Campusudvikling Emdrup

I foråret 2017 nedsatte Dekanen for Arts Udvalget for Udvikling af Campus Emdrup. Science and Technology havde opgivet planerne om at flytte til AU, Campsu Emdrup, og dermed blev også AU’s planer om nybyggeri på Campus Emdrup opgivet. Der var et ønske om, at bygning C blev rømmet.

Bygning C står i dag delvist tom, og AU ønsker at rømme bygningen helt. Men da bygningen indeholder  kantine, et stort undervisningslokale og kontorfaciliteter, skulle der findes erstatning først. AU har ønsket at benytte lejligheden til at gentænke campus Emdrup og finde helt nye løsninger.

Udvalget for Udvikling af Campus Emdrup har derfor sammen med arkitektfirmaet Arkitema opstillet en række visioner for udvikling af campus og afgav 2018 sin indstilling med anbefalinger til dekanen.

Efterfølgende er en række aktiviteter sat i gang:

  • Bibliotekets indgange er flyttet fra Krydsfeltet (X) til indgangen fra MødeStedet med ombygning til skranke og aflevering samt studiepladser i rummet bag Mødestedet. Det blev færdigt under Corona-hjemsendelsen i foråret 2021
  • Flytterokade, som berørte alle enheder på Campus, har givet plads til Center for Rusmiddelforskning og  frigjort Villaen, som er blevet afleveret til udlejer
  • Smøgen er blevet frisket op og 'begrønnet', og her er der slået et lille slag for biodiversitet
  • I løbet af sommeren 2021 bliver D170 ombygget og udstyret med møbler til 80 personer. AV-udstyret udskiftes samtidigt. Lokalet kan dermed afløse C001, som samtidig nedlægges som undervisningslokale. D170 åbner til studiestart E21
  • Der er gang i ombygningen til SpiseStedet i bygning X. I løbet af foråret er taget tætnet og i august/september beplantes den med sedum eller stenurt. Dvs sukkulente stauder med lav vækst og tykke blade. SpiseStedet forventes at være klar i første kvartal 2022
  • Vi er i gang med mere Vild med vilje eller biodiversitet. 11 felter i plænen sås til med en blanding af danske sommerblomster.

Når vi når sommer 2022 skal vi genbesøge indstillingen fra 2018 og vurdere, hvor vi er nået til i udviklingen af Campus Emdrup. Indstillingens ikke udførte ideer, fremtidige behov og ønsker skal vurderes. Endelig skal vi se hvad der kan opnås støtte til at udføre.

 

Bilag:


Se plancher med visionerne for udvikling af Campus Emdrup (klik og forstør)

Deltagere i udvalget

Fra Arkitema

Margrethe Grøn

Heidi Lyng

Studerende ved DPU

Skiftende deltagere