Radioaktive stoffer

I laboratoriet anvendes der ind imellem radioaktive stoffer, dette arbejde kan være underlagt regler som skal følges. 

Der kan kun anvendes radiaoktive stoffer, hvis brugen er berettiget og det kan håndteres sikkerhedmæssigt fuldt forsvarligt,
læs mere her på siden eller gå til sundhedsstyrelsens website Strålebeskyttelse - SIS - Sundhedsstyrelsen.

Åbne kilder - er laboratoriet underlagt krav om tilladelse, underretning eller fritaget fra krav?

Før arbejdet påbegyndes, skal der undersøges om besiddelse, anvendelse og opbevaring er underlagt krav om en tilladelse, en underretning eller om man er undtaget disse krav.

Ved besiddelse, anvendelse og opbevaring m.v. er myndighedskontrolniveauet baseret på den maksimale aktivitetskoncentration og aktivitetsmængde, som virksomheden forventer at råde over til enhver tid.

Til bestemmelse benyttes indeksværdier for aktivitetskoncentration (IAK) og aktivitetsmængde (IA), hvor indeksværdierne beregnes som henholdsvis aktivitetskoncentrationen eller aktivitetsmængden divideret med den tilsvarende undtagelsesværdi eller undtagelses- og frigivelsesværdi.

Tabel – Uddrag over de hyppigst anvendte radionukliders undtagelsesværdier og undtagelses- og frigivelsesværdier. For andre radionuklider kan værdierne findes i hhv. bilag 3 og bilag 4 i bekendtgørelse nr. 670/2019:

Radionuklid

Aktivitetskoncentration [Bq/g]

Aktivitetsmængde [Bq]

Aktivitetskoncentration [Bq/g]

Undtagelsesværdi

Undtagelsesværdi

Undtagelsesværdi

H-3

106

109

102

C-14

104

107

100

P-32

103

105

103

S-35

105

108

102

I-125

103

106

102

Tabel – Myndighedskontrolniveau for besiddelse anvendelse og opbevaring af åbne radioaktive kilder:

Tabel- Myndighedskontrolniveau.

Aktivitesindeks IA

𝐼A,bilag 3 ≤ 1

1 < 𝐼A,bilag 3 ≤ 10

10 < 𝐼A,bilag 3

Aktivitetskoncentrations-Indeks IAK

1.000 < 𝐼AK,bilag 3

Tilladelse

Tilladelse

Tilladelse

1 < 𝐼AK,bilag 3 ≤ 1.000

Underretning

Tilladelse

Tilladelse

𝐼AK,bilag 3 ≤ 1 og 1 < 𝐼AK,bilag 4

Undtaget fra krav om underretning*

Underretning

Tilladelse

𝐼AK,bilag 4 ≤ 1

Undtaget fra krav

Undtaget fra krav

Undtaget fra krav

* Hvis den samlede aktivitetsmængde pr. måned overstiger et aktivitetsindeks på 10 kræves dog underretning

Åbne kilder - eksempel 1 krav om tilladelse

Eksempel nr. 1: Kræves der en tilladelse, en underretning eller dette fritaget for disse krav?

Et laboratorie ønsker at anvende og opbevare åbne radioaktive kilder indeholdende C-14, P-32 og I-125.

 • C-14 aktivitetskoncentration på 3 x 104 (30.000) Bq/ml og en aktivitetsmængde på 5 x 106 Bq (5.000.000)
 • P-32 aktivitetskoncentration på 5 x 103 (5.000) Bq/ml og en aktivitetsmængde på 5 x 104 Bq (50.000)
 • I-125 aktivitetskoncentration på 10 x 103 (10.000) Bq/ml og en aktivitetsmængde på 5 x 106 Bq (5.000.000)

Der skal beregnes to værdier, Aktivitetskoncentrationsindeks og Aktivitetsindeks, derefter bruges tabellen over Myndighedskontrolniveau for at se hvilke krav der er gældende.


Aktivitetskoncentrationsindeks:
Der skal anvendes den aktivitetskoncentration der op givet og divideres med undtagelsesværdien der på aktivitetskoncentrationen (aktivitetskoncentrationsgrænse for undtagne stoffer/ADR)
𝐼AK = ∑ AKc-14AKU,C-14 + AKP-32AKU,P-32+AKI-125AKU,I-125

𝐼AK = ∑ 30000 Bq/ml10000 Bq/ml+ 5000 Bq/ml1000 Bq/ml+10000 Bq/ml1000 Bq/ml = 18


Aktivitetsindeks:
Her skal anvendes aktivitetsmængden der op givet og divideres med undtagelsesværdien der er på aktivitetsmængden (aktivitetskoncentrationsgrænse for undtagne forsendelse/ADR)

𝐼AK = ∑ Ac-14AU,C-14 + AP-32AKU,P-32+AI-125AKU,I-125

𝐼AK = ∑ 5.000.000 Bq10.000.000 Bq+ 50.000 Bq100.000 Bq+5.000.000 Bq1.000.000 Bq = 6

Tabel- Myndighedskontrolniveau.

Aktivitesindeks IA

𝐼A,bilag 3 ≤ 1

1 < 𝐼A,bilag 3 ≤ 10

10 < 𝐼A,bilag 3

Aktivitetskoncentrations-Indeks IAK

1.000 < 𝐼AK,bilag 3

Tilladelse

Tilladelse

Tilladelse

1 < 𝐼AK,bilag 3 ≤ 1.000

Underretning

Tilladelse

Tilladelse

𝐼AK,bilag 3 ≤ 1 og 1 < 𝐼AK,bilag 4

Undtaget fra krav om underretning*

Underretning

Tilladelse

𝐼AK,bilag 4 ≤ 1

Undtaget fra krav

Undtaget fra krav

Undtaget fra krav

For at kunne besidde, anvende og opbevare disse åbne radioaktive kilder, kræves der en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen!

Åbne kilder - eksempel 2 krav om underretning

Eksempel nr. 2: Kræves der en tilladelse, en underretning eller dette fritaget for disse krav?

Et laboratorie ønsker at anvende og opbevare åbne radioaktive kilder indeholdende H-3 og C-14.

 • C-14 aktivitetskoncentration på 3 x 104 (30.000) Bq/ml og en aktivitetsmængde på 5 x 106 Bq (5.000.000)
 • H-3 aktivitetskoncentration på 10 x 106 (10.000.000) Bq/ml og en aktivitetsmængde på 3 x 108 Bq (300.000.000).
   

Der skal beregnes to værdier, Aktivitetskoncentrationsindeks og Aktivitetsindeks, derefter bruges tabellen over Myndighedskontrolniveau for at se hvilke krav der er gældende.

Aktivitetskoncentrationsindeks:
Der skal anvendes den aktivitetskoncentration der op givet og divideres med undtagelsesværdien der på aktivitetskoncentrationen (aktivitetskoncentrationsgrænse for undtagne stoffer/ADR)

𝐼AK = ∑ AKc-14AKU,C-14 + AKP-H3AKU,H-3

𝐼AK = ∑ 30.000 Bq/ml 10.000 Bq/ml+ 10.000.000 Bq/ml1.000.000 Bq/ml= 13

Aktivitetsindeks:
Her skal anvendes aktivitetsmængden der op givet og divideres med undtagelsesværdien der er på aktivitetsmængden (aktivitetskoncentrationsgrænse for undtagne forsendelse/ADR)

𝐼AK = ∑ Ac-14AU,C-14 + AH-3AKU,H-3

𝐼AK = ∑ 5.000.000 Bq10.000.000 Bq + 300.000.000 Bq1.000.000.000 Bq= 0,8

Tabel- Myndighedskontrolniveau.

Aktivitesindeks IA

𝐼A,bilag 3 ≤ 1

1 < 𝐼A,bilag 3 ≤ 10

10 < 𝐼A,bilag 3

Aktivitetskoncentrations-Indeks IAK

1.000 < 𝐼AK,bilag 3

Tilladelse

Tilladelse

Tilladelse

1 < 𝐼AK,bilag 3 ≤ 1.000

Underretning

Tilladelse

Tilladelse

𝐼AK,bilag 3 ≤ 1 og 1 < 𝐼AK,bilag 4

Undtaget fra krav om underretning*

Underretning

Tilladelse

𝐼AK,bilag 4 ≤ 1

Undtaget fra krav

Undtaget fra krav

Undtaget fra krav

For at kunne besidde, anvende og opbevare disse åbne radioaktive kilder, kræves der en underretning til Sundhedsstyrelsen!

Lukkede kilder - er laboratoriet underlagt krav om tilladelse, underretning eller fritaget fra krav?

Før arbejdet påbegyndes, skal der undersøges om besiddelse, anvendelse og opbevaring er underlagt krav om en tilladelse, en underretning eller om man er undtaget disse krav.

Brug af lukkede kilder kræver som udgangspunkt tilladelse, der er den mest restriktive grad af myndighedskontrol.

 • Tilladelse = ∑ aktivitetsmængden > 100 gange undtagelsesværdien.
 • Underretning = ∑ aktivitetsmængden > 1 og ≤ 100 gange undtagelsesværdien.
 • Undtaget krav =  ∑ aktivitetsmængde ≤  undtagelsesværdien (<1).

Myndighedskontrolniveau for lukkede radioaktive kilder er angivet i nedenstående tabel:

Myndighedskontrolniveau for lukkede radioaktive kilder

Aktivitetsindeks (IA)

I A,bilag 3 ≤ 1

1 < IA,bilag 3 ≤ 100

100 < IA,bilag 3

Undtaget fra krav om underretning

Underretning

Tilladelse

 IA bilag = undtagelsesværdierne.


Til bestemmelse benyttes indeksværdien for aktivitetsmængde (IA) og divideret med den tilsvarende undtagelsesværdi.

Tabel – Uddrag over de hyppigst anvendte radionukliders undtagelsesværdier. For andre radionuklider kan værdierne findes i hhv. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 670/2019:

Radionuklid

Aktivitetsmængde [Bq]

Undtagelsesværdi

H-3

109

Co-57

106

Co-58

106

Co-60

105

Ni-63

108

Ge-68

105

Se-75

106

Kr-85

104

Sr-90

104

Ru-106

105

Cd-106

106

I-125

106

Cs-137

104

Ba-133

106

Lukkede kilder - eksempel 3 krav om tilladelse

Eksempel nr. 3: Kræves der en tilladelse, en underretning eller dette fritaget for disse krav?

Et laboratorie ønsker at anvende og opbevare lukkede radioaktive kilder indeholdende Co-60, Se-75 og Cs-137.

 • Co-60 en aktivitetsmængde på 5 x 106 Bq (5.000.000)
 • Se-75 en aktivitetsmængde på 4 x 107 Bq (40.000.000).
 • Cs-137 en aktivitetsmængde på 5 x 105 Bq (500.000).
   

Der skal beregnes en værdi, Aktivitetsindeks, derefter bruges tabellen over Myndighedskontrolniveau for at se hvilke krav der er gældende.

Aktivitetsindeks:
Der skal anvendes den aktivitetskoncentration der op givet og divideres med undtagelsesværdien der på aktivitetskoncentrationen (aktivitetskoncentrationsgrænse for undtagne stoffer/ADR)

𝐼AK = ∑ AKco-60AKU,Co-60 + AKSe-75AKU,Se-75 + AKCs-137AKU,Cs-137 

𝐼AK = ∑ 5.000.000 Bq 100.000 Bq+ 40.000.000 Bq1.000.000 Bq + 500.000 Bq10.000 Bq= 140           Aktivitetsindekset > 100.

For at kunne besidde, anvende og opbevare disse lukkede radioaktive kilder, kræves der en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen!

Lukkede kilder - eksempel 4 krav om underretning

Eksempel nr. 4: Kræves der en tilladelse, en underretning eller dette fritaget for disse krav?

Et laboratorie ønsker at anvende og opbevare lukkede radioaktive kilder indeholdende Co-60 og Cs-137.

 • Co-60 en aktivitetsmængde på 2 x 105 Bq (200.000)
 • Cs-137 en aktivitetsmængde på 3 x 104 Bq (30.000).
   

Der skal beregnes en værdi, Aktivitetsindeks, derefter bruges tabellen over Myndighedskontrolniveau for at se hvilke krav der er gældende.

Aktivitetsindeks:
Der skal anvendes den aktivitetskoncentration der op givet og divideres med undtagelsesværdien der på aktivitetskoncentrationen (aktivitetskoncentrationsgrænse for undtagne stoffer/ADR)

𝐼AK = ∑ AKco-60AKU,Co-60 + + AKCs-137AKU,Cs-137 

𝐼AK = ∑ 200.000 Bq 100.000 Bq+  + 30.000 Bq10.000 Bq=  5                  Aktivitetsindekset > 1 men ≤ 100

For at kunne besidde, anvende og opbevare disse lukkede radioaktive kilder, kræves der en underretning til Sundhedsstyrelsen!

Kriterier for undtagelse fra krav om tilladelse eller underretning samt for frigivelse

Kriterierne for undtagelse af brug af radioaktivt materiale fra krav om tilladelse eller underretning, samt for frigivelse af materiale er følgende:

1) Den radiologiske risiko forbundet med brugen er tilstrækkeligt lav til, at myndighedskontrol er unødvendig.

2) Brugen er berettiget.

3) Brugen er generelt sikker.

4) Brugen kræver højst kategorisering af stråleudsatte arbejdstagere i kategori C.

5) Den effektive dosis, som enkeltpersoner i befolkningen med rimelighed kan tænkes udsat for fra frigivet radioaktivt materiale, er i størrelsesordenen 10 μSv/år eller mindre for kunstige radionuklider eller i størrelsesordenen 1 mSv/år eller mindre for naturligt forekommende radionuklider. For materiale, der indeholder naturligt forekommende radionuklider, hvor disse fremkommer ved tilladt forarbejdning af naturlige radionuklider på grund af deres radioaktive, fissile eller fertile egenskaber, gælder dosiskriteriet for kunstige radionuklider.

Hvordan søger laboratoriet om en tilladelse eller underetter SIS?

Tilladelse til brug af åbne og lukkede radioaktive kilder skal være indhentet fra Sundhedsstyrelsen inden besiddelse, udledning m.v. af åbne og lukkede radioaktive kilder.

 1. Udstedte tilladelser til brug af åbne og lukkede radioaktive kilder er gyldige, indtil andet meddeles af Sundhedsstyrelsen.
   
 2. Der ansøges om tilladelse til besiddelse, anvendelse i anlæg og opbevaring m.v. ved at udfylde den relevante webformular på www.sis.dk.
  Webformularen findes under ”Selvbetjening”, hvor der også findes vejledning i udfyldelse af formularen.
   
 3. Husk at gem tilladelser i Workzone og informer den koordinerede arbejdsmiljøleder.
   

______________________________________________

Sundhedsstyrelsen skal underrettes om besiddelse, anvendelse, opbevaring og udledning m.v. af åbne og lukkede radioaktive kilder omfattet af krav om underretning, inden besiddelse, udledning m.v. af åbne og lukkede radioaktive kilder.

 1. Underretningen er først gældende, når virksomheden har modtaget en kvittering fra Sundhedsstyrelsen. En underretning er gældende indtil andet meddeles af Sundhedsstyrelsen.
   
 2. For åbne radioaktive kilder gælder, at virksomheden skal underrette på ny, før nye radionuklider tages i brug.  Ændringer i aktivitetskoncentrationer og aktivitetsmængder kræver ikke ny underretning, så længe myndighedskontrolniveauet er uændret.
   
 3. Underretning foretages ved at udfylde den relevante webformular på www.sis.dk
  Webformularer findes under ”Selvbetjening”, hvor der også findes vejledning i udfyldelse af formularen.
   
 4. Husk at gem underretninger i Workzone og informer den koordinerede arbejdsmiljøleder.

Sikkerhedsvurdering ved krav om tilladelse

Før brug af radioaktive kilder omfattet af krav om tilladelse skal virksomheden gennemføre en sikkerhedsvurdering. Sikkerhedsvurderingen er en systematisk gennemgang af alle forhold, der er relevante for sikkerhed og strålebeskyttelse forbundet med den planlagte brug.

Formålet med sikkerhedsvurderingen er at sikre, at strålebeskyttelsen til enhver tid er optimeret, og at virksomheden overholder alle relevante krav til sikkerhed og strålebeskyttelse – både ved normal drift og ved ulykker, uheld og hændelser.
Sikkerhedsvurderingen omfatter en vugge-til-grav beskrivelse af strålingsrisici, sikkerhedsfunktioner, strålebeskyttelsesforanstaltninger, lokaliteten, anlæggets design og robusthed samt menneskelige faktorer.

Sikkerhedsvurderingen bør påbegyndes allerede under planlægningen af brug af radioaktive kilder, og skal omfatte alle stadier fra konstruktion af anlæg over anvendelse af radioaktive kilder til afvikling efter endt brug.
Sikkerhedsvurderingen skal evalueres og opdateres periodisk med et interval, der er tilpasset art og omfang af brug af radioaktive kilder, så vurderingen altid afspejler den aktuelle brug og anvendelse.
Planlægges ændringer af sikkerheds- eller strålebeskyttelsesforanstaltninger, driftsmæssige forhold, arbejdsprocedurer, radionuklider, aktivitetsmængder, tilstandsform eller andre forhold, der har indvirkning på sikkerhed og strålebeskyttelse, skal der gennemføres en fornyet sikkerhedsvurdering.

Strålebeskyttelseskoordinator

Ved brug af åbne og lukkede radioaktive kilder, som er omfattet krav om tilladelse eller underretning, skal virksomheden til enhver tid råde over en eller flere strålebeskyttelseskoordinatorer. 

Strålebeskyttelseskoordinatorer skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen.
Godkendelse forudsætter, at strålebeskyttelseskoordinatoren opfylder de krav til viden, færdigheder og kompetencer, der er fastsat i bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer og bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer, f.eks. 

 • Anvendelse af åbne radioaktive kilder, som er omfattet krav om tilladelse – kræver Isotopkursus godkendt af Sundhedsstyrelsen afsluttet med bestået eksamen.
 • Anvendelse af åbne radioaktive kilder, som er omfattet krav om underretning – kræver kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af Sundhedsstyrelsen eller der ville kunne opnås godkendelse som strålebeskyttelseskoordinator på baggrund af dokumenteret kendskab til stråling og strålebeskyttelse.
 • Anvendelse af lukkede radioaktive kilder til blodbestråling – kræver kursus i grundlæggende strålebeskyttelse godkendt af Sundhedsstyrelsen.
 • Anvendelse af håndholdte apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder – kræver uddannelse i anvendelse af de specifikke typer lukkede radioaktive kilder og apparater. Uddannelsen skal forestås af producenten eller anden kompetent person med kendskab til de specifikke typer lukkede radioaktive kilder og apparater.

Strålebeskyttelseskoordinatorens viden, færdigheder og kompetencer skal ajourføres efter behov. Ved brug af højaktive lukkede radioaktive kilder samt ved brug af åbne radioaktive kilder og strålingsgeneratorer med tilsvarende risici skal ajourføring dog ske med højst 5 års mellemrum.

En strålebeskyttelseskoordinator har til opgave at bistå virksomheden med at overvåge og opretholde strålebeskyttelsen af arbejdstagere og enkeltpersoner i befolkningen i forbindelse med virksomhedens brug af radioaktive kilder.  
Strålebeskyttelseskoordinatoren skal bistå virksomheden med varetagelsen af som minimum følgende opgaver, hvor det er relevant:

 • Sikring af, at brug af kilder udføres i henhold til virksomhedens instrukser.
 • Vedligeholdelse af fortegnelse.
 • Regelmæssige vurderinger af relevante sikkerheds- og advarselssystemers tilstand.
 • Oplysning, oplæring og instruktion af arbejdstagere vedrørende brug af kilder.
 • Kontrol af gennemførelsen af individuel dosisovervågning.
 • Afrapportering til den lokale ledelse.
 • Gennemførelse af foranstaltninger til forebyggelse, beredskab og reaktion i tilfælde af hændelser, uheld, ulykker og nødbestrålingssituation.

Strålebeskyttelseskoordinatoren har pligt til at:

 • informere Sundhedsstyrelsen, hvis virksomheden ikke gennemfører nødvendige tiltag for overholdelse af regler i strålebeskyttelseslovgivningen samt evt. yderligere krav fastsat af Sundhedsstyrelsen.
 • omgående underrette Sundhedsstyrelsen, når pågældende fratræder sit hverv eller har andet end normalt fravær, f.eks. orlov.

Inden en strålebeskyttelseskoordinator fratræder sit hverv, skal virksomheden have opnået Sundhedsstyrelsens godkendelse af en ny strålebeskyttelseskoordinator, i modsat fald vil tilladelsen til brug af de åbne og/eller lukkede radioaktive kilder eller underretningen herom ikke længere være gyldig.

Fortegnelser og registreringer?

Fortegnelse af lukkede og åbne radioaktive kilder og anlæg:
Der skal føres en fortegnelse over følgende:

 • Lukkede radioaktive kilder, hvis aktivitet pr. strålekilde er større end undtagelsesværdien.
  (Fortegnelsen skal indeholde de samme oplysninger som de, der indberettes til Sundhedsstyrelsens register for strålekilder og anlæg).

   
 • Åbne radioaktive kilder, hvis aktivitetskoncentration eller aktivitet pr. opbevaringsenhed er større end undtagelsesværdierne.
  (Fortegnelsen skal omfatte de seneste 5 års modtagelse, produktion og overdragelse af åbne radioaktive kilder til anden anvendelse og skal indeholde følgende oplysninger for den enkelte opbevaringsenhed:
 1. Radionuklid.
 2. Kemisk og fysisk form.
 3. Dato, aktivitet ved modtagelse eller produktion og, hvor relevant, aktivitetskoncentration.
 4. I tilfælde af overdragelse, dato for overdragelsen, aktivitet og, hvor relevant, aktivitetskoncentration samt navn på den virksomhed, hvortil overdragelsen er sket.
 5. Opbevaringssted.
 6. Relevant kontaktperson.

   

Registrering af radioaktive kilder og anlæg:

 • En lukket radioaktiv kilde skal registreres, hvis aktivitetsmængden er større end 100 gange undtagelsesværdien.
 • Et anlæg skal registreres, hvis brugen af kilder i anlægget kræver tilladelse.
  (et anlæg kan være isotoplab, affaldsrum, dyrestald o.l.)

Kilder og anlæg registreres ved at udfylde den relevante webformular på www.sis.dk i Sundhedsstyrelsens register for strålekilder og anlæg. Webformularer findes under ”Selvbetjening”, hvor der også findes en vejledning i udfyldelse af formularen.
Registreringspligten påhviler den virksomhed, der bruger den lukkede radioaktive kilde eller anlægget.
Den lukkede radioaktive kilder eller anlægget må først benyttes når Sundhedsstyrelsen har bekræftet registreringen.

Afmelding af radioaktive kilder og anlæg:

Hvis en registreret lukket radioaktiv kilde ikke længere er i virksomhedens besiddelse eller et registreret anlæg ikke længere benyttes, skal kilden eller anlægget afmeldes i Sundhedsstyrelsens register for strålekilder og anlæg.

Ligeledes bør en tilladelse eller underretning afmeldes, hvis virksomheden ophører med brug af lukkede radioaktive kilder.
Hvis en tilladelse ønskes afmeldt, skal alle registrerede lukkede radioaktive kilder og anlæg først afmeldes.
Herudover skal der indsendes erklæring om, at alle kilder er overdraget.

Hvis en underretning ønskes afmeldt, skal der indsendes erklæring om, at alle kilder er overdraget.

Afmelding af lukkede radioaktive kilder og anlæg samt afmelding af en tilladelse eller underretning sker ved at udfylde den relevante webformular på www.sis.dk.
Webformularer findes under ”Selvbetjening”, hvor der også findes en vejledning i udfyldelse af formularen.

Dosisovervågning

Kategorisering af en stråleudsat arbejdstager skal tage udgangspunkt i en vurdering af den effektive dosis samt de ækvivalente doser, som arbejdstageren vil kunne modtage under udførelse af sit arbejde. Vurderingen skal omfatte dels de doser, der kan modtages ved arbejde med radioaktive kilder under normale forhold, og dels potentielle doser foranlediget af hændelser og uheld.

Krav om individuel dosisovervågning afhænger af kategoriseringen af de stråleudsatte arbejdstagere.
Stråleudsatte arbejdstagere kategoriseres i én af kategorierne A, B eller C afhængig af størrelsen af de vurderede effektive og ækvivalente doser til den enkelte arbejdstager.

Effektiv dosis (E)
i mSv/år

Ækvivalent dosis (HT) i mSv/år

Øjelinse

Hud/Ekstremiteter

Kategori for arbejdstager

A

E > 6

Ht > 15

HT > 15

B

1 < E ≤ 6

-

50 < HT ≤ 150

C

E ≤ 1

-

HT ≤ 50

Kategoriseringen skal altid vurderes på ny ved ændring af arbejdstagerens opgaver og ved ændrede procedurer. Derudover skal kategoriseringen løbende revurderes

Individuel dosisovervågning er påkrævet for arbejdstagere i kategori A og B.

Arbejdstilsynets stiller krav om, at stråleudsatte arbejdstagere i kategori A skal have foretaget en lægeundersøgelse, inden arbejdet med strålekilder påbegyndes og derefter en rutineundersøgelse mindst én gang årligt, så længe arbejdet fortsætter.

Krav til håndtering og opbevaring

Brug af radioaktivt materiale:

 1. Fremstilling af radionuklider og besiddelse af radioaktivt materiale skal begrænses til det minimale, der er nødvendigt for brugen.
 2. Al brug af radioaktivt materiale skal tilrettelægges, så frembringelse af radioaktivt affald begrænses til det minimale.
 3. Brug af radioaktive kilder skal planlægges og udføres, så det til enhver tid sikres, at strålebeskyttelsen er optimeret for herved at holde stråleudsættelsen så lav som rimeligt opnåeligt.
 4. Dialog med strålebeskyttelseskoordinatoren.
 5. Instruktion om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes til forebyggelse af risici forbundet med brug af kilder,
 6. Oplæring og instruktion i brug af kilder samt i foranstaltninger til begrænsning af følgerne af evt. uheld eller hændelser,
 7. Opnået tilstrækkelig viden, færdigheder og kompetencer, før man må arbejde selvstændigt med kilder og
 8. Instruktion om nødvendigheden af tidlig underretning om graviditet, så arbejdet kan tilrettelægges under hensyntagen til dosis til fosteret.

Ved brug af åbne radioaktive kilder skal der være følgende instrukser:

 • instruks om anvendelse, håndtering, opbevaring m.v. af åbne radioaktive kilder,
 • instruks om overdragelse og bortskaffelse af radioaktivt affald,
 • instruks om rengøring, herunder, hvor relevant, en instruks til rengøringspersonale og
 • instruks om forholdsregler ved ulykker, uheld og hændelser.
 • instrukserne skal være letforståelige og umiddelbart tilgængelige under arbejdet.

Beholdere med åbne radioaktive kilder skal være tydeligt og holdbart mærket med:

 • symbol for ioniserende stråling suppleret med teksten ”Radioaktivitet”,
 • radionuklid, aktivitet og hvor relevant, aktivitetskoncentration på en given dato,
 • fysisk og kemisk form og
 • relevant kontaktperson.

Ved brug af lukkede radioaktive kilder skal der være følgende instrukser:

 • instruks om anvendelse, håndtering, opbevaring m.v. af lukkede radioaktive kilder og
 • instruks om forholdsregler ved ulykker, uheld og hændelser.
 • instrukserne skal være letforståelige og umiddelbart tilgængelige under arbejdet.

Lukkede radioaktive kilder skal være certificeret og testet, herunder lækageprøvet.

Beholdere med lukkede radioaktive kilder skal være tydeligt og holdbart mærket med:

 • symbol for ioniserende stråling suppleret med teksten ”Radioaktivitet”,
 • radionuklid og aktivitet på en given dato,
 • for højaktive lukkede radioaktive kilder om muligt strålekildens entydige nummer indgraveret eller præget,
 • beholderens typebetegnelse og serienummer og
 • producent.

​​​​​​​Opbevaring af radioaktivt materiale:

Radioaktivt materiale, hvor den samlede aktivitet er større end undtagelsesværdien skal opbevares:

 • på specielt indrettede opbevaringssteder i de anlæg, hvor materialet anvendes eller håndteres, eller i et særligt anlæg til opbevaring af radioaktivt materiale,
 • i egnede beholdere eller emballager, der sikrer imod utilsigtede spredning,
 • i lufttætte beholdere eller i anlæg med tilpasset luftskifte, hvis der er risiko for dannelse af luftbåret materiale,
 • velordnet, så de enkelte opbevaringsenheder let kan identificeres,
 • sikres mod tyveri og hærværk, samt brand, oversvømmelse og miljømæssige påvirkninger og
 • adskilt fra eksplosive, korrosive eller stærkt brandbare stoffer, eller andre stoffer, der kan kompromittere sikkerheden ved opbevaringen.

Skiltning af steder og anlæg med radioaktive materiale:

Radioaktivitet - Køb Advarselsskilte hos JO Safety

 • Alle steder, hvor der opbevares åbne og/eller lukkede radioaktive kilder, hvis samlede aktivitetsmængde er større end undtagelsesværdien, skal være påsat et advarselsskilt for ioniserende stråling og suppleret med teksten ”Radioaktivt materiale” og
   
 • ved alle indgange til anlæg eller områder, hvor der opbevares eller håndteres m.v. åbne og/eller lukkede radioaktive kilder, hvis samlede aktivitetsmængde er større end 100 gange undtagelses-værdien, skal være påsat et advarselsskilt for ioniserende stråling og suppleret med teksten ”Radioaktivt materiale”.

​​​​​​​Advarselsskiltet skal være tydeligt og holdbart.

Bortskaffelse af radioaktivt affald

Waste-managementplan

Instituttet skal udarbejde en plan for udledning eller overdragelse af det radioaktive affald, inden anskaffelsen af de radioaktive kilder. En såkaldt waste-management-plan og den skal udarbejdes af eller i samarbejde med strålebeskyttelseskoordinatoren.

Instituttet skal føre en fortegnelse over de seneste 5 års udledning, opbevaring og overdragelse af radioaktivt affald, der indeholder følgende oplysninger:

Opbevaring:

 • Navn på radionuklid,
 • kemisk og fysisk form,
 • dato,
 • estimeret aktivitet og hvor relevant aktivitetskoncentration ved hensættelse som radioaktivt affald,
 •  samt opbevaringssted og
 • relevant kontaktperson.

Udledning og overdragelse:

 • dato,
 • estimeret aktivitet og hvor relevant aktivitetskoncentration ved udledning henholdsvis overdragelse
 • udledningsmetode
 • samt navn på virksomhed, hvortil affaldet overdrages.

Overdragelse af radioaktivt affald:

Radioaktiv materiale, der ikke skal anvendes af Instituttet, skal overdrages, så snart det med rimelighed er muligt.

 1. Radioaktivt materiale, der skal overdrages, må højst opbevares i 1 år med henblik på henfald og efterfølgende frigivelse eller bortskaffelse.
  SST kan i særlige tilfælde godkende opbevaring i mere end 1 år.
 2. Radioaktivt affald skal bortskaffes ved en egnet bortskaffelsesmetode, f.eks. via Dansk dekommissionering.
 3. Kontakt AU´s Sikkerhedsrådgiver der klassificerer det radioaktive affald og udarbejder transportdokument til transporten, da det er farligt gods.
 4. Ved udledning af radioaktivt affald omfattet krav om underretning og med en aktivitet mindre end undtagelsesværdien, må aktivitetskoncentrationen umiddelbart efter udledningspunktet ikke være større end 10 gange undtagelsesværdien.
 5. Lukkede radioaktive kilder skal overdrages til producenten.
 6. Højaktive lukkede radioaktive kilder i sikringsgruppe A, skal overdrages til producenten. Inden anskaffelse skal der indgås en aftale med producenten om returnering af kilden.

Udledning:
Myndighedskontrolniveauet for udledning beregnes ud fra den månedlige udledning, altså den samlede aktivitetsmængde der udledes pr. måned.
Aktivitetskoncentrationen i udledningspunktet beregnes som den samlede udledte aktivitetsmængde pr. måned divideret med den samlede mængde udledt luft eller spildevand pr. måned.
Har en virksomhed flere afdelinger på samme geografiske lokalitet, der udleder radioaktivt materiale via det samme udledningspunkt, er det den samlede aktivitetsmængde pr. måned fra alle afdelinger på lokaliteten, der danner grundlag for aktivitetskoncentrationen.

Tabel – Myndighedskontrolniveau for udledning af radioaktivt materiale:

Tabel- Myndighedskontrolniveau.

Aktivitesindeks IA

𝐼A,bilag 3 ≤ 1

1 < 𝐼A,bilag 3 ≤ 10

10 < 𝐼A,bilag 3

Aktivitetskoncentrations-Indeks IAK

1oo < 𝐼AK,bilag 3

Tilladelse

Tilladelse

Tilladelse

1 < 𝐼AK,bilag 3 ≤ 100

Underretning*

Tilladelse

Tilladelse

𝐼AK,bilag 3 ≤ 1 og 1 < 𝐼AK,bilag 4

Undtaget fra krav om underretning

Underretning

Tilladelse

𝐼AK,bilag 4 ≤ 1

Undtaget fra krav

Undtaget fra krav

Undtaget fra krav

* Aktivitetskoncentrationen umiddelbart efter udledningspunktet må ikke værre større end 10 gange undtagelsesværdien61
** Beregnet ud fra den udledte aktivitetsmængde pr. måned *** i udledningspunktet.

For udledning fra patienter og dyr i forbindelse med indgift af radionuklider kan dokumentationen baseres på modelberegninger, der inkludere et statistisk skøn over udledninger baseret på antal af patienter henholdsvis dyr.

Fritagelse for krav om tilladelse og underretning af udledning:

Udledning er undtaget for krav om tilladelse og underretning, når kriterierne i Tabellen ovenfor er opfyldt!

Tilladelse til Udledning:

Der ansøges om tilladelse til udledning ved at udfylde den relevante webformular på www.sis.dk.
Webformularen findes under ”Selvbetjening”, hvor der også findes vejledning i udfyldelse af formularen.

Ansøgning om tilladelse til udledning Ansøgningen skal vedhæftes relevante oplysninger og dokumentation, herunder:

 • Radionuklider, samlet aktivitetsmængde, der forventes udledt pr. måned og aktivitetskoncentrationen i udledningspunktet
 • Angivelse af, hvorvidt der er tale om udledning gennem afløb eller afkast til atmosfære,
 • Dokumentation for strålebeskyttelseskoordinatorens viden, færdigheder og kompetencer,
 • Sikkerhedsvurdering, hvori særlige forholdsregler og doser forbundet med udledningen er beskrevet,
 • Kopi af dokumentation for rådgivning fra strålebeskyttelsesekspert (hvor relevant),
 • Relevante instrukser og
 • Relevante fortegnelser og protokoller.

Underretning af Udledning:

Underretning af Udledning foretages ved at udfylde den relevante webformular på www.sis.dk.
Webformularer findes under ”Selvbetjening”, hvor der også findes vejledning i udfyldelse af formularen.

Underretning om udledning Underretningen skal vedhæftes relevante oplysninger og dokumentation, f.eks.:

 • Radionuklider, samlet aktivitetsmængde, der forventes udledt pr. måned og aktivitetskoncentrationen i udledningspunktet
 • Oplysning om, hvorvidt udledning sker via afløb eller afkast til atmosfære
 • Dokumentation for strålebeskyttelseskoordinatorens viden, færdigheder og kompetencer,  
 • Bekræftelse på, at der forefindes relevante instrukser og
 • Bekræftelse på, at der føres relevante fortegnelser og protokoller.

Hvem laver tilsyn?

Det er Sundhedsstyrelsens kontrollører som fører tilsyn, der kan gives bøder og op til 1 års fængsel for overtrædelser.

Regler og links