Find din superbruger

AU Forskning og eksterne relationer

Tovholder

Heine Simonsen

It-medarbejder AU Forskning og Eksterne Relationer - Forskningsstøtteenheden

Superbrugere

Morten Hollænder Beeck

Økonomikonsulent AU Forskning og Eksterne Relationer - Forskningsstøtteenheden

Heidi Bugtrup Spiers

Kontorfunktionær AU Forskning og Eksterne Relationer - Technology Transfer Office

Annette Braad Christensen

Projektkoordinator Erhverv og Innovation - Innovation og Entreprenørskab

Bodil Hansen

AU Forskning og Eksterne Relationer - Technology Transfer Office

Charlotte Richardt

Chefkonsulent AU Forskning og Eksterne Relationer - Sekretariat for Forskning og Eksterne Relationer, Emdrup

Marie Vorre Skydsgaard

Expat Partner Advisor AU Forskning og Eksterne Relationer - Mobilitetsteam

AU HR

Tovholder

Frederik Aagaard Sørensen

HR-supporter Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS HR & Ph.d.

Superbrugere

Ulla Rasmussen Billings

HR-Supporter AU HR - Personalejura

Lene Fransen

Sekretariatsmedarbejder Institut for Elektro- og Computerteknologi - Sekretariat, ECE - Navitas

Henrik Jensen

HR-Partner Administrationscenter Arts - Arts HR

Karina Fuursted Olesen

HR-Partner/Supporter Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech HR

Bente Pedersen

Ph.d.-administrator Administrationscenter Health - Ph.d.-og talentadministration ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences

Turid Pedersen

Ph.d.-administrator Administrationscenter Health - Ph.d.-og talentadministration ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences

Vibeke Skaarup

HR-supporter Administrationscenter Health - Health HR

AU IT

Tovholder

Karen Bjorholm Viberg

Sekretariatsleder AU IT - IT Sekretariat, Aarhus

Superbrugere

AU Uddannelse

Tovholder (midlertidig)

Thomas Vestergaard

Fuldmægtig AU Uddannelse - Studiesystemer

Superbrugere

Lise Ask Andersen

Uddannelsesrådgiver Administrationscenter Health - Uddannelsesbetjening og Vejledning (UDVEJ)

Flemming Berg

Specialkonsulent AU Uddannelse - SU og Specialpædagogisk Støtte

Mette Buhl

AC-fuldmægtig AU Uddannelse - Uddannelsesjura

Celia Haldan Voetmann

Studiekoordinator Administrationscenter Arts - Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK), Aarhus

Christian Hansen

Studiekoordinator Administrationscenter Arts - Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK), Aarhus

Klaus Mors Kristensen

Uddannelsessupporter Administrationscenter Aarhus BSS - Studiekvalitet og digitalisering

Lea Nissen

Administrationscenter Nat-Tech - Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), Nat-Tech

Karina Thind Sjøstedt

Overassistent AU Uddannelse - SU og Specialpædagogisk Støtte

Daniel Anthony Slater

Uddannelsesrådgiver Administrationscenter Health - Uddannelsesbetjening og Vejledning (UDVEJ)

Thomas Vestergaard

Fuldmægtig AU Uddannelse - Studiesystemer

AU Økonomi

Tovholder

Jesper Fristrup Skovmøller

Teamleder Administrationscenter Aarhus BSS - BSS Økonomi, Aarhus

Superbrugere

Tina Torp Andersen

Projektøkonom Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Økonomi, Foulum

Paul Dyrberg

Projektøkonom Administrationscenter Aarhus BSS - BSS Økonomi, Aarhus

Lene Søgaard Gravesen

Faglig leder Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Økonomi, Aarhus

Malene Wohlert Henriksen

Forretningscontroller AU Økonomi og Bygninger - Økonomisekretariatet

Martin Gissel Jensen

Projektøkonom Administrationscenter Health - Health Økonomi

Frank Seerup Johansen

Opgaveansvarlig AU Økonomi og Bygninger - Debitorgruppen

Karin Lykke

Projektøkonom Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Økonomi, Silkeborg

Sebastian Berg Petersen

Projektøkonom Administrationscenter Health - Health Økonomi

Tanja Stride

Controller AU Økonomi og Bygninger - Økonomisekretariatet

AU Bygninger

Bemærk: Denne gruppe er under etablering og endnu ikke endelig bemandet.

Superbrugere

Line Hag

Bygningsadministrator Administrationscenter Nat-Tech - NTbyg

Malene Elmkvist Jacobsen

Bygningsadministrator Administrationscenter Nat-Tech - NTbyg

Universitetsledelsens Stab

Tovholder

Signe Nørlund Hernvig

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Jura

Superbrugere

Pia Andersen

Chefsekretær Universitetsledelsens Stab

Institut- og dekansekretariater på Arts

Tovholder

Vibeke Højgaard

Chefsekretær for dekan Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet

Superbrugere i Administrationscenter Arts

Kathrine Guldager

AC-fuldmægtig Administrationscenter Arts - Arts Bygningsservice

Bettina Houlberg

Chefsekretær Administrationscenter Arts

Anne Mørk Risager

Teamleder Administrationscenter Arts - Arts Bygningsservice

Superbrugere på institutter på Arts

Charlotte Wilsbech Andersen

AC-fuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Camilla Dimke

Institutsekretær Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat

Anne Hejn Pjengaard

Institutsekretær Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's ledelsessekretariat

Gitte Pappe Ludvigsen

Institutsekretær Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat

Iben Nørgaard

AC-fuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Tina Pabst

Afdelingssekretær Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's institutsekretariat, Katrinebjerg

Institut- og dekansekretariater på BSS

   

Tovholder

Anja Sandholt Hald

Juridisk rådgiver Administrationscenter Aarhus BSS - Fakultetssekretariatet, Aarhus BSS

Superbrugere

Merete Elmann

Institutsekretær Institut for Virksomhedsledelse

Lene Hjøllund

Sekretariatsleder Institut for Statskundskab

Gitte Arildsen Jørgensen

Institutsekretær Psykologisk Institut

Heidi Maibritt Trampedach Larsen

Studieadministrator Administrationscenter Aarhus BSS - Studieplan

Solveig Nygaard Sørensen

Forskningssekretær Institut for Økonomi

Mette Tønder

Institutsekretær, PA Juridisk Institut

Institut- og dekansekretariater på HE

Tovholder

Charlotte Skov Kristensen

Rådgiver Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Superbrugere

Ulla Vosegaard Als

Sekretariatsmedarbejder Institut for Biomedicin - Sekretariat, Skou-bygningen

Pernille Brink Csösz

AC-fuldmægtig Institut for Klinisk Medicin

Anna Haurdahl

Institutsekretær Institut for Klinisk Medicin

Laila Kearney

Afdelingssekretær Institut for Retsmedicin - Retskemisk

Enette Berndt Knudsen

Korrespondent Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Sekretariatet

Lone Folmer Nielsen

Centersekretær Forskningsbaseret Center for Universitetspædagogik

Mette Hyldgaard Poulsen

Rådgiver Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Lone Sand Simonsen

Sekretariatsmedarbejder Institut for Folkesundhed - Sekretariatet, Inst. f. Folkesundhed

Institut- og dekansekretariater på NS

Tovholder

Maria Emilie Arup Hovmand

Rådgiver Dekanat, Natural Sciences - Fakultetssekretariatet

Superbrugere

Jeanette Dandanell

Erhvervssproglig medarbejder Institut for Kemi

Susanne Weis Fogh

Institutsekretær Institut for Geoscience

Jan Frederiksen

Project Manager I Human Resource Coordinator Institut for Datalogi

Trine Møller Hansen

Interdisciplinary Nanoscience Center - Sekretariat, iNANO-huset

Anne Møller Kielgast

Kontorfunktionær Science Museerne - Steno Museet

Birgitte Larsen

Institutsekretær Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Sekretariat

Ellen Bernadette Noer

Center for Bioinformatik (BiRC)

Louise K. Poulsen

Institutsekretær Institut for Biologi - Sekretariat, Institut for Biologi

Julie Rasmussen

Forskningsgruppekoordinator Institut for Datalogi

Kathrine Tang Riewe

AC-fuldmægtig Institut for Matematik

Rikke Sinding Jensen

Forskningssekretær Institut for Fysik og Astronomi

Bente Thousgaard

Afdelingsleder Science Museerne - Steno Museet

Annette Wandahl

Sekretariatsleder Interdisciplinary Nanoscience Center - Sekretariat, iNANO-huset

Institut- og dekansekretariater på TS

Tovholder

Superbrugere

Bente Dahl Andersen

It-sekretær Administrationscenter Nat-Tech - IT, Support, Nat-Tech, Foulum

Lene Birksø Bødskov

Sekretariatsmedarbejder Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Sekretariat, CAE

Jytte Christensen

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum

Karina Rysholt Christensen

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum

Christina Kirkegaard Dose

Sekretariatsmedarbejder Institut for Elektro- og Computerteknologi - Sekretariat, ECE - Navitas

Christel Ege-Johansen

Institutsekretær Institut for Miljøvidenskab - Sekretariat

Sonja Graugaard

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg

Charlotte Hviid

Institutsekretær Institut for Bioscience - Sekretariat, Roskilde

Birthe Ømark Jensen

Centersekretær DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Julie Sloth Jensen

Institutsekretær Institut for Husdyrvidenskab

Bente Louise Kant

Kontorfunktionær Institut for Fødevarer - Sekretariat

Charlotte Hamann Knudsen

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg

Louise Fischer Koue

Ledende sekretær Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Janne Krabsen

Sekretær Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Sarah L. Nielsen

Kontorfunktionær Institut for Fødevarer - Sekretariat

Karin Balle Madsen

Kontorfuldmægtig DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Mette Graves Madsen

Akademisk medarbejder Institut for Husdyrvidenskab

Anne Sofie Nielsen

AC-fuldmægtig Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum

Susanne Nørtoft Jensen

Institutsekretær Institut for Bioscience - Sekretariat, Silkeborg

Malene Stjernholm

Sekretariatsleder Institut for Husdyrvidenskab

Jon Søby

Sekretariatsmedarbejder Institut for Mekanik og Produktion - Sekretariat, MPE

Anna Dorthe Østergaard

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum