Plakatpolitik

Retningslinjer for Arts

På Arts skelnes der mellem 3 typer af opslag:

1)      Faglige opslag (fx invitation til foredrag, temaften eller fagligt arrangement)

2)      Foreningsopslag (fx Artsrådet, Philosophia, Frit Forum Aarhus)

3)      Reklamer (fx menukort, koncertplakater)

Hvor placeres de 3 typer opslag?

Emdrup

1) Faglige opslag placeres på opslagstavler på campus

2) Foreningsopslag placeres på opslagstavler på campus

3) Reklamer placeres udelukkende på opslagstavlerne ved kantinen samt ved hovedindgangen

Kasernen

1) Faglige opslag placeres på opslagstavler på campus

2) Foreningsopslag placeres på opslagstavler på campus

3) Reklamer placeres udelukkende på opslagstavlerne i foyeren i bygning 1585

Nobelparken

1) Faglige opslag placeres på de opslagstavler, der er markeret hertil

2) Foreningsopslag placeres på de foreningsopdelte tavler fortrinsvist i foyerområdet i bygning 1484

3) Reklamer placeres udelukkende på de, dertil tilpassede, metalbeklædte søjler i hhv. bygning 1482 og  1484

Trøjborgvej 82-84

1) Faglige opslag placeres på opslagstavler på campus - bygning 1912, 1915 og 1917

2) Foreningsopslag placeres på opslagstavler på campus - bygning 1912, 1915 og 1917

3) Reklamer placeres udelukkende på opslagstavlerne i foyeren i bygning 1915 ved lokale 118 eller på opslagstavlen ved trappeopgangen i samme bygning

Opslag der hænges op udenfor opslagstavler og/eller søjler bliver fjernet.

For information vedrørende ophængning af opslag på Katrinebjerg og Moesgaard kontaktes den lokale bygningsdrift. 

Hvem administrerer tavlerne?

Driften (herunder Rengøringen) administrerer tavlerne til faglige opslag samt reklamer.

Foreningstavlerne administreres som udgangspunkt af foreningen og/eller instituttet.

To gange årligt, i december og juni, rømmes samtlige tavler og reklamesøjler. Imellem disse rømninger forbeholder Driften sig retten til, efter behov, at gennemgå tavlerne for opslag af ikke faglig relevant karakter.

Valgperioder

Valg afholdes i november og plakater må hænges op tre uger inden afholdelse af valget.

Listeforbundene er ansvarlige for at nedtage opslag. Dette skal ske i umiddelbar forlængelse af valgets afslutning og senest én uge efter.