Rengøring og affaldshåndtering

Rengøringsstandard

Rengøringen på Arts ønsker at sikre en fælles standard for rengøring i alle Arts’ bygninger. Rengøringsstandarden skelner mellem kontorer samt gang- og fællesarealer. Rengøringen bliver prioriteret ud fra de daglige omstændigheder og arrangementer i bygningerne, særlig indsats som følge af vejret og aktuel bemanding på dagen.

Kontorer

 • Aftørring af frie overflader én gang om ugen
 • Vask af gulve én gang om ugen

Du skal selv sørge for at tømme dit affald samt fjerne pletter på overflader og gulve

Gang- og fællesarealer

 • Toiletter, køkkener, undervisnings- og mødelokaler bliver gjort rent dagligt.

Gangarealer på etage 1:

 • Rengøres tre gange ugentligt.

Gangarealer over 1. etage:

 • Tømning af affald én gang om ugen
 • Aftørring af frie overflader én gang om ugen
 • Vask af gulve én gang om ugen

Hånd- og aftørringssprit

Genopfyldning af håndspritstationer vil ske dagligt. Ved behov for aftørringsmidler eller genopfyldning af håndsprit kontakt venligst vores kontaktpersoner i Rengøringen.

Nobelparken og Kasernen: Jane Nielsen, tlf. 2899 2094, mail: tekjkn@au.dk
Tåsingegade og Trøjborgvej: Jette Fuhlendorff, tlf. 4189 3346, mail: bygningsservice.bss@au.dk
Emdrup: Janni Bernard, tlf. 9350 8000, mail: jaber@au.dk
Moesgaard: Monica Holst, tlf. 2372 6504, mail: mh@moesgaardmuseum.dk
Katrinebjerg: Berit Arnesen Basse, tlf. 2384 7433, mail: bab@au.dk


Sådan håndterer du dit affald

På Arts sigter vi efter en bæredygtig affaldshåndtering. Dette betyder, at medarbejdere på Arts selv sorterer og afleverer affald på følgende måde:

 • Restaffald (fordærveligt affald, plastik m.v.) afleveres i affaldsspand i køkkener
 • Glas/flasker afleveres i glascontainer
 • Papir (til genbrug) afleveres i print-/kopirum eller affaldsrum
 • Brugte printerpatroner afleveres i opsatte opsamlingskasser (Lyreco), som typisk er placeret i print-/kopirum

Emdrup

På dit kontor
Skraldespandene på kontorerne har et rum til papir og et rum til andet affald/restaffald. Restaffald fyldes i rummet med plastposer, og disse smides efterfølgende i skraldespanden i køkkenet. Papir fyldes i papirsække. Papirsækkene finder du i affaldsrummene. De fyldte papirsække kan afleveres følgende opsamlingssteder:

 • Bygning A, 131: i affaldsrum
 • Bygning A, 2. sal: i burvogn (vognen er tilstede fra mandag eftermiddag til tirsdag efter kl. 10.30, hvor den bliver tømt)
 • Bygning B, 118: i affaldsrum
 • Bygning C, 001: ved trappeafsats
 • Bygning D, 101: i affaldsrum

Makulering
Henvendelse (oprettelse af sag) til Service og IT.

Restaffald
Afleveres i affaldsspand i køkkenet.

Papir/pap
Afleveres ved en af ovennævnte opsamlingssteder, hvor det afhentes af bygningsdriften efter kl. 10.30.

Glas
Afleveres i flaskecontainer ved Netto. I enkelte affaldsrum er der placeret en plastkasse til flasker/glas.

Gammel elektronik
Kontakt den lokale IT-Support.

Større mængder el. øvrigt affald
Henvendelse (oprettelse af sag) til Bygningsdriften.

Kasernen

På dit kontor
Restaffald afleveres i skraldespand i køkkenet.
Papir afleveres i kopirum.

Makulering
Kontakt Bygningsdriften.

Restaffald
Afleveres ved affaldsø mellem bygning 1585 og 1586.

Papir/pap
Afleveres ved affaldsø mellem bygning 1585 og 1586.

Glas
Afleveres ved affaldsø mellem bygning 1585 og 1586

Batterier
Afleveres i spande i kopirum. Spandene tømmes én gang årligt.

Gammel elektronik
Kontakt den lokale IT-Support.

Større mængder el. øvrigt affald
Kontakt Bygningsdriften.

Nobelparken

På dit kontor
Restaffald afleveres i skraldespand i køkkenet.
Papir afleveres i kopirum.

Makulering
Kontakt Bygningsdriften.

Restaffald
Afleveres ved affaldsø foran bygning 1481.

Papir/pap
Afleveres i kopirum.

Glas
Afleveres ved affaldsø foran bygning 1481.

Batterier
Afleveres i spande i kopirum. Spandene tømmes én gang årligt.

Gammel elektronik
Kontakt den lokale IT-Support.

Større mængder el. øvrigt affald
Kontakt Bygningsdriften.


Når du afholder arrangementer i Arts' lokaler

Hvis instituttet/enheden skal afholde en konference eller andre medarbejderdrevne arrangementer skal du orientere Bygningsservice med henblik på at sikre praktiske forhold – herunder adgangsforhold og opmærksomhedspunkter vedr. oprydning og rengøring. Bygningsservice skal orienteres senest en uge inden afholdelsestidspunktet via Dalux.

Oprydning og rengøring ved større arrangementer

Ved større arrangementer – f.eks. fester eller receptioner - skal du som arrangementsansvarlig sikre to ting:  

 1. At du rydder op og gør rent i det lånte lokale og de omkringliggende fællesområder. Dette ved enten selv at gøre rent eller ved hjælp af et eksternt rengøringsfirma.
 2. At du efterlader lokalet i en sådan stand, at rengøringspersonalet kan sikre, at lokalet står klart til nye brugere den efterfølgende dag kl. 7.00 (jf. rengøringsstandarden).

Hvis du har behov for ekstra rengøringsartikler, er du velkommen til at kontakte den lokale rengøringsleder. Rengøringslederne kan også være behjælpelige med kontakt til et eksternt rengøringsfirma.  

Ugeplaner for rengøringen på Arts

Kontakt Rengøringen

Nobelparken og Kasernen

Rengøringsleder Jane Nielsen

Emdrup

Rengøringsleder Susie Petersson
Tilsynsassistent Janni Bernard

Moesgård

For information vedrørende rengøring på Moesgård (tlf.: 8716 2529)

Katrinebjerg

Katrinebjerg (tlf.: 8715 0539) kontaktes den lokale Bygningsdrift.

Trøjborgvej

Rengøringen på Trøjborgvej varetages af Kongsvang. Henvendelser hertil kan sendes til bygningsservice.BSS@au.dk