Indbrud - forebyggelse og håndtering

Luk vinduer og døre, før du går hjem, og lad ikke værdier ligge i bilen. Med lidt ekstra opmærksomhed og omtanke kan vi alle være med til at undgå ubehagelige overraskelser. Hvis uheldet er ude, er det vigtigt at vide, hvem der gør hvad. Så undgår vi dobbeltanmeldelser, destruktion af vigtige spor og lignende. 


Forebyggelse

Selvom yderdørene bliver låst og vagterne går deres runder i nattetimerne og tjekker bygningerne, er det ikke altid nok til at undgå indbrud og tyverier. En del af problemerne skyldes, at det ofte er for nemt for tyvene at komme ind gennem åbentstående vinduer og ulåste døre fx på altaner, eller døre, hvor der er sat kile i, for at undgå at de smækker.

Hjælp med at forebygge indbrud:

 • Luk vinduerne, når du forlader et lokale
 • Tjek at vinduerne i dit kontor er lukket, når du går hjem
 • Fjern kiler fra døre til mellemgange o. lign., når du går hjem
 • Lås altandøren igen, når du kommer ind
 • Lås personlige værdier inde, også i dagtimerne
 • Lad ikke værdier ligge synligt fremme i bilen

Når der sker indbrud - hvem gør hvad?

1. Den der opdager indbruddet

 • Kontakt politiet: Den første, som opdager indbruddet, kontakter politiet på telefon 114 og anmelder indbruddet. Husk at aftale, om der må gøres rent og ryddes op, eller om politiet møder op og sikrer spor.
 • Orienter kollegaer: Den som har kontaktet politiet (anmelderen), sætter en seddel på døren til kontoret/området, for at orientere om, at politiet er kontaktet.
 • Orienter Bygningsservice: Derefter orienterer anmelderen den lokale Bygningsservice, så bygningsskaderne kan blive vurderet og udbedret.

2. Bygningsservice

 • Bygningsservice overdrager eventuel videomateriale til politiet.
 • Bygningsservice kontakter håndværkere til udbedring af bygningsskader.
 • Rengøringen gør rent efter indbruddet.
 • Bygningsservice gennemgår sikringsniveau og vurderer om der kan laves forebyggende tiltag.

3. Den ramte enhed/afdeling

 • Nyindkøb af udstyr: Enheden skal selv forestå nyindkøb af udstyr. AU er underlagt statens selvforsikringsordning og bærer dermed selv den økonomiske risiko.
 • Noter hvad der er blevet stjålet: Medarbejderen/medarbejderne, der har haft indbrud, noterer, hvad der er blevet stjålet. Er der tale om IT-udstyr kontakter medarbejderen den lokale IT-afdeling, som kan oplyse computerens serienummer og lignende.
 • Skadesanmeldelse til politiet: Afdelingen/instituttet, som har haft indbrud, noterer, hvad der er stjålet, og melder det til politiet.

Brug for akut hjælp

Hvis du ser noget mistænkeligt, kan du ringe efter akut hjælp på telefon 70 26 36 50. Det skal du gøre, hvis du føler dig truet, eller der sker akut skade på personer eller ting.

Informationssikkerhed

Læs her om databeskyttelse og sikker kommunikation og online adfærd.