Kurser og workshops

Uddannelsesjura tilbyder at afholde kurser og workshops om sagsbehandling for alle ansatte på universitetet, der kunne have interesse og brug for det.

For øjeblikket udbydes to faste kurser, Sagsbehandling I og II. Uddannelsesjura vil også meget gerne skræddersy kurser og workshops tilpasset lokale behov.

Sagsbehandling I

Målgruppe: studieadministrative medarbejdere med lidt eller nogen erfaring med sagsbehandling, der som led i deres daglige arbejde har brug for kendskab til de almindelige forvaltningsretlige regler. Både medarbejdere i SNUK, UVA/EKA og Information og Vejledning er velkomne.

Indhold: Workshoppen vil blandt andet indeholde et oplæg om faktisk forvaltningsvirksomhed contra forvaltningsretlig afgørelse, begrundelse og klage.  

Sagsbehandling II

Målgruppe: studieadministrative medarbejdere med flere års erfaring med sagsbehandling. Både medarbejdere i SNUK, UVA/EKA og Information og Vejledning er velkomne.

Indhold: Kurset indeholder et oplæg og en mere praktisk orienteret del med diskussion om konkrete spørgsmål. Blandt emnerne er spørgsmål om hjemmelsgrundlag, retskildehierarki, usædvanlige forhold og meget mere.

Deltagelse i Sagsbehandling I er ikke en forudsætning for deltagelse i Sagsbehandling II.