Indtægtsdækket virksomhed

Indtægtsdækket kursusvirksomhed er behandlet i notatet vedrørende IDV-kurser og i FAQ’en i umiddelbar forlængelse af notatet.

Notatet vedrørende IDV-uddannelsesaktiviteter behandler kompetencegivende uddannelse som rekvireret indtægtsdækket virksomhed.

Uddybende information om AU’s regelsæt og procedurer i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed fås ved henvendelse til Økonomi og Bygninger.

Kom godt i gang

Du kan få hjælp til din idé ved Arts, Aarhus BSS, Health og Science and Technology, som står for administration af fakulteternes indtægtsdækkede aktiviteter og kan rådgive dig vedrørende udvikling, planlægning, økonomioplæg, markedsføring, kursusmaterialer, praktisk afvikling osv.

Læs om dine muligheder her: