Drift- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter ved Arts med en tidsramme på mere end få dage.

Igangværende projekter

Udskiftning af fugebånd omkring vinduespartier, Nobelparken Aarhus

Berørte bygninger: Nobelparken

Forventede gener: Lift

Tidsramme: sommer 2024

Årsag: Utætte fugebånd udskiftes.

Kontakt: Teknisk koordinator Morten R. Nielsen

Fraflytning af to etager bygning 1453, Nobelparken Campus Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 1453 og omkringliggende bygninger

Forventede gener: Støj fra flyttefolk, boremaskiner ifm. nedtagning af tavler og reoler o.lign.

Tidsramme: Juli og august 2024

Årsag: Bygning 1453 etage 2. og 3. skal fraflyttes

Kontakt: Teamleder Anne Risager

Prøveopsætning af termoruder, Nobelparken Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 1465

Forventede gener: Mindre støjgener

Tidsramme: august-september (opmåling i juni)

Årsag: Forsøgsmontage af nye ruder for at energioptimere.

Kontakt: Teknisk koordinator Morten R. Nielsen

Udskiftning af måtter i indgangspartier, Nobelparken campus Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 1452, 1462 og 1466

Forventede gener: Mindre støjgener og lukkede døre mens arbejdet pågår

Tidsramme: Juli

Årsag: Udskiftning af de gamle måtter i indgangspartier

Kontakt: Teknisk koordinator Morten R. Nielsen

Solceller i Nobelparken, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Nobelparken

Forventede gener: Støj fra kran samt afspærring af dele af parkeringspladsen, som skal benyttes som kranplads (kranen kommer i uge 26-28). Risiko for korte afbrydelser af elektriciteten i bygning 1481 og bygning 1483 mellem kl. 6.00-9.00.

Tidsramme: 24. juni til 1. august 2024

Årsag: Påsætning af solceller på tag i Nobelparken bygning 1481 og 1483.

Kontakt: Teknisk koordinator Morten R. Nielsen

Etablering af måttebrønd, Nobelparken campus Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 1451

Forventede gener: Støjgener

Tidsramme: Juli

Årsag: Der skal etableres en permanent måtte.

Kontakt: Teknisk koordinator Morten R. Nielsen

Udskiftning af faldstamme på toiletter, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A, 4 sal, lokale 418 – 421

Forventede gener: Der kan forekomme støjende arbejde ifm udskiftningen

Tidsramme: Uge 27 til uge 34

Årsag: Der er forkert fald på faldstammen så der opstår lugtgener og stoppede toiletter.

Kontakt: Stig Østerby

Vand i kælderen i biblioteket, campus Emdrup

Berørte bygninger: Bibliotek kælder bygning B

Forventede gener: Støjende arbejde i forbindelse med at gulvet skal fjernes. Afspærring af stort område i tidsskriftsamlingen.

Tidsramme: 1. marts 2024 - 

Årsag: Ved kraftig regn trænger der vand ind.

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Arealoptimering, Campus Emdrup

Alle aktiviteter på Campus Emdrup skal samles i bygning A og B. Du kan læse mere på DPU's medarbejderportal:

Arealoptimering på Campus Emdrup (link)

Udskiftning af kortlæsere, Nobelparken Aarhus

Berørte bygninger: Nobelparken

Forventede gener: Arbejdende mandskab i indgangspartier.

Tidsramme: Til og med uge 30

Årsag: Vi udskifter de gamle kortlæsere med nye. På de nye kortlæsere skal du holde kortet op foran kortlæseren og så kan maskinen aflæse dit kort.

Kontakt: Teknisk koordinator Morten R. Nielsen

Udvidelse af Incuba, Katrinebjerg Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 5524

Forventede gener: Byggestøj - det støjende arbejde forventes afsluttet ultimo august 2022

Tidsramme: 2022-2025 (Arts' undervisningslokaler kan benyttes under hele forløbet - der kan dog forekomme støjgener)

Årsag: Udvidelse af Incuba - herunder udgravning og støbning af kælder

Kommende projekter

Opsætning af LED-lys på Moesgaard, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 4230-36 og 4215-16

Forventede gener: Arbejdende folk i bygningerne.

Tidsramme: Sommer og efterår 2024

Årsag: Energioptimering og forbedring af lyskvaliteten.

Kontakt: Teknisk koordinator Morten R. Nielsen