Rammer for udlån af tjenestebiler til studerende på Arts

Når tjenestebiler lånes ud til studerende, er der to forhold vi skal være opmærksomme på:

  • Afgiftsfritagelse på tjenestebiler
  • Skadessituationer

Betingelser for afgiftsfritagelse på tjenestebiler
Der er afgiftsfritagelse på tjenestebilerne på Arts. I betingelserne fra SKAT er nævnt, at bilerne kun må benyttes til undervisnings- eller forskningsmæssige formål. Overtrædelser af dette kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for AU.

Hvad tæller som undervisnings- eller forskningsmæssige formål?
Studerende kan låne tjenestebilerne i de tilfælde, hvor formålet med kørslen er fagligt. Dette gælder udgravninger, besøg i felten, interviews/undersøgelser i forbindelse med opgaveskrivning, deltagelse i faglige arrangementer og øvrige studierelevante aktiviteter. Studiestartsarrangementer, indkøb til studiestartsuge, hytteture og lignende tæller ikke som undervisnings- eller forskningsmæssige aktiviteter. Heller ikke, hvis udlånet sker til en AU-ansat – fx studentermedhjælper eller tutor.

Skadessituationer
AU har ikke en generel ulykkesforsikring for de studerende og derfor anbefales det, at de studerende selv tegner en heltidsdækkende ulykkesforsikring. Tjenestebilernes ansvarsforsikring dækker over skader som bilen forvolder samt passagerer i bilen. Derimod er den studerende, som kører bilen ikke dækket forsikringsmæssigt, hvis vedkommende kommer ud for et uheld. Det samme gælder førerens ejendele.

På studieportalen kan du læse mere om forsikringsforhold:
Forsikringsforhold for studerende på Aarhus Universitet