Info. til medarbejdere ved Nat-Tech Økonomi

Procedure for registrering af ferie og fravær

Sygdom

Ved sygdom kontakter den pågældende medarbejder hurtigst muligt arbejdspladsen på en af følgende måder:
Mail sendes til fraværspostkassen på fravaer.ST@au.dk med cc til ens teamleder. I mailen angives navn og startdato for sygdom (der angives ikke CPR-nummer). Alternativt ringer/SMS'er/mailer man til sin teamleder, som sørger for at sende en mail til fraværspostkassen med ovenstående oplysninger.

Når man er sygemeldt, bliver det meldt ind i AUHRA (via fraværspostkassen), og efter 21 dages sygemelding kommer der en alarm til HR om sygemeldingen. Derefter holder HR øje med AUHRA for at se, om man er kommet tilbage på arbejde. Hvis man ikke er det, søger HR efter 30 dage refusion, og søgningen af refusion stopper igen, når vedkommende er raskmeldt.

Ved endt sygdom sender den pågældende medarbejder en mail til fravaer.ST@au.dk med navn og slutdato for sygdom (der angives ikke CPR-nummer). Det er vigtigt, at man husker at raskmelde sig til fraværsmailen, da det har betydning for det fravær, som bliver registreret, og for den eventuelle refusion som AU søger.

Det er blevet drøftet og præciseret i LSU og LAMU, at såfremt en medarbejder har planlagt at tage på arbejde, men vælger at blive hjemme grundet egen eller barns sygdom, så skal dette som udgangspunkt registreres som fravær. Såfremt medarbejderen alligevel ønsker at arbejde nogle timer hjemmefra, er dette anerkendelsesværdigt, men timerne kan ikke påføres flexskemaet til afvikling på et senere tidspunkt.

Ferie og andet planlagt fravær

  1. Man registrerer sine ferie/fraværsønsker i filen på O:\St_Adm_Finance\Administration\Ferie Nat-Tech Økonomi\Ferieliste 2019_2020, Nat-Tech Økonomi
  2. Ferien godkendes af nærmeste leder, hvilket udmeldes pr. mail. Fristerne for 2020 kan ses i tabellen herunder.
  3. Når ferien er godkendt sender teamleder indmeldt ferie til fraværsadministrator, der indtaster den ønskede ferie, indmeldt i feriefilen, i AUHRA.    

  

Ved at følge denne procedure undgår vi et større opfølgningsarbejde og ændring af ferieregistrering. Det er således vigtigt at være opmærksom på, at når ferie/fravær er godkendt, er det ikke muligt at ændre på indmeldt ferie/fravær, uden at dette er godkendt af nærmeste leder. Eventuelle ændringer af sommerferie kan alene kan ændres, således der er afholdt 3 ugers ferie inden den 1. september 2020 (hvilket er et krav).

 

Det er vigtigt, at man ved ferie finder en stedfortræder i eget team eller en anden kollega, man kan henvise til. Lederne kan kun sættes på, hvis der ikke er andre muligheder og altid kun efter aftale.

Læs evt. mere om ferieregler på HR’s hjemmeside her.

Tjenesterejser

Regler og retningslinjer for tjenesterejser for AU-ansatte kan ses her.

Brug af AU-kreditkort

Når man bruger sit AU-kreditkort, skal man afregne udgiften i RejsUd hurtigst muligt. Når man det ikke inden for 180 dage, vil man automatisk blive trukket i løn for det pågældende beløb.

Beslutningen er en fælles beslutning for hele Nat-Tech.

Har man brug for hjælp til RejsUd, kan man kontakte sin sekretariatsleder eller finde vejledninger m.m. på AU’s medarbejderhjemmeside.  

Ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse

Reglerne for og vejledning i ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse kan ses her.