Drift- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter ved Arts med en tidsramme på mere end få dage.

Igangværende projekter

Udskiftning af ovenlys, 1485 Nobelparken

Berørte bygninger: Bygning 1485

Forventede gener: Afspærring og støjgener

Tidsramme: uge 41-45

Årsag: Ovenlys etableres i Nobelparken

Kontakt: Ib Rasmussen

Udskiftning af adgangskort

Universitetsledelsen har besluttet, at alle personlige kort uden billede skal udskiftes. Samtidig med udskiftes også gamle kort med billede, hvor systemkoden er 4689. 

Der er derfor igangsat en proces omkring udskiftningen, og informationsmail er udsendt den 16. december 2020. 

Vær opmærksom på at ved gentryk af eksisterende kort, slettes det gamle kort efterfølgende. 

Læs mere information om udskiftning af adgangskort.  

Etablering af SpiseStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning X og A. I efteråret 2020 skal den udvendige skal vedligeholdes i bygning X. BYGST har indgået kontrakt med entreprenøren som skal etablere SpiseStedet. I løbet af efteråres skal entreprenøren detailprojektere og gøre klar til ombygningen. Dvs. etablering af ny trappe mellem X og A, køkken, spiseområde. 

Forventede gener: vides endnu ikke

Tidsramme: August 2020 - februar 2022

Årsag: Der etableres et nyt køkken og nye spisearealer samt en trappe op til MødeStedet (den nuværende Aula).

Bemærkninger: Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Opvarmning til 21 grader i AU's bygninger

Berørte bygninger: Alle AU's bygninger

Tidsramme: Alle universitetets bygninger vil blive varmet op til maksimum 21 grader i de måneder, hvor der er behov for opvarmning. Dette vil typisk være fra oktober til marts, men det varierer efter, hvor koldt der er udenfor. 

Bemærkninger: Maksimumstemperaturen indføres som et led i universitetets nye klimastrategi, der har som mål at reducere universitetets samlede CO2-udledning i driften med 25% i 2030. Læs mere om AU's klimastrategi her.

Nyt CTS system, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Alle bygninger Campus Emdrup

Forventede gener: Eventuelle forekomster af udfald på varme og ventilation.

Tidsramme: november 2019-medio september 2021

Årsag: Omlægning af nyt system til styring af varme og ventilationsanlæg.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Kommende projekter

Udvikling af Campus Emdrup

Bemærkninger: Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Sokkelisolering Bygning B

Berørte bygninger: Bygning B smøgen

Forventede gener: Støjende arbejde i forbindelse med udgravning

Tidsramme: Sommeren 2022 til vinteren 2022

Årsag: Soklen langs bygning B skal isoleres grundet vandindtrængning

Kontakt: Susie Petersson