Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Universitetsledelsen Møder i Universitetsledelsen

Møder i Universitetsledelsen

Mødedeltagere

  • Brian Bech Nielsen, rektor
  • Berit Eika, prorektor
  • Arnold Boon, universitetsdirektør
  • Johnny Laursen, dekan (Arts)
  • Lars Henrik Andersen, konstitueret dekan (Science and Technology)
  • Lars Bo Nielsen, dekan (Health)
  • Thomas Pallesen, dekan (Aarhus BSS)
  • Steen Harrit Jakobsen, stabschef (Universitetsledelsens Stab)
  • Sys Christina Vestergaard, konstitueret presse- og kommunikationschef (Universitetsledelsens Stab)
  • Camilla Staniok, PA for rektor (Universitetsledelsens Stab)

Mødemateriale

Dagsordener
Konklusionsnoter

Mødeplan

Der holdes som hovedregel møde i Universitetsledelsen hver onsdag.

243647 / i40