Biblioteksudvalget på Arts

Biblioteksudvalget på Arts understøtter fakultets samarbejde med Det Kgl. Bibliotek for at sikre de bedst mulige forbindelser mellem fakultetet og biblioteket, udviklingen af biblioteksdriften, serviceniveau mv. 

Udvalget rådgiver fakultetsledelsen i relation til Det Kgl. Bibliotek og medvirker til, at fakultetsledelsen er bedst muligt orienteret om servicen på udlånsstederne på Arts, samt de eventuelle udfordringer og behov fagmiljøerne måtte have. Udvalget fungerer også som sparringspartner for faktultetsledelsen i forbindelse med alle aftaleforhold i samarbejdet med Det Kgl. Bibliotek. 

Biblioteksudvalget består af en prodekan fra Arts, administrationschefen fra ACA samt VIP'er og studerende fra henholdsvis IKK, IKS og DPU. 

 
Medlemmer af Biblioteksudvalget på Arts 

Studerende

  • Tenna Blindbæk, IKK, Engelsk
  • Jonathan Sebastian Rossen, DPU, Aarhus, Uddannelsesvidenskab
  • Jason Tran, IKS, Globale Studier

 
Sekretær for Biblioteksudvalget på Arts