Drift- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter ved Arts med en tidsramme på mere end få dage.

Igangværende projekter

Vinduespolering, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Nobelparken, Kasernen, Trøjborgvej

Forventede gener: 

Tidsramme: Uge 5 - 10

Årsag: Vinduespolering finder sted to gange årligt - februar og september.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Udskiftning af trappelys, Nobelparken Aarhus

Berørte bygninger: 1451, 1453, 1461, 1463 og 1465

Forventede gener: Arbejde på trappe

Tidsramme: Uge 5 - 10

Årsag: Energioptimering

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Arealoptimering, Campus Emdrup

Alle aktiviteter på Campus Emdrup skal samles i bygning A og B. Du kan læse mere på DPU's medarbejderportal:

Arealoptimering på Campus Emdrup (link)

Nye plantekasser, Nobelparken Aarhus

Berørte bygninger: Nobelparken udendørs ved bygning 1465-1467 og bygning 1481-1485 nord

Forventede gener: Støj fra maskiner

Tidsramme: Forår 2024 (arbejdet kan først gøres færdig, når frosten er væk)

Årsag: Forskønnelse af udendørsmiljø

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Malerarbejde, Nobelparken Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 1452, 1462 og 1466

Forventede gener: Minimal støj og lugtgener (lugt af vægmaling)

Tidsramme: Uge 2 til uge 9

Årsag: Maling af ny trappeinddækning.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Udskiftning af kortlæsere, Nobelparken Aarhus

Berørte bygninger: Nobelparken

Forventede gener: Arbejdende mandskab i indgangspartier.

Tidsramme: Uge 31-10

Årsag: Vi udskifter de gamle kortlæsere med nye. På de nye kortlæsere skal du holde kortet op foran kortlæseren og så kan maskinen aflæse dit kort.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Udvidelse af Incuba, Katrinebjerg Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 5524

Forventede gener: Byggestøj - det støjende arbejde forventes afsluttet ultimo august 2022

Tidsramme: 2022-2025 (Arts' undervisningslokaler kan benyttes under hele forløbet - der kan dog forekomme støjgener)

Årsag: Udvidelse af Incuba - herunder udgravning og støbning af kælder

Kontakt: 

Affaldssortering, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Nobelkantinen og Vandrehallen bygning 1481

Tidsramme: Prøveperiode i foråret 2022

Årsag: Forsøg med affaldssorteringsøer på steder med mange brugere. Forsøget evalueres sommeren 2022 med henblik på udrulning til Arts' øvrige områder.

Kontakt: Rengøringsleder Jane Nielsen

Affaldssortering, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Mødestedet/Aula

Tidsramme: Prøveperiode første halvår 2022

Årsag: Forsøg med affaldssorteringsøer på steder med mange brugere. Forsøget evalueres sommeren 2022 med henblik på udrulning til Arts' øvrige områder.

Kontakt: Rengøringsleder Janni Bernard

Kommende projekter