Studiestart på Arts

Cheftutorer har mange bolde i luften - studiestarten planlægger jo ikke sig selv. Få her et samlet overblik over, hvad du som cheftutor skal være opmærksom på, når det kommer til lån af lokaler i forbindelse med Velkomstugen.


Booking af lokaler

I Velkomstugen disponerer studiestartskoordinatorerne over alle undervisningslokaler, studieområder, kantiner og øvrige fællesarealer på Arts. Studiestartskoordinatorerne udarbejder en samlet lokaleplan for aktiviteter på Arts i Velkomstugen. Lokaleplanen sendes til cheftutorerne og til Arts Bygnignsservice. 

Lokalelåneaftale

Ved sociale arrangementer af festlig karakter i Velkomstugen udfyldes en lokalelåneaftale. Lokalelåneaftalen udfyldes online og du kan tilgå den via dette link: lokalelåneaftale. 

Tjekliste

På linket her findes en tjekliste, som tutorer kan benytte, i forbindelse med oprydning og rengøring af lokaler efter endt aktivitet. 

Udearealer

Ønsker I at anvende Arts' udearealer skal det fremgå af lokalelåneaftalen. Ønsker I at afholde større aktiviteter i Uniparken, skal I reservere den via mail til studiestart.arts@au.dk.

Samarbejde med Arts Bygningsservice

Arts Bygningsservice bistår med praktisk hjælp for at sikre en vellykket Velkomstuge. Nedenstående tjekliste kan bruges til inspiration i planlægningsarbejdet. I august afholder Arts Bygningsservice og studiestartskoordinatorerne desuden informationsmøder.

Praktiske forhold før Velkomstugen

 • Udfyld lokalelåneaftalen og sørg for at søge om leljlighedsbevilling, hvis påkrævet. Lejlighedsbevillingen skal sendes til artsbyg@au.dk 
 • Sikre adgangsforhold – liste over cheftutorer sendes til driftskontoret
 • Instruks i brandslukning og flugtveje
 • Info om parkeringsforhold og rygning
 • Afdæk evt. behov for samt placering af depot
 • Aftal placering for ølleverancer
 • Drøft forhold vedr. rengøring
 • Info vedr. møbler og standardopstilling

Praktiske forhold under Velkomstugen

 • Rapporteringspligt til Arts Bygningsservice på mail til artsbyg@au.dk ved eventuelle afvigelser fra normalen - eksempelvis personuheld/-ulykke, tilkald af ambulance, skader på bygninger eller anlæg, besøg af myndigheder eller tilkald af myndigheder 
 • Efter kl. 17.00 kan Securitas kontaktes ved behov på telefon: 70 26 36 50
 • Lokalelåneaftale og lejlighedsbevilling skal kunne fremvises under arrangementet/festen

Praktiske forhold efter Velkomstugen

 • Oprydning og rengøring i og omkring lokale – toiletter, fællesarealer, trappereposer
 • Oprydning på udearealer
 • Sikre at døre og vinduer er lukket
 • Tilbagestilling af møbler (jf. standardmøbelopstilling)
 • Indlevering af glemte sager
 • Håndtering af returemballage
 • Tjekliste i forbindelse med oprydning og rengøring i lokaler

God stil udendørs

 • Vis hensyn til andre – både nye studerende, tutorer, andre gæster og dyreliv. 
 • Find et område hvor I ikke generer andre. Der er masser af grønne arealer – fordel jer og brug områder, hvor andre ikke allerede opholder sig.
 • Brug ikke private områder hverken til ophold eller gennemgang. 
 • Tænk over støjniveauet - både af hensyn til eventuelle andre gæster, men især også dem, der arbejder og bor i de omkringliggende bygninger.
 • Skru ned for lydniveauet, hvis I bliver bedt om det. 
 • Ryd op efter jer selv. ALT affald skal samles sammen og bortskaffes på forsvarlig vis. Er nærmeste skraldespand fuld, så tag dit affald med videre til den næste skraldespand.