Drift- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter ved Arts med en tidsramme på mere end få dage.

Igangværende projekter

Ramning af betonpæle, Universitetsbyen (tidl. Kommunehospitalet)

Berørte bygninger: Nobelparken og Trøjborgvej

Forventede gener: Støjgener

Tidsramme: Uge 41-46

Årsag: Nybyggeri i Universitetsbyen (tidl. Kommunehospitalet) vil forårsage nabostøj

Naboorientering 

Facaderenovering Kasernen, Campus Aarhus

Berørte bygninger: 1580, 1581, 1582, 1583, 1584 og 1585

Forventede gener: Støj- og støvgener

Tidsramme: Juli til oktober

Årsag: Reparation af tag, fugearbejde i facader og maling af vinduer

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Nybygning i Nobelparken, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 1454

Forventede gener: Støj fra byggeplads (særligt i østvendte kontorer i bygning 1453)

Tidsramme: Sommer 2022 - efterår 2023

Årsag: Tilbygning mellem AU og PWC

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Udvidelse af Incuba, Katrinebjerg Campus Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 5524

Forventede gener: Byggestøj - det støjende arbejde forventes afsluttet ultimo august 2022

Tidsramme: 2022-2025 (Arts' undervisningslokaler kan benyttes under hele forløbet - der kan dog forekomme støjgener)

Årsag: Udvidelse af Incuba - herunder udgravning og støbning af kælder

Kontakt: 

Sokkelisolering Bygning B, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning B smøgen

Forventede gener: Der vil være støjende arbejde i hele perioden. Gennemkørsel vil ikke være mulig.

Tidsrammeuge 22 - uge 3 (2023)

Årsag: Soklen langs bygning B skal isoleres grundet vandindtrængning

Kontakt: Susie Petersson

Affaldssortering, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Nobelkantinen og Vandrehallen bygning 1481

Tidsramme: Prøveperiode i foråret 2022

Årsag: Forsøg med affaldssorteringsøer på steder med mange brugere. Forsøget evalueres sommeren 2022 med henblik på udrulning til Arts' øvrige områder.

Kontakt: Rengøringsleder Jane Nielsen

Affaldssortering, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Mødestedet/Aula

Tidsramme: Prøveperiode første halvår 2022

Årsag: Forsøg med affaldssorteringsøer på steder med mange brugere. Forsøget evalueres sommeren 2022 med henblik på udrulning til Arts' øvrige områder.

Kontakt: Rengøringsleder Janni Bernard

Opvarmning til 20 grader i AU's bygninger

Berørte bygninger: Alle AU's bygninger

Tidsramme: Alle universitetets bygninger vil blive varmet op til maksimum 20 grader i de måneder, hvor der er behov for opvarmning. Dette vil typisk være fra oktober til marts, men det varierer efter, hvor koldt der er udenfor. 

Bemærkninger: Maksimumstemperaturen indføres som et led i universitetets nye klimastrategi, der har som mål at reducere universitetets samlede CO2-udledning i driften med 25% i 2030. Læs mere om AU's klimastrategi her.

Kommende projekter

Udvikling af Campus Emdrup

Bemærkninger: Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Ny væg i lokale 1484-134, Campus Aarhus

Berørte bygninger: 1484 i og omkring lokale 134

Forventede gener: Støj- og støvgener

Tidsramme: Uge 42

Årsag: Udbedring af fugtskade i lokalets bagvæg

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen