fra Outlook

Nogle brugere oplever meget lange svartider, når sagsgruppe skal fremsøges og påsættes.
Workaround: Tryk pil ned eller slet det sidst indtastede tal og skriv det igen, så gennemføres søgningen.
Fejlmeldt til leverandør (CS1177564)

Fejl i Outlook

Nogle brugere oplever følgende fejl i Outlook:

Kontakt supporten for afhjælpning af dette problem.

Fejlmeldt til leverandør - løsning findes (CS1225022)

Et parameter i sagsudskrift virker ikke

Hvis man vælger Fladgør af PDF formularer, bliver formularens indtastningsfelter ikke omdannet til billeder og kan derfor stadig redigeres. 
Fejlmeldt til leverandør (CS1177541)

Nyoprettede excel lukker umiddelbart efter oprettelse

Hvis man opretter et excelark inde fra en sag i Workzone webklient, vil Excel åbne, men lukker umiddelbart efter oprettelse. Workaround: Åbn Excel og kobl dokumentet til Workzonesagen.  
Fejlmeldt til leverandør (CS1177639)    

Kodeord skal indtastes 3 gange ved signering af mail med digital signatur

Hvis du sender mails med digital signatur, vil du skulle indtaste dit kodeord 3 gange, før mailen kan afsendes.

 

Ukendt (CS1125647 og CS0046104)

Forsendelseslog bliver ikke opdateret

I nogle situationer kan man opleve at forsendelsesloggen ikke er opdateret, hvis man vælger at læse den ved tryk på Vis. 
Brug i tvivlstilfælde Åbn. Hvis Smartpostprocessen er færdiggjort (fanebladet Processer er tomt) er forsendelsen gennemført.

 

Der er løbende udført forbedringer i Workzone, som bør minimere dette problem.

'Vis PDF' virker ikke 

Der vises gule prikker i stedet for indhold. 
Workaround: gør vieweren større eller mindre indtil indholdet vises.

 

Ukendt 

ÅRSAG FUNDET Gem Outlook element fejler ved bestemte parter 

Nogle brugere oplever at få nedenstående fejl ved journalisering i Outlook. 

Fejlen skyldes forsøg på tilknytning af parter med samme mailadresse, der findes flere gange i Workzone.
HR Data og Digitalisering får ryddet op i disse kontakter, og indtil da skal workaround benyttes.

Workaround: Fjern fluebenet på de automatisk valgte parter og forsøg igen. Tilknyt de nødvendige parter i webklienten efterfølgende. Er fejlmeldt til leverandør.

Ukendt 

Fejlbesked ved redigering af dokumenter i Workzone

Når brugeren gemmer et dokument via WorkZone-dokumentregistreringen og efterfølgende lukker dokumentet, vil der inden for et kort stykke tid komme en fejlmeddelelse fra Microsoft Overførselscenter, der viser, at dokumentet ikke er overført korrekt.

 

Dette er en fejl, og dokumentet er som udgangspunkt gemt korrekt i WorkZone.

Workaround: Ret dine indstillinger i Office Overførselscenter, så de ser ud som her:

Løses med Microsoftopdatering (KB3085368) (ukendt hvornår)

Løste fejl

Løst løbende i 2021.1

 1. 1-7-2021: Der sættes ikke længere forkert klokkeslæt på automatisk generede dokumenter som fx. forsendelseslog
 2. Der er ikke længere fejl ved eksport eller flet til PDF i Word

Løst efter opgradering til 2021.1

 1. Tegnestift i P-sager kan ikke fjernes
 2. Dokument tjekkes ikke ind efter at, det gemmes som nyt på ny sag
 3. Søg kontakt på postnummer giver for mange resultater

Løst løbende i 2020.3

 1. Edge og Chrome loader ikke Workzone første gang - genindlæs/refresh browseren (brug Ctrl+F5)    
 2. Der var fejl på dokumenter fra fra Udbetaling Danmark i perioden 14. september 2020 til 4. november 2020. Journaliserede mails med disse dokumenter læses således: Åbn mailen (det lille øje) -> Tryk én gang på det vedhæftede bilag og Outlooks fil-viser åbner - Du kan nu læse dokumentet
 3. Mac-brugere: Journalisering via Horizon-klient virkede ikke pga manglende opgraderingen af Workzone-plugin
 4. Nogle gemte søgninger fejlede, hvis du har brugt det udgåede felt 'Projekt nummer' i en gemt søgning. Løsning: Slet den gemte søgning og lav en ny.
 5. Det er nu ligegyldigt, hvilken rækkefølge du åbner Office-programmer og logger på VPN i. Oplevedes som Webexception-fejl eller Fjernserveren returnerede en fejl: (403) Forbudt. LØST (CS1177662)
 6. Gemte lister fra efter 6. okt 2019, kan igen redigeres. LØST (CS1186734)

Løst efter opgradering til 2020.3

 1. Aktindsigter, forsideskabeloner og lign. påsættes ikke længere engelsk dato. 
 2. Titler på processer, herunder SmartPost, foranstilles nu igen processens navn.
 3. Visning af Standardsag kan igen styres ved konfiguration.
 4. Visning af Kontakttyper kan igen styres ved konfiguration. 
 5. Hvis man ved en fejl kommer til at sende en Smartpost til en kontakt uden CPR, vil man få en fejlbesked.

Løst løbende i 2020.1

 1. Personlig opsætning i Workzone Client er forsvundet. Løsning: I hovedbåndet vælg Indstillinger->Nulstil og herefter er den personlige opsætning genetableret.
 2. Udskrift at noter til sag sker ikke længere med KMD-logo
 3. Workzone kan ikke loades - den står og snurrer Løsning: Ryd din browser-cache
 4. 'Søg' aktiveres ikke ved ét tryk på Enter-knappen Løsning: Ryd din browser-cache
 5. WZfO fejl: BadImageFormatException, løses ved at fjerne fejlagtig tilknyttet iCloud-konto i Outlook

Løst efter opgradering til 2020.1

 1. Søgning på sagsbehandler er ikke længere langsom eller giver fejl.
 2. Smartpost forsendelseslogs dannes nu korrekt selvom Eboks fejler.
 3. Pdf med billede af underskrift vises nu korrekt i viewer ved oprettelse af nye dokumenter.
 4. Dato på sagsudskrift og journalplan er nu korrekt (men på engelsk - ny fejl).
 5. Det tager lang tid at gemme søgninger med mange søgekriterier - kan ikke genskabes.
 6. Redigering af søgninger med ELLER (OR) i feltet Oplysninger ændrer sig ikke længere, når de redigeres.

Løst løbende før opgradering til 2020.1

 1. Ekstra klik i Chrome, når dokumenter åbnes til redigering er ikke længere nødvendigt
 2. Tiff-filer åbner i Paint- Fejlen opstår i Internet Explorer. Hvis du har brug for at se Tif-filer, skal du bruge Chrome eller Edge.
 3. Journaliseringsikon vises nogle gange ikke i Outlook på allerede journaliserede mails
  Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny. Se vejledning for at opsætte funktionspostkasser
 4. Gem Outlook-element popper op to gange 
  Workaround: Annullér pop-up-vindue nummer 2, da du ellers journaliserer dobbelt.
  Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny. Se vejledning for at opsætte funktionspostkasser
 5. Når Outlook åbnes vises journaliseringsdialog på allerede journaliserede mails
 6. Er fejlmeldt til leverandør. Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny.  Se vejledning for at opsætte funktionspostkasser.
 7. Fejl ved sortering på visse kolonner med ØÆÅ i Internet Explorer
 8. CVR-integration virker igen -CVR-integrationen fungerer nu.  Se vejledning for Opret virksomhedskontakt
 9. På nogle maskiner kan man ikke åbne PDF fra webklienten - Workzone virker kun korrekt i enten Internet Explorer, Chrome eller Edge. Brug Vis dokument i webklienten i stedet eller sikr dig at Adobe Acrobat er default program til at åbne pdf med. Din lokale It-support kan hjælpe med de
 10. AU-font mangler på kandidatbeviser - Fra idriftsættelse til 8. oktober 2019 kl. 7.15 blev dokumenter, der brugte AU-font pdf'et forkert. Denne fejl er nu rettet og forkert pdf'ede dokumenter bliver genbehandlet.
 11. Fritekstsøgning i sager giver intern fejl for nogle brugere - der er lavet en rettelse på databasen og fejlen bør ikke optræde længere.

Løst ved opgradering til Workzone 2019.1

 1. Integrationen mellem Workzone og Office-produkterne er forbedret og robustgjort.
 2. Du kan eksportere søgninger indeholdende "Oplysninger" til Excel.
 3. Navne på delte lister forsvinder ikke længere, hvis du har delt med flere end 10 brugere. 
 4. Du kan sortere dit søgeresultat på kolonner, som ikke er standardkolonner.
 5. Tegnet "=" kan igen bruges og giver ikke længere problemer ved eksport til Excel.
 6. Søgning på talkoder i stedkodefeltet i sagskategori Eksternt projekt er igen muligt.
 7. Kolonner i "Delte lister" bliver igen vist, og det er muligt at tilvælge kolonner.
 8. Dropdownfelter i Wordskabeloner forsvinder ikke længere ved forsendelse via Smartpost.
 9. Søgning på påmindelser giver samme resultat uanset om søgningen gennemføres fra Client eller eksporteres til Excel. 
 10. Du kan nu anvende "@eksisterer" eller "@eksisterer ikke" i dine søgninger på Emneord.
 11. Undersager oprettet fra Stifinder vil fremover få samme sagskategori som oversagen. Sagskategorien kan efterfølgende ændres fra Client, hvis det er nødvendigt.
 12. Du kan oprette abonnementer. Du kan vælge, om du kun ønsker ændringer siden sidst eller alle elementer.
 13. Det er nu muligt at åbne proces "Fordeling".