Journalisering

Journaliseringsprincipper

Her kan du finde de fælles principper for journalisering af sagsbehandling af studentersager i studieadministrationen på Aarhus Universitet

Journaliseringsprincipper

Guide til Sagsgrupper og Oplysninger

Her finder du HR-ITs vejledninger til WorkZone samt beskrivelser af journaliseringspraksis på institutter samt i forbindelse med projekter.

Aftalt journaliseringspraksis

På denne side finder du journaliseringspraksis, som er aftalt på tværs af studieområdet på Aarhus Universitet. 

Hvis du mangler en journaliseringspraksis for en bestemt sagstype, kan du kontakte din lokale superbruger.

Systemkrav og adgang

For at sikre fuld udnyttelse af WorkZone, skal din computer opfylde nedenstående systemkrav. Hvis den ikke opfylder disse, bedes du kontakte din lokale IT-support.

Styresystem: Windows 10

Officepakke: Micorsoft Office 2016

Tilføjelsesprogram: 'KMD WorkZone for Office'

Standardbrowser: Internet Explorer

Brugerprofil: AU (du logger på computeren med UNI\auxxxxx)

Adgang: For at blive oprettet som bruger skal du have et AUID og følge vejledningen under 'Bliv ESDH-bruger' på ESDH-siden.

Fejlmeldinger

Fejlmeldinger skal sendes til din lokale superbruger.

Når du sender din fejlmelding, bedes du følge vejledningerne som angivet af HR IT.

Din fejlmelding skal indeholde følgende beskrivelse af fejlen.

Fejlbeskrivelsen skal indeholde følgende:

1. stepbeskrivelse
2. Forventet Resultat
3. Faktisk Resulat
4. Omfang af fejl
5. Dokumentation af fejl

Se følgende beskrivelse af fejlmelding for eksempler.

Hvis du journaliserer et dokument på den forkerte sag, kan du skrive til din lokale superbruger, der kan hjælpe med at omjournalisere arkiverede dokumenter. Når du skriver, skal du angive titel og aktnummer/dokumentnummer.

Husk at angive dit eget AU ID og telefonnummer, når du fejlmelder.

Kontakt

Her kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til WorkZone. For teknisk support se nederst.

Aarhus BSS
Klaus Mors Kristensen  
kmk@au.dk / 87 15 21 59

Arts
Ann Louise Holm Bach
alhb@au.dk / 87 15 26 61

Health
Jens Kier Gerner
jgs@au.dk / 87 15 30 78

Science and Technology
Mette Kofod Erichsen
mkofod@au.dk / 29 88 16 38 

AU Uddannelse
Mette Buhl (Uddannelsesjura)
meb@au.dk / 21 65 67 04

Karina Thind Sjøstedt (SU)
kts@au.dk / 87 15 31 42

Thomas Vestergaard (Studiesystemer)
thv@au.dk / 87 15 27 96

Flemming Berg (SPS)
flbe@au.dk / 87 15 27 89

Teknisk Support
HR IT 
hrit@au.dk

For HR ITs informationsside omkring WorkZone, klik her.  

Husk at angive dit AU ID, telefonnummer samt eventuelt journalnummer, når du kontakter HR IT.