Skybrudssikring Campus Emdrup

I perioden fra maj 2019 og ca. et halvt år frem vil der blive arbejdet med skybrudsikring på Campus Emdrup.

Sikring mod vandindtrængning i biblioteket

Projektet starter i uge 20 (13.-17. maj) med geotekniske undersøgelser i Smøgen ud for bibloteket. Senere vil der blive gravet op lang bygning B, så der kan blive lagt en vandspærre ind mod muren. Desuden vil der blive etableret kanter på lysskakterne, så der ikke kan løbe vand ind i kælderen.

Vandreservoir på arealet ud mod Tuborgvej

På parkeringspladsen / græsarealet ud mod Tuborgvej skal der etableres vandreservoirer, som kan opsamle vand i forbindelse med store regnmængder. Ved indkørslen fra Tuborgvej, vil der blive lavet 'bump', som kan lede vandet hen mod reservoirerne, i stedet for at det løber ind mod Krydsfeltet og Bygning A.

Belægning og kloakker foran indgang A4

På pladsen foran indgang A4 - ud mod Emdrupvej - skal brostenbelægningen lægges om og eventuelle sammenfaldne kloaker skal repareres.

Tidsplan

Uge 31
Afspærring af pladsen ud mod Emdrupvej
Påbegyndelse af arbejdet

Uge 32
Påbegyndelse af arbejdet ud mod Tuborgvej
Afgravning af jord 

Uge 33
Fortsættelse af arbejdet mod Emdrupvej
Fortsættelse af arbejdet mod Tuborgvej

Uge 34
Færdiggørelse af arbejderne mod Emdrupvej og Tuborgvej