Sprog, gradsbetegnelser og uddannelsesnavne

På denne side kan du læse om:

Gradsbetegnelser

Gradsbetegnelser (også kaldet titler, grader, betegnelser eller uddannelsesbetegnelser) defineres som det, dimittenden, efter bestået uddannelse, har ret til at titulere sig selv.

Gradsbetegnelser reguleres for bachelor- og kandidatuddannelser af uddannelsesbekendtgørelsens §§ 13 og 20 samt bilag 1 og for masteruddannelser af masterbekendtgørelsens § 5. Hvor uddannelser har egne uddannelsesbekendtgørelser, vil graden være reguleret heri. Bekendtgørelserne regulerer gradsbetegnelser på både dansk og engelsk.

Læs også om Joint Degree (fælles gradsudstedelse) på siden International uddannelse.

Nedenfor angives den form, som loven foreskriver, at grader på universitetsuddannelser skrives på:

Bacheloruddannelser

Dansk: Bachelor (BA) i ... (fagbetegnelse) eller Bachelor (BSc) i ... (fagbetegnelse)

Engelsk: Bachelor of Arts (BA) in ... (fagbetegnelse på engelsk) eller Bachelor of Science (BSc) in ... (fagbetegnelse på engelsk)

Kandidatuddannelser

Dansk: cand. (efterfulgt af den latinske betegnelse for den enkelte uddannelse, jf. uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1. Uddannelsens fagbetegnelse angives efterfølgende.)

Engelsk: Master of Arts (MA) in ... (fagbetegnelse på engelsk) eller Master of Science (MSc) in ... (fagbetegnelse på engelsk). Se endvidere uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1, eller for uddannelser med egen bekendtgørelse den pågældende bekendtgørelse, for engelske gradsbetegnelser.

For kandidatuddannelser, der består af et tilvalg, føjes navnet på tilvalget desuden til gradsbetegnelsen.

Masteruddannelser

Dansk: Master i ... (efterfulgt af fagbetegnelse)

Engelsk: Master of ... (efterfulgt af fagbetegnelse på engelsk)

Uddannelsesnavne

Navne på uddannelser skal ikke som gradsbetegnelser godkendes af Styrelsen. Men der er visse krav, som et uddannelsesnavn skal leve op til.

1. Der skal være overensstemmelse mellem uddannelsesnavnet og graden for uddannelsen.

2. I uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 fremgår nogle uddannelsesnavne i teksterne vedr. den enkelte uddannelse.

3. For uddannelser med egen bekendtgørelse, fremgår navnet på uddannelsen af denne.

4. Aarhus Universitet har desuden vedtaget, at det danske uddannelsesnavn skal stå i bestemt form (se baggrundsnotat for beslutningen i højre kolonne):

Dansk: Bacheloruddannelsen i ... , Kandidatuddannelsen i ... , Masteruddannelsen i ...

Engelsk: Bachelor’s Degree Programme in ... , Master’s Degree Programme in ...

For at kunne skelne terminologisk mellem kandidat- og masteruddannelse på engelsk oversætter Styrelsen masteruddannelse "Master Degree Programme" - altså uden 's som for kandidatuddannelser.