Aktivitetsindberetning (STÅ)

Her finder du oplysninger om interne procedurer vedrørende aktivitetsopgørelser samt myndighedskrav.