Campusudvikling Emdrup

I foråret 2017 nedsatte Dekanen for Arts Udvalget for Udvikling af Campus Emdrup. Science and Technology havde opgivet planerne om at flytte til AU, Campsu Emdrup, og dermed blev også AU’s planer om nybyggeri på Campus Emdrup opgivet. Der var et ønske om, at bygning C blev rømmet.

Bygning C står i dag delvist tom, og AU ønsker at rømme bygningen helt. Men da bygningen indeholder  kantine, et stort undervisningslokale og kontorfaciliteter, skulle der findes erstatning først. AU har ønsket at benytte lejligheden til at gentænke campus Emdrup og finde helt nye løsninger.

Udvalget for Udvikling af Campus Emdrup har derfor sammen med arkitektfirmaet Arkitema opstillet en række visioner for udvikling af campus og afgav 2018 sin indstilling med anbefalinger til dekanen.

 

Bilag:


Se plancher med visionerne for udvikling af Campus Emdrup (klik og forstør)

  • Planche - vision for udvikling af Campus Emdrup
  • Planche - spisestedet, Campus Emdrup
  • Planche - studie- og læringsmiljø, Campus Emdrup
  • Planche - mødestedet, Campus Emdrup
  • Planche - arbejdspladser og miljø, Campus Emdrup

Deltagere i udvalget

AU medarbejdere

Pia Bramming

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Ning de Coninck-Smith

Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup

Christine Wernberg Dalhoff

Sekretariatsleder DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Birgitte Mørch Folkmann

Arkitekt AU Økonomi og Bygninger - Campus Plan & Projekt

Carsten Henriksen

Chefkonsulent Administrationscenter Arts - Kommunikation, AR, Emdrup

Ditte Jessing

AU Library - Det Kgl. Bibliotek

Malou Juelskjær

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Ditte Krabbe

Specialkonsulent DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Aarhus

Lars Mitens

Teknisk chef,Arts Administrationscenter Arts - Arts Bygningsservice

Susie Petersson

Driftsinspektør Administrationscenter Arts - Arts Byg2 Bygningsdrift, Campus Emdrup

Eva Silberschmidt Viala

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

Fra Arkitema

Margrethe Grøn

Heidi Lyng

Studerende ved DPU

Skiftende deltagere


1446658 / i40