Rammer for udlån af tjenestebiler til studerende

Når tjenestebiler lånes ud til studerende, er der to forhold vi skal være opmærksomme på:

  • Afgiftsfritagelse på tjenestebiler
  • Skadessituationer

Afgiftsfritagelse på tjenestebiler

Der er afgiftsfritagelse på konventionelle tjenestebiler på AU. I betingelserne fra SKAT er nævnt, at bilerne kun må benyttes til undervisnings- eller forskningsmæssige formål. Elbiler er ikke afgiftsbelagte og rummer derfor ikke den samme begrænsning som konventionelle biler. I Arts’ bilpark har vi dog endnu ingen elbiler og skal derfor være opmærksomme på at overholde betingelserne fra SKAT, når vi låner tjenestebiler ud til studerende.

Undervisnings- eller forskningsmæssige formål

Studerende kan frit låne tjenestebilerne i de tilfælde, hvor formålet med kørslen er fagligt. Dette gælder udgravninger, besøg i felten, interviews/undersøgelser i forbindelse med opgaveskrivning, deltagelse i faglige arrangementer og lignende. Rusarrangementer, ryste-sammen ture eller lignende tæller ikke som undervisnings- eller forskningsmæssige formål medmindre, at udlånet sker til (og føreren af bilen er) en AU-ansat – eksempelvis studentermedhjælper eller tutor.

Skadessituationer

AU har ikke en generel ulykkesforsikring for de studerende og derfor anbefales det, at de studerende selv tegner en heltidsdækkende ulykkesforsikring. Tjenestebilernes ansvarsforsikring dækker over skader som bilen forvolder samt passagerer i bilen. Derimod er den studerende, som kører bilen ikke dækket forsikringsmæssigt, hvis vedkommende kommer ud for et uheld. Det samme gælder førerens ejendele.