Information om konferencer på campus Emdrup


Hvem kan låne lokalerne?

AU’s lokaler kan udlånes til arrangementer, der er i overensstemmelse med AU’s formål og virke indenfor undervisning, forskning og videndeling. I hvert tilfælde vil der blive foretaget en vurdering med udgangspunkt i arrangementets indhold og formål.

Udleje til eksterne: kontakt tek@au.dk

Booking

Undervisningslokaler og auditorier bookes via Arts Studier: Link til kontaktinfo
Studieområder/A120 bookes via Arts Bygningsservice: artsbyg@au.dk  

Forplejning og/eller alkohol må ikke indtages i undervisningslokaler, auditorier eller Festsalen. Her henvises til kantiner, studieområder eller institutternes frokoststuer.

Lokalelåneaftale

Ved større middage eller fester skal arrangøren udfylde en lokalelåneaftale medmindre, at der er tale om et arrangement, hvor udelukkende AU-medarbejdere deltager.

Link til lokalelåneaftale

Er der tale om et arrangement udelukkende for eksterne, skal arrangøren sørge for at have en godkendt lokalelåneaftale. Lokalelåneaftalen skal kunne fremvises ved besøg af myndigheder (Politi, Fødevarestyrelse, Brandmyndigheder mm.), som bevis på, at arrangøren har lov til at låne lokalet.

Praktiske foranstaltninger

 • Brandreglement og evakueringsplaner
  Arrangøren skal henvende sig personligt til den lokale Drift for instruktion i brandreglement og evakueringsplaner.
 • Driftsjournal
  I lokaler med plads til 150 personer og derover, skal arrangøren i samarbejde med den lokale Drift udfylde en driftsjournal inden arrangementet.
 • Adgangsforhold
  Arrangøren skal aftale eventuelle ændringer af åbningstider med den lokale Drift i god tid inden arrangementet.
 • Ekstra skraldespande
  Driften tilbyder opsætning af ekstra skraldespande. Arrangøren skal kontakte Driften ved at oprette en sag i DaluxFM appen i god tid inden arrangementet.
 • Ændringer i møbelopstilling
  Arrangøren sørger selv for at omstille møblementet, hvis der er behov for det. Efter endt arrangement skal arrangøren tilbagestille møblementet jf. standardmøbelopstillingen. Er der behov for at rekvirerer flyttefolk afholder arrangøren/instituttet udgiften.
 • Særligt vedr. ændret møbelopstilling i Festsalen
  Skal møbelopstillingen ændres i Festsalen, skal Festsalen bookes dagen inden og dagen efter arrangementet.
 • Særligt vedr. Spisestedet, Mødestedet, Cafeen og Udsigten
  Bordopstillingen må ikke ændres i disse områder. Arrangøren står selv for at reservere borde til spisning.
 • Oprydning og rengøring
  Efter endt arrangement skal arrangøren sørge for, at de benyttede arealer bliver ryddet op, gjort rent og at affaldsspande er tømt inden kl. 7.00 den følgende morgen. Er der behov for at rekvirere rengøring fra eksternt firma afholder arrangøren/instituttet udgiften. Kontaktinformation på eksternt rengøringsfirma kan indhentes hos rengøringslederen.

Kontaktoplysninger på Driften i Emdrup

Bygning A, lokale 001

Servicetelefon: 93 52 18 50

Telefontid man.-tors.: Kl. 07.00-14.15, fre.: Kl. 7.00-13.45

Indmeld opgave via DaluxFM

Forplejning

Arrangøren kan bestille forplejning via Jespers Torvekøkken på en af følgende måder: