Slutbruger-, kunde- eller aftagererklæring

Ved indkøb af kemikalier, kan man blive afkrævet at underskrive en slutbruger-, kunde- eller aftagererklæring.

Det gælder for kemikalier, hvor myndighederne har indført et krav til leverandøren om kontrol af salg, samt dokumentation på kemikalie, mængde, anvendelse og legitimation af kunden ved personlige oplysninger og underskrift.

Det kan være kemikalier, som er prækursorer, dvs. et kemikalie der deltager i en kemisk reaktion, hvor ved der produceres en anden forbindelse, som f.eks. et eksplosivstof eller narkotika eller psykotrope stoffer, samt kemikalier som er godkendelsespligtige før anvendelse.

Hvilke oplysninger skal oplyses på en sådan erklæring?

Typisk er det nedenstående oplysninger der skal opgives på slutbruger-, kunde-, eller aftagererklæringen, der kan være yderligere oplysninger der ønskes alt afhængigt af kemikaliet:

  • Navn, adresse og legitimationsbevis på personen, der er køber kemikaliet.
  • Købers erhverv, forretning eller profession.
  • Oplysninger om virksomheden, der skal anvendes kemikaliet (navn, adresse, cvr nummer m.v.).
  • Hvad kemikaliet skal anvendes til.
  • Kemikaliets navn, mængde, salgssted, sælger og dato.

Når der underskrives, skriver man under på at kemikaliet skal anvendes den anvendelse der er beskrevet og det IKKE vil misbruges og reglerne omkring kemikaliet som f.eks. overvågning, korrekt opbevaring overholdes.

Hvem er ansvarlig for Indkøb af kemikalier?

Det er den ansvarlige videnskabelige medarbejder, vedkommende kan have uddelegeret opgaven til anden medarbejder.

Det er VIP eller uddelegeret medarbejder der underskriver og giver sine personoplysninger på disse erklæringer.

Er det sikkert at udlevere personoplysningerne i forbindelse med indkøb?

Ja inden for EU, da leverandører inden for EU er omfattede af EU's persondataforordning og skal på denne baggrund leve op til deres ansvar som dataansvarlige, når de indsamler personoplysninger.

Her kan der svares både ja og nej, Hvis der benyttes leverandører uden for EU, er der ikke i lovgivningen samme gennemsigtighed om, hvordan leverandører opbevarer og behandler personoplysninger, derfor bør man tage kontakt til leverandøren og få information omkring opbevaring og behandling af disse personoplysninger.
 

Skal jeg udlevere mine personoplysninger for at kunne indkøbe et kemikalie?

Ja – til kemikalier der er prækursorer til eksplosivstoffer.
Sikkerhedsstyrelsen har bekræftet, at et Identitetskort fra virksomheden ikke er nok som legitimationskort i forbindelse med køb af prækursorer til eksplosivstoffer. Indkøber skal oplyse enten kørekortnummer eller pasnummer ved bestilling af de berørte kemikalier.

Nej – til kemikalier der er prækursorer til narkotika eller psykotrope stoffer og til godkendelsespligtige stoffer ifølge lovgivningen.

Kan jeg straffes, hvis jeg har indkøbt et kemikalie og kemikaliet bliver stjålet og misbrugt?

Der er kun en meget begrænset risiko for straf- eller erstatningsansvar for den enkelte indkøbssansvarlige:

  • Indkøber kan kun straffes for en tredjemands lovovertrædelse, hvis der er tale om medvirken i strafferetlig forstand, dvs. at indkøber har bistået den egentlige gerningsmand med ”tilskyndelse, råd eller dåd”!
  • Hvis en tredjemand misbruger stofferne, ved f.eks. at virksomheden forsømmer at opbevare stofferne forsvarligt, vil indkøberen ikke blive straffet, men her vil straffen/erstatningsansvar tilfalde virksomheden og naturligvis tredjemanden.
  • Indkøber kan blive straffet, hvis indkøber selv misbruge stofferne eller overdrager/sælger stofferne.