Campusudvikling Emdrup

I foråret 2017 nedsatte Dekanen for Arts Udvalget for Udvikling af Campus Emdrup. Science and Technology havde opgivet planerne om at flytte til AU, Campsu Emdrup, og dermed blev også AU’s planer om nybyggeri på Campus Emdrup opgivet. Der var et ønske om, at bygning C blev rømmet.

Bygning C står i dag delvist tom, og AU ønsker at rømme bygningen helt. Men da bygningen indeholder  kantine, et stort undervisningslokale og kontorfaciliteter, skulle der findes erstatning først. AU har ønsket at benytte lejligheden til at gentænke campus Emdrup og finde helt nye løsninger.

Udvalget for Udvikling af Campus Emdrup har derfor sammen med arkitektfirmaet Arkitema opstillet en række visioner for udvikling af campus og afgav 2018 sin indstilling med anbefalinger til dekanen.

 

Bilag:


Se plancher med visionerne for udvikling af Campus Emdrup (klik og forstør)

  • Planche - vision for udvikling af Campus Emdrup
  • Planche - spisestedet, Campus Emdrup
  • Planche - studie- og læringsmiljø, Campus Emdrup
  • Planche - mødestedet, Campus Emdrup
  • Planche - arbejdspladser og miljø, Campus Emdrup

Deltagere i udvalget

Fra Arkitema

Margrethe Grøn

Heidi Lyng

Studerende ved DPU

Skiftende deltagere