Rengøring og affaldshåndtering

Rengøringsstandard

Siden 2016 har vi på Arts arbejdet ud fra en rengøringsstandard, der har til formål at sikre en fælles standard på Arts samt et øget fokus på bæredygtig affaldshåndtering.

Rengøringsstandarden, der skelner mellem kontorer samt gang- og fællesarealer, fremgår nedenfor:

Kontorer

 • Total aftørring af frie overflader 1/uge
 • Vask af gulve 1/uge

Således er tømning af affald samt pletfjerning på overflader og gulve ikke en del af rengøringen på Arts.

Gangarealer og fællesarealer

Gangarealer over 1. etage

 • Tømme affald 1/uge
 • Total aftørring af frie overflader 1/uge
 • Vask af gulve 1/uge

Gangarealer på etage 1 rengøres tre gange ugentligt.

Toiletter, køkkener, undervisnings- og mødelokaler rengøres dagligt.

Rengøringen bliver prioriteret ud fra de daglige omstændigheder og arrangementer i bygningerne, særlig indsats som følge af vejret og aktuel bemanding på dagen.

Hånd- og aftørringssprit

Genopfyldning af håndspritstationer vil ske dagligt. Ved behov for aftørringsmidler eller genopfyldning af håndsprit kontakt venligst vores kontaktpersoner i Rengøringen.

Nobelparken og Kasernen: Jane Nielsen, tlf. 2899 2094, mail: tekjkn@au.dk
Tåsingegade og Trøjborgvej: Jette Fuhlendorff, tlf. 4189 3346, mail: bygningsservice.bss@au.dk
Emdrup: Janni Bernard, tlf. 9350 8000, mail: jaber@au.dk
Moesgaard: Monica Holst, tlf. 2372 6504, mail: mh@moesgaardmuseum.dk
Katrinebjerg: Berit Arnesen Basse, tlf. 2384 7433, mail: bab@au.dk

Affaldshåndtering

På Arts sigter vi efter en bæredygtig affaldshåndtering. Dette betyder, at medarbejdere på Arts selv sorterer og afleverer affald på følgende måde:

 • Restaffald (fordærveligt affald, plastik m.v.) afleveres i affaldsspand i køkkener
 • Glas/flasker afleveres i glascontainer
 • Papir (til genbrug) afleveres i print-/kopirum eller affaldsrum
 • Brugte printerpatroner afleveres i opsatte opsamlingskasser (Lyreco), som typisk er placeret i print-/kopirum

Emdrup

På dit kontor
Skraldespandene på kontorerne har et rum til papir og et rum til andet affald/restaffald. Restaffald fyldes i rummet med plastposer, og disse smides efterfølgende i skraldespanden i køkkenet. Papir fyldes i papirsække. Papirsækkene finder du i affaldsrummene. De fyldte papirsække kan afleveres følgende opsamlingssteder:

 • Bygning A, 131: i affaldsrum
 • Bygning A, 2. sal: i burvogn (vognen er tilstede fra mandag eftermiddag til tirsdag efter kl. 10.30, hvor den bliver tømt)
 • Bygning B, 118: i affaldsrum
 • Bygning C, 001: ved trappeafsats
 • Bygning D, 101: i affaldsrum

Makulering
Henvendelse (oprettelse af sag) til Service og IT.

Restaffald
Afleveres i affaldsspand i køkkenet.

Papir/pap
Afleveres ved en af ovennævnte opsamlingssteder, hvor det afhentes af bygningsdriften efter kl. 10.30.

Glas
Afleveres i flaskecontainer ved Netto. I enkelte affaldsrum er der placeret en plastkasse til flasker/glas.

Gammel elektronik
Kontakt den lokale IT-Support.

Større mængder el. øvrigt affald
Henvendelse (oprettelse af sag) til Bygningsdriften.

Kasernen

På dit kontor
Restaffald afleveres i skraldespand i køkkenet.
Papir afleveres i kopirum.

Makulering
Kontakt Bygningsdriften.

Restaffald
Afleveres ved affaldsø mellem bygning 1585 og 1586.

Papir/pap
Afleveres ved affaldsø mellem bygning 1585 og 1586.

Glas
Afleveres ved affaldsø mellem bygning 1585 og 1586

Batterier
Afleveres i spande i kopirum. Spandene tømmes én gang årligt.

Gammel elektronik
Kontakt den lokale IT-Support.

Større mængder el. øvrigt affald
Kontakt Bygningsdriften.

Nobelparken

På dit kontor
Restaffald afleveres i skraldespand i køkkenet.
Papir afleveres i kopirum.

Makulering
Kontakt Bygningsdriften.

Restaffald
Afleveres ved affaldsø foran bygning 1481.

Papir/pap
Afleveres i kopirum.

Glas
Afleveres ved affaldsø foran bygning 1481.

Batterier
Afleveres i spande i kopirum. Spandene tømmes én gang årligt.

Gammel elektronik
Kontakt den lokale IT-Support.

Større mængder el. øvrigt affald
Kontakt Bygningsdriften.

Oprydning og rengøring ved større arrangementer

Ved større arrangementer - eksempelvis fester eller receptioner - skal den arrangementsansvarlige sikre oprydning og rengøring i benyttede lokaler og fællesarealer. Dette enten ved selv at gøre rent eller ved hjælp fra et eksternt rengøringsfirma. 

Det forventes, at de benyttede lokaler efterlades i en sådan stand, at det lokale rengøringspersonale kan sikre lokalernes parathed inden for rammerne af rengøringsstandarden (se ovenfor).

Ved behov for ekstra remedier til rengøring kontaktes den lokale rengøringsleder. Kontakt til eksternt rengøringsfirma kan også indhentes via rengøringslederne. 

Konferencer

Skal instituttet/enheden afholde en konference eller øvrige medarbejderdrevne arrangementer, bedes den arrangementsansvarlige orientere Bygningsservice senest en uge inden afholdelsestidspunktet. Dette med henblik på at sikre praktiske forhold - herunder adgangsforhold og opmærksomhedspunkter vedr. oprydning og rengøring.

Emdrup: via Dalux

Aarhus: driftost@au.dk eller 87 15 05 36

Ugeplaner for rengøringen på Arts

Kontakt Rengøringen

For information vedrørende rengøring på Moesgård (tlf.: 8716 2529) og Katrinebjerg (tlf.: 8715 0539) kontaktes den lokale Bygningsdrift.

Rengøringen på Trøjborgvej varetages af Kongsvang. Henvendelser hertil kan sendes til bygningsservice.BSS@au.dk

Aarhus (Nobelparken og Kasernen)

Emdrup