Flytninger på Arts

Flytning af enkelt kontor

Den enkelte afdeling varetager som udgangspunkt selv flytninger af enkeltkontorer og står selv for nedpakning af kontorerne. Afdelingen afholder selv udgifterne i forbindelse med flytningen. Ved behov for driftsmæssig assistance kan bygningsdriften bistå (nedtagning af tavler, knagerækker o. lign.). 

Kontakt bygningsdriften i hhv. Emdrup og Aarhus.

Flytning af enkelt afdeling

Ved flytning af en enkelt afdeling bistår Arts Bygningsservice (herunder bygningsdriften) med hjælp til eksempelvis udarbejdelse af kontorplan, udformning af detailflytteplan, rekvirering af flyttefirma samt driftsmæssig bistand før, under og efter flytningen. Den enkelte afdeling afholder selv udgifterne i forbindelse med flytningen.

Flytning af en hel bygning

Ved flytning af en enhed/bygning bistår Arts Bygningsservice som flyttesekretariat. Arts Bygningsservice kan tilbyde hjælp i form af udarbejdelse af kontorplan, udformning af detailflytteplan, rekvirering af flyttefirma  samt driftsmæssig bistand før, under og efter flytningen. Ved flytninger, forårsaget af større organisatoriske ændringer, afholder AU som udgangspunkt udgiften til flytteomkostninger. 

Kontakt Arts Bygningsservice for yderligere info: