Find din superbruger

AU Forskning og eksterne relationer

Tovholder

Heine Simonsen

It-medarbejder AU Forskning og Eksterne Relationer - Forskningsstøtteenheden

Superbrugere

Morten Hollænder Beeck

Økonomikonsulent AU Forskning og Eksterne Relationer - Forskningsstøtteenheden

Heidi Bugtrup Spiers

Kontorfunktionær AU Forskning og Eksterne Relationer - Technology Transfer Office

Annette Braad Christensen

Projektkoordinator Erhverv og Innovation - Innovation og Entreprenørskab

Bodil Hansen

AU Forskning og Eksterne Relationer - Technology Transfer Office

Charlotte Richardt

Chefkonsulent AU Forskning og Eksterne Relationer - Sekretariat for Forskning og Eksterne Relationer, Emdrup

Marie Vorre Skydsgaard

Expat Partner Advisor AU Forskning og Eksterne Relationer - Mobilitetsteam

AU HR

Tovholder

Frederik Aagaard Sørensen

HR-supporter Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS HR & Ph.d.

Superbrugere

Ulla Rasmussen Billings

HR-Supporter AU HR - Personalejura

Lene Fransen

Lønmedarbejder AU HR - LØN

Henrik Jensen

HR-Partner Administrationscenter Arts - Arts HR

Karina Fuursted Olesen

HR-Partner/Supporter Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech HR

Bente Pedersen

Ph.d.-administrator Administrationscenter Health - Ph.d.-og talentadministration ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences

Turid Pedersen

Ph.d.-administrator Administrationscenter Health - Ph.d.-og talentadministration ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences

Vibeke Skaarup

HR-supporter Administrationscenter Health - Health HR

AU IT

Tovholder

Karen Bjorholm Viberg

Sekretariatsleder AU IT - IT Sekretariat, Aarhus

Superbrugere

AU Uddannelse

Tovholder

Superbrugere

Lise Ask Andersen

Uddannelsesrådgiver Administrationscenter Health - Uddannelsesbetjening og Vejledning (UDVEJ)

Ann Louise Holm Bach

Studiekoordinator Administrationscenter Arts - Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK), Aarhus

Flemming Berg

Specialkonsulent AU Uddannelse - SU og Specialpædagogisk Støtte

Mette Buhl

AC-fuldmægtig AU Uddannelse - Uddannelsesjura

Christian Hansen

Studiekoordinator Administrationscenter Arts - Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK), Aarhus

Klaus Mors Kristensen

Uddannelsessupporter Administrationscenter Aarhus BSS - Studiekvalitet og digitalisering

Lea Nissen

Administrationscenter Nat-Tech - Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), Nat-Tech

Karina Thind Sjøstedt

Overassistent AU Uddannelse - SU og Specialpædagogisk Støtte

Thomas Vestergaard

Fuldmægtig AU Uddannelse - Studiesystemer

AU Økonomi

Tovholder

Jesper Fristrup Skovmøller

Teamleder Administrationscenter Aarhus BSS - BSS Økonomi, Aarhus

Superbrugere

Tina Torp Andersen

Projektøkonom Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Økonomi, Foulum

Paul Dyrberg

Projektøkonom Administrationscenter Aarhus BSS - BSS Økonomi, Aarhus

Lene Søgaard Gravesen

Faglig leder Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Økonomi, Aarhus

Frank Seerup Johansen

Opgaveansvarlig AU Økonomi og Bygninger - Debitorgruppen

Karin Lykke

Projektøkonom Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Økonomi, Silkeborg

Sebastian Berg Petersen

Projektøkonom Administrationscenter Health - Health Økonomi

Tanja Stride

Controller AU Økonomi og Bygninger - Økonomisekretariatet

Majbrit Olivia Johnson Østergård

Projektøkonom Administrationscenter Health - Health Økonomi

AU Bygninger

Bemærk: Denne gruppe er under etablering og endnu ikke endelig bemandet.

Superbrugere

Line Hag

Bygningsadministrator Administrationscenter Nat-Tech - NTbyg

Malene Elmkvist Jacobsen

Bygningsadministrator Administrationscenter Nat-Tech - NTbyg

Universitetsledelsens Stab

Tovholder

Signe Nørlund Hernvig

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Jura

Superbrugere

Pia Andersen

Chefsekretær Universitetsledelsens Stab

Institut- og dekansekretariater på AR – under uddannelse

Nedenstående superbrugere er under oplæring, men vil gerne hjælpe med basisfunktioner i WorkZone. Til mere komplicerede henvendelser kan superbrugeren hjælpe med at melde fejl ind til supporten, så din supporthenvendelse kan besvares hurtigst muligt.    

Tovholder

Vibeke Højgaard

Chefsekretær for dekan Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet

Superbrugere i Administrationscenter Arts

Kathrine Guldager

AC-fuldmægtig Administrationscenter Arts - Arts Bygningsservice

Bettina Houlberg

Chefsekretær Administrationscenter Arts

Anne Mørk Risager

Teamleder Administrationscenter Arts - Arts Bygningsservice

Superbrugere på institutter på Arts

Charlotte Wilsbech Andersen

AC-fuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Camilla Dimke

Institutsekretær Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat

Anne Hejn Pjengaard

Institutsekretær Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's ledelsessekretariat

Gitte Pappe Ludvigsen

Institutsekretær Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat

Iben Nørgaard

AC-fuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Tina Pabst

Afdelingssekretær Institut for Kommunikation og Kultur - IKK's institutsekretariat, Katrinebjerg

Superbrugere på centre på Arts

Bente Jønshøj

Afdelingsleder Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Institut- og dekansekretariater på BSS – under uddannelse

Nedenstående superbrugere er under oplæring, men vil gerne hjælpe med basisfunktioner i WorkZone. Til mere komplicerede henvendelser kan superbrugeren hjælpe med at melde fejl ind til supporten, så din supporthenvendelse kan besvares hurtigst muligt.    

Tovholder

Anja Sandholt Hald

Juridisk rådgiver Administrationscenter Aarhus BSS - Fakultetssekretariatet, Aarhus BSS

Superbrugere

Merete Elmann

Institutsekretær Institut for Virksomhedsledelse

Lene Hjøllund

Sekretariatsleder Institut for Statskundskab

Gitte Arildsen Jørgensen

Institutsekretær Psykologisk Institut

Heidi Maibritt Trampedach Larsen

Studieadministrator Administrationscenter Aarhus BSS - Studieplan

Solveig Nygaard Sørensen

Forskningssekretær Institut for Økonomi

Mette Tønder

Institutsekretær, PA Juridisk Institut

Institut- og dekansekretariater på HE – under uddannelse

Nedenstående superbrugere er under oplæring, men vil gerne hjælpe med basisfunktioner i WorkZone. Til mere komplicerede henvendelser kan superbrugeren hjælpe med at melde fejl ind til supporten, så din supporthenvendelse kan besvares hurtigst muligt.    

Tovholder

Charlotte Skov Kristensen

Rådgiver Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Superbrugere

Ulla Vosegaard Als

Sekretariatsmedarbejder Institut for Biomedicin - Sekretariat, Skou-bygningen

Pernille Brink Csösz

AC-fuldmægtig Institut for Klinisk Medicin

Anna Haurdahl

Institutsekretær Institut for Klinisk Medicin

Laila Kearney

Afdelingssekretær Institut for Retsmedicin - Retskemisk

Enette Berndt Knudsen

Korrespondent Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Sekretariatet

Lone Folmer Nielsen

Pa og Centersekretær HE Centre m.m. - Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Lone Sand Simonsen

Sekretariatsmedarbejder Institut for Folkesundhed - Sekretariatet, Inst. f. Folkesundhed

Institut- og dekansekretariater på NS – under uddannelse

Nedenstående superbrugere er under oplæring, men vil gerne hjælpe med basisfunktioner i WorkZone. Til mere komplicerede henvendelser kan superbrugeren hjælpe med at melde fejl ind til supporten, så din supporthenvendelse kan besvares hurtigst muligt.    

Superbrugere

Susanne Weis Fogh

Institutsekretær Institut for Geoscience

Trine Møller Hansen

Interdisciplinary Nanoscience Center - Sekretariat, iNANO-huset

Anne Møller Kielgast

Kontorfunktionær Science Museerne - Steno Museet

Birgitte Larsen

Institutsekretær Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Sekretariat

Ellen Bernadette Noer

Center for Bioinformatik (BiRC)

Louise Kæseler Poulsen

Institutsekretær Institut for Biologi - Sekretariat, Institut for Biologi

Kathrine Tang Riewe

AC-fuldmægtig Institut for Matematik

Bente Thousgaard

Afdelingsleder Science Museerne - Steno Museet

Annette Wandahl

Sekretariatsleder Interdisciplinary Nanoscience Center - Sekretariat, iNANO-huset

Institut- og dekansekretariater på TS – under uddannelse

Nedenstående superbrugere er under oplæring, men vil gerne hjælpe med basisfunktioner i WorkZone. Til mere komplicerede henvendelser kan superbrugeren hjælpe med at melde fejl ind til supporten, så din supporthenvendelse kan besvares hurtigst muligt.    

Tovholder

Superbrugere

Nina Vestergaard Adolfsen

AC-fuldmægtig Science and Technology Learning Lab

Bente Dahl Andersen

It-sekretær Administrationscenter Nat-Tech - IT, Support, Nat-Tech, Foulum

Jytte Christensen

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Foulum

Christina Kirkegaard Dose

Sekretariatsmedarbejder Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet - Sekretariat

Christel Ege-Johansen

Institutsekretær Institut for Miljøvidenskab - Sekretariat

Sonja Graugaard

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg

Charlotte Hviid

Institutsekretær Institut for Bioscience - Sekretariat, Roskilde

Charlotte Hamann Knudsen

Institutsekretær Institut for Agroøkologi - Sekretariat, AGRO Flakkebjerg

Louise Fischer Koue

Ledende sekretær Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Janne Krabsen

Sekretær Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Karin Balle Madsen

Kontorfuldmægtig DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Susanne Nørtoft Jensen

Institutsekretær Institut for Bioscience - Sekretariat, Silkeborg

Jon Søby

Sekretariatsmedarbejder Institut for Ingeniørvidenskab - Sekretariatet, Navitas