International uddannelse

Bekendtgørelsen om universiteternes internationale uddannelsesforløb (se siden Regler på uddannelsesområdet) finder anvendelse ved etablering og udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet med eller uden samarbejdsuniversitet. Disse regler gælder for internationale uddannelsesaktiviteter etableret i forbindelse med bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelse og anden deltidsuddannelse.

Udbud af dele af uddannelser i udlandet kan ske som:

  • Frivillige forløb i udlandet, hvormed menes at universitetet udbyder en bachelor- eller kandidatuddannelse i Danmark, hvor en del af uddannelsen efter den studerendes eget valg kan foregå i udlandet.
  • Obligatoriske forløb i udlandet, hvormed menes at universitetet udbyder en bachelor- eller kandidatuddannelse i Danmark, hvor en del af uddannelsen skal foregå i udlandet.

Universitetet har desuden mulighed for at udbyde uddannelser i udlandet:

  • Som Erasmus+ kandidatuddannelse, hvormed menes at universitetet – med støtte fra EU’s program Erasmus+ – udbyder en uddannelse, hvor en del af uddannelsen skal foregå i udlandet.
  • Som hele eller dele af en uddannelse som eneudbyder.
  • Som hele eller dele af en uddannelse i udlandet med et eller flere samarbejdsuniversiteter.

Udbud af internationale uddannelsesforløb på ph.d.-niveau, herunder forløb med fælles gradsudstedelse, sker i henhold til bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (se siden Regler på uddannelsesområdet).

Yderligere information om regelgrundlaget samt rådgivning om etablering af internationale uddannelsesforløb fås ved henvendelse til Uddannelsesjura.