Drift- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter ved Arts med en tidsramme på mere end få dage.

Igangværende projekter

Udbedring af vandindtrængning i Biblioteket, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning B

Forventede gener: Dele af biblioteket vil være afspærret ifm. renoveringen samt støjende arbejde ifm. fjernelse af linoleum.

Tidsramme: fra uge 45 2022 til uge 6 2023

Årsag: Der kommer vand ind i biblioteket ifm. store regnmængder, som har ødelagt gulvbelægningen.

Udvidelse af Incuba, Katrinebjerg Campus Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 5524

Forventede gener: Byggestøj - det støjende arbejde forventes afsluttet ultimo august 2022

Tidsramme: 2022-2025 (Arts' undervisningslokaler kan benyttes under hele forløbet - der kan dog forekomme støjgener)

Årsag: Udvidelse af Incuba - herunder udgravning og støbning af kælder

Kontakt: 

Sokkelisolering Bygning B, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning B smøgen

Forventede gener: Der vil være støjende arbejde i hele perioden. Gennemkørsel vil ikke være mulig.

Tidsrammeuge 22 - uge 3 (2023)

Årsag: Soklen langs bygning B skal isoleres grundet vandindtrængning

Kontakt: Susie Petersson

Affaldssortering, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Nobelkantinen og Vandrehallen bygning 1481

Tidsramme: Prøveperiode i foråret 2022

Årsag: Forsøg med affaldssorteringsøer på steder med mange brugere. Forsøget evalueres sommeren 2022 med henblik på udrulning til Arts' øvrige områder.

Kontakt: Rengøringsleder Jane Nielsen

Affaldssortering, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Mødestedet/Aula

Tidsramme: Prøveperiode første halvår 2022

Årsag: Forsøg med affaldssorteringsøer på steder med mange brugere. Forsøget evalueres sommeren 2022 med henblik på udrulning til Arts' øvrige områder.

Kontakt: Rengøringsleder Janni Bernard

Kommende projekter