Standardbreve og notater

På denne side finder du en oversigt over standardbreve til brug i din behandling af sager vedrørende indskrivningsmæssige forhold og behandling af eksamensklager.

Du finder også procedurebeskrivelser, der forklarer sagsgangen vedrørende eksamensklager.

Log-in på siderne

Siderne beskyttet med login og password. Ansatte på AU kan få tildelt brugernavn og password ved at kontakte Uddannelsesjura på ujs@au.dk.