Lønforhandling på Arts

Information til medarbejdere på Faculty of Arts

Læs om lokale tids- og procesplaner, lønkataloger og lønkriterier på ARTS:

De årlige lønforhandlinger 2021 starter med ansøgningsperiode 4. februar - 25. februar 2021. Herefter vil der være en forberedelsesperiode for henholdsvis forhandlende leder, TR og HR. Forhandlingsperioden ligger i tidsrummet februar – juni 2021.  Det forventes at udbetaling af aftalte lønforbedringer sker i forbindelse med lønkørslen for august, dvs. ultimo august. Sommerferien betyder at Arts HR ikke kan garantere at kunne behandle forhandlingsresultaterne i løbet af juli (dvs. den løn som ultimo juli).

Hvis du er ansat som Professor, institutleder, special-/chefkonsulent, Chefkonsulent med personaleansvar eller journalist, har du mulighed for selv at forhandle din løn. Dette skal markeres med ja i feltet vedr. selvforhandler. 

Kriterier for tildeling af tillæg i det administrative center

Det blev på LSU-mødet den 7. oktober 2015 besluttet at følgende kriterier ligger til grund for lønforhandlingerne i ACA.

Kriterier findes via følgende link

Ansøgningsformularen findes nedenstående:

  • Administrationscenter Arts
  • Fakultetssekretariatet
  • Institut for Kultur og Samfund
  • Institut for Kommunikation og Kultur
  • DPU