Vejledninger til supportsager

Læs her hvordan du indberetter fejl, så vi bedst og hurtigst kan hjælpe dig:

Vejledning til beskrivelse af fejl

Vejledning til udtræk af hændelseslog