Drift- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter ved Arts med en tidsramme på mere end få dage.

Igangværende projekter

Opgradering af elevatorstyring, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 1470 og 1471

Forventede gener: Mindre støjgener

Tidsramme: Uge 39-41

Årsag: Elevatoren skal opgraderes.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Vinduespolering, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Nobelparken, Kasernen og Trøjborg

Forventede gener: Larm fra lift og arbejdende mandskab i kontortiden.

Tidsramme: Uge 39-42 (starter i Nobelparken og slutter på Kasernen)

Årsag: Vinduerne pudses én gang per semester.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Udskiftning af kortlæsere, Nobelparken Campus Aarhus

Berørte bygninger: Nobelparken

Forventede gener: Arbejdende mandskab i indgangspartier.

Tidsramme: Uge 31-44

Årsag: Vi udskifter de gamle kortlæsere med nye. På de nye kortlæsere skal du holde kortet op foran kortlæseren og så kan maskinen aflæse dit kort.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Udbedring af vandindtrængning i Biblioteket, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning B

Forventede gener: Dele af biblioteket vil være afspærret ifm. renoveringen samt støjende arbejde ifm. fjernelse af linoleum.

Tidsramme: fra uge 45 2022 til og med 2023

Årsag: Der kommer vand ind i biblioteket ifm. store regnmængder, som har ødelagt gulvbelægningen.

Udvidelse af Incuba, Katrinebjerg Campus Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 5524

Forventede gener: Byggestøj - det støjende arbejde forventes afsluttet ultimo august 2022

Tidsramme: 2022-2025 (Arts' undervisningslokaler kan benyttes under hele forløbet - der kan dog forekomme støjgener)

Årsag: Udvidelse af Incuba - herunder udgravning og støbning af kælder

Kontakt: 

Affaldssortering, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Nobelkantinen og Vandrehallen bygning 1481

Tidsramme: Prøveperiode i foråret 2022

Årsag: Forsøg med affaldssorteringsøer på steder med mange brugere. Forsøget evalueres sommeren 2022 med henblik på udrulning til Arts' øvrige områder.

Kontakt: Rengøringsleder Jane Nielsen

Affaldssortering, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Mødestedet/Aula

Tidsramme: Prøveperiode første halvår 2022

Årsag: Forsøg med affaldssorteringsøer på steder med mange brugere. Forsøget evalueres sommeren 2022 med henblik på udrulning til Arts' øvrige områder.

Kontakt: Rengøringsleder Janni Bernard

Kommende projekter

Opgradering af elevatorstyring, Campus Aarhus

Berørte bygninger: Bygning 1461-1463

Forventede gener: Mindre støjgener

Tidsramme: Uge 42 og 43

Årsag: Elevatorens styringssystem skal opgraderes.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Malerarbejde i undervisningslokaler, Campus Aarhus

Berørte bygninger: 1451-1453

Forventede gener: Mindre støj- og lugtgener samt manglende tilgang til de pågældende undervisningslokaler.

Tidsramme: Uge 42

Årsag: Undervisningslokaler skal males og lyskilder skiftes.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen