VIP lønkataloger

Lønaftale VIP

Løntillægsaftalen bygger på principperne i Ny Løn om øget decentralisering og individualisering af den lokale løndannelse. Løn forhandles på de enkelte institutter og centre og baseres på medarbejderens kompetencer, kvalifikationer og funktioner.

Arts ønsker at anvende løn som et middel, der understøtter rekruttering, anerkendelse, motivering og fastholdelse af højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere, der på forskellig vis bidrager til at indfri hovedområdets og institutternes visioner og strategiske mål.

Løntillægsaftalen skal som en del af incitamentsstrukturen sikre, at den lokale løndannelse sker ud fra kendte og gennemsigtige kriterier i forhold til tildeling af tillæg og vederlag.

 

Aftale om timekompenstion og funktionstillæg for lederposter m.m. på Arts

Aftale om timekompenstion og funktionstillæg for lederposter m.m. på Arts, AU af 20. juni 2012

Addendum til Aftale om timekompensation og funktionstillæg for lederposter m.m. på Arts, AU af 22. januar 2013

Addendum til Aftale om timekompensation og funktionstillæg for lederposter m.m. på Arts, AU - formand for studienævn 4. april 2017

Samlet oversigt over timekompensation for funktionstillæg for lederposter m.m. på Arts

Timekompensation og funktionstillæg for lederposter m.m. på Arts, AU af 24. maj 2018

 

Akademisk Råd 

Addendum til Aftale om timekompensation og funktionstillæg for lederposter m.m. på Arts, AU af 7. januar 2016 - Akademisk Råd.

 

Afdelingsleder på Arts

Addendum til Aftale om timekompensation og funktionstillæg for lederposter m.m. på Arts, AU af 1. september 2016, samt funktionsbeskrivelse - afdelingsledere

 

Ph.d. programledere

Addendum til aftale om timekomepensation og funktionstillæg for lederposter m.m. på Arts, AU af 14. juli 2014 -ph.d. programledere

 

Studieledere

Addendum til Aftale om lønaftale for videnskabelige medarbejdere på Arts, AU af 11. maj 2017 - studieledere