Postfunktion

Posthåndtering i Emdrup

I Emdrup håndteres post af Arts Bygningsservice. Posten leveres og afhentes løbende. Der køres på posthus efter behov. I perioder med ferie og sygdom kan der være afvigelser fra normalen.

Indlevering og afhentningssteder

  • A bygning: A004, A211, A312, A316
  • B bygning: B110, B255 (inkl. sygeplejerskerne)
  • D bygning: D229 (på gangen)

Indgående post

Indgående post bliver lagt i indbakken i dueslaget. Herefter fordeler afdelingen selv posten ud til medarbejderne.

Udgående post

Ved afsendelse af post gælder følgende:

  • Pakker indenfor EU behæftes med en seddel med navn, adresse og postnummer.
  • Pakker udenfor EU behæftes med en seddel med navn, adresse, postnummer og landekode.
  • Ved pakkeforsendelse i forbindelse med projekter / forsendelse af fem pakker eller derover bedes labels være udskrevet når Bygningsservice afhenter pakkerne. Giv os venligt besked en uge i forvejen, så det kan forberedes.
  • Ved forsendelse af Q-brev kontaktes Arts Bygningsservice/Peter på tlf. 2630 6622 vedrørende kørsel til posthus/aflevering på nærmeste postindleveringssted.

Posthåndtering i Aarhus

I Aarhus håndteres al post af Intern Post.