Lokaleoverblik Trøjborg

Undervisningslokaler

1912

Tolkelab

Tolkelab 1912-018

Tolkelab 1912-024

1915

Undervisningslokaler