Kendte fejl

Her på siden kan du få et overblik over kendte fejl og workarounds eller tidspunkt for forventet løsning.

Kendte fejl i Workzone

Fejlbeskrivelse

Forventes løst i version

Forsendelseslog bliver ikke opdateret
I nogle situationer kan man opleve at forsendelsesloggen ikke er opdateret, hvis man vælger at læse den ved tryk på Vis. 
Brug i tvivlstilfælde Åbn. Hvis Smartpostprocessen er færdiggjort (fanebladet Processer er tomt) er forsendelsen gennemført.

Fejlbesked bliver ved med at poppe op i Outlook
Nogle brugere oplever følgende fejl:

Løsning: Fjern iCloud-kontoen i din Outlook på følgende måde:

 1. Åbn Kontrolpanel
 2. Vælg Mail
 3. Vælg Vis profiler
 4. Vælge relevante Outlook profil
 5. Slet iCloud konto
Løst
Workzone kan ikke loades - den står og snurrer
Løsning: Ryd din browser-cache  
Løst
'Søg' aktiveres ikke ved ét tryk på Enter-knappen 
Løsning: Ryd din browser-cache
Løst

Min opsætning er forsvundet
Nogle brugere oplever at deres personlige opsætning i Workzone Client er forsvundet.
Løsning: I hovedbåndet vælg Indstillinger->Nulstil og herefter er den personlige opsætning genetableret.

Løst
Datoer er på engelsk i udskrifter
Aktindsigter, forsideskabeloner og lign. påsættes engelsk dato. Dette rammer ikke datoflettefelter i fx. brevskabeloner, som via Smartpost.
2020.3
Titler på processer, herunder SmartPost, foranstilles ikke længere processens navn
Alle processer oprettes nu uden foranstillet procesnavn. Fx. en Smartpost vil ikke længere automatisk navngives Smartpost: <sagens titel>, men blot hedde <sagens titel>.
2020.3
Standardsag vises øverst i sagskategori
Rækkefølgen er ændret og kan desværre ikke styres ved konfiguration.
Standardsag vises ikke længere hovedbåndet
Kontakttyper vises i anderledes rækkefølge
Rækkefølgen er ændret og kan ikke styres ved konfiguration
2020.2

Vis PDF virker ikke 
Der vises guleprikker i stedet for indhold. 
Workaround: gør vieweren større eller mindre indtil indholdet vises.

2020.3  

Dårlig fejlmeddelelse ved forsøg på Smartpostforsendelse til kontakt uden CPR
Hvis man ved en fejl kommer til at sende en Smartpost til en kontakt uden CPR, vil man få en uforståelig fejlbesked.

2020.2
Dokument tjekkes ikke ind efter at det gemmes som nyt på ny sag
Er ikke afhængig af Workzone version. 

Efter opgradering til Office 365 (CS0918297)

ÅRSAG FUNDET Gem Outlook element fejler ved bestemte parter 
Nogle brugere oplever at få nedenstående fejl ved journalisering i Outlook. 

Fejlen skyldes forsøg på tilknytning af parter med samme mailadresse, der findes flere gange i Workzone.
HR-IT får ryddet op i disse kontakter, og indtil da skal workaround benyttes.

Workaround: Fjern fluebenet på de automatisk valgte parter og forsøg igen. Tilknyt de nødvendige parter i webklienten efterfølgende. Er fejlmeldt til leverandør.

Q4 2020

Fejlbesked ved redigering af dokumenter i Workzone
Når brugeren gemmer et dokument via WorkZone-dokumentregistreringen og efterfølgende lukker dokumentet, vil der inden for et kort stykke tid komme en fejlmeddelelse fra Microsoft Overførselscenter, der viser, at dokumentet ikke er overført korrekt.

Dette er en fejl, og dokumentet er som udgangspunkt gemt korrekt i WorkZone.

Workaround: Ret dine indstillinger i Office Overførselscenter, så de ser ud som her:

 

Løses med Microsoftopdatering (KB3085368) (ukendt hvornår)

Løste fejl

Løst løbende 

1. Personlige opsætning i Workzone Client er forsvundet. Løsning: I hovedbåndet vælg Indstillinger->Nulstil og herefter er den personlige opsætning genetableret.

2. Udskrift at noter til sag sker ikke længere med KMD-logo.

Løst efter opgradering til 2020.1

 1. Søgning på sagsbehandler er ikke længere langsom eller giver fejl.
 2. Smartpost forsendelseslogs dannes nu korrekt selvom Eboks fejler.
 3. Pdf med billede af underskrift vises nu korrekt i viewer ved oprettelse af nye dokumenter.
 4. Dato på sagsudskrift og journalplan er nu korrekt (men på engelsk - ny fejl).
 5. Det tager lang tid at gemme søgninger med mange søgekriterier - kan ikke genskabes.
 6. Redigering af søgninger med ELLER (OR) i feltet Oplysninger ændrer sig ikke længere, når de redigeres.

Løst løbende før opgradering til 2020.1

 1. Ekstra klik i Chrome, når dokumenter åbnes til redigering er ikke længere nødvendigt
 2. Tiff-filer åbner i Paint- Fejlen opstår i Internet Explorer. Hvis du har brug for at se Tif-filer, skal du bruge Chrome eller Edge.
 3. Journaliseringsikon vises nogle gange ikke i Outlook på allerede journaliserede mails
  Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny. Se vejledning
 4. Gem Outlook-element popper op to gange 
  Workaround: Annullér pop-up-vindue nummer 2, da du ellers journaliserer dobbelt.
  Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny. Se vejledning
 5. Når Outlook åbnes vises journaliseringsdialog på allerede journaliserede mails
 6. Er fejlmeldt til leverandør. Løses ved at opsætte funktionspostkasser påny.  Se vejledning.
 7. Fejl ved sortering på visse kolonner med ØÆÅ i Internet Explorer
 8. CVR-integration virker igen -CVR-integrationen fungerer nu. Se vejledning for brug: Opret virksomhedskontakt
 9. På nogle maskiner kan man ikke åbne PDF fra webklienten - Workzone virker kun korrekt i enten Internet Explorer, Chrome eller Edge. Brug Vis dokument i webklienten i stedet eller sikr dig at Adobe Acrobat er default program til at åbne pdf med. Din lokale It-support kan hjælpe med de
 10. AU-font mangler på kandidatbeviser - Fra idriftsættelse til 8. oktober 2019 kl. 7.15 blev dokumenter, der brugte AU-font pdf'et forkert. Denne fejl er nu rettet og forkert pdf'ede dokumenter bliver genbehandlet.
 11. Fritekstsøgning i sager giver intern fejl for nogle brugere - der er lavet en rettelse på databasen og fejlen bør ikke optræde længere.

Løst ved opgradering til Workzone 2019.1

 1. Integrationen mellem Workzone og Office-produkterne er forbedret og robustgjort.
 2. Du kan eksportere søgninger indeholdende "Oplysninger" til Excel.
 3. Navne på delte lister forsvinder ikke længere, hvis du har delt med flere end 10 brugere. 
 4. Du kan sortere dit søgeresultat på kolonner, som ikke er standardkolonner.
 5. Tegnet "=" kan igen bruges og giver ikke længere problemer ved eksport til Excel.
 6. Søgning på talkoder i stedkodefeltet i sagskategori Eksternt projekt er igen muligt.
 7. Kolonner i "Delte lister" bliver igen vist, og det er muligt at tilvælge kolonner.
 8. Dropdownfelter i Wordskabeloner forsvinder ikke længere ved forsendelse via Smartpost.
 9. Søgning på påmindelser giver samme resultat uanset om søgningen gennemføres fra Client eller eksporteres til Excel. 
 10. Du kan nu anvende "@eksisterer" eller "@eksisterer ikke" i dine søgninger på Emneord.
 11. Undersager oprettet fra Stifinder vil fremover få samme sagskategori som oversagen. Sagskategorien kan efterfølgende ændres fra Client, hvis det er nødvendigt.
 12. Du kan oprette abonnementer. Du kan vælge, om du kun ønsker ændringer siden sidst eller alle elementer.
 13. Det er nu muligt at åbne proces "Fordeling".