Rengøring og affaldshåndtering

Rengøringsstandard

Siden 2016 har vi på Arts arbejdet ud fra en rengøringsstandard, der har til formål at sikre en fælles standard på Arts samt et øget fokus på bæredygtig affaldshåndtering.

Rengøringsstandarden, der skelner mellem kontorer samt gang- og fællesarealer, fremgår nedenfor:

Kontorer

 • Total aftørring af frie overflader 1/uge
 • Vask af gulve 1/uge

Således er tømning af affald samt pletfjerning på overflader og gulve ikke en del af rengøringen på Arts.

Gangarealer og fællesarealer

Gangarealer over 1. etage

 • Tømme affald 1/uge
 • Total aftørring af frie overflader 1/uge
 • Vask af gulve 1/uge

Gangarealer på etage 1 rengøres tre gange ugentligt.

Toiletter, køkkener, undervisnings- og mødelokaler rengøres dagligt.

Rengøringen bliver prioriteret ud fra de daglige omstændigheder og arrangementer i bygningerne, særlig indsats som følge af vejret og aktuel bemanding på dagen.

Affaldshåndtering

På Arts sigter vi efter en bæredygtig affaldshåndtering. Dette betyder, at medarbejdere på Arts selv sorterer og afleverer affald på følgende måde:

 • Restaffald (fordærveligt affald, plastik m.v.) afleveres i affaldsspand i køkkener
 • Glas/flasker afleveres i glascontainer
 • Papir (til genbrug) afleveres i print-/kopirum eller affaldsrum
 • Brugte printerpatroner afleveres i opsatte opsamlingskasser (Lyreco), som typisk er placeret i print-/kopirum

Emdrup

På dit kontor
Skraldespandene på kontorerne har et rum til papir og et rum til andet affald/restaffald. Restaffald fyldes i rummet med plastposer, og disse smides efterfølgende i skraldespanden i køkkenet. Papir fyldes i papirsække. Papirsækkene finder du i affaldsrummene. De fyldte papirsække kan afleveres følgende opsamlingssteder:

 • Bygning A, 131: i affaldsrum
 • Bygning A, 2. sal: i burvogn (vognen er tilstede fra mandag eftermiddag til tirsdag efter kl. 10.30, hvor den bliver tømt)
 • Bygning B, 118: i affaldsrum
 • Bygning C, 001: ved trappeafsats
 • Bygning D, 101: i affaldsrum

Makulering
Henvendelse (oprettelse af sag) til Service og IT.

Restaffald
Afleveres i affaldsspand i køkkenet.

Papir/pap
Afleveres ved en af ovennævnte opsamlingssteder, hvor det afhentes af bygningsdriften efter kl. 10.30.

Glas
Afleveres i flaskecontainer ved Netto. I enkelte affaldsrum er der placeret en plastkasse til flasker/glas.

Gammel elektronik
Kontakt den lokale IT-Support.

Større mængder el. øvrigt affald
Henvendelse (oprettelse af sag) til Bygningsdriften.

Kasernen

På dit kontor
Restaffald afleveres i skraldespand i køkkenet.
Papir afleveres i kopirum.

Makulering
Kontakt Bygningsdriften.

Restaffald
Afleveres ved affaldsø mellem bygning 1585 og 1586.

Papir/pap
Afleveres ved affaldsø mellem bygning 1585 og 1586.

Glas
Afleveres ved affaldsø mellem bygning 1585 og 1586

Batterier
Afleveres i spande i kopirum. Spandene tømmes én gang årligt.

Gammel elektronik
Kontakt den lokale IT-Support.

Større mængder el. øvrigt affald
Kontakt Bygningsdriften.

Nobelparken

På dit kontor
Restaffald afleveres i skraldespand i køkkenet.
Papir afleveres i kopirum.

Makulering
Kontakt Bygningsdriften.

Restaffald
Afleveres ved affaldsø foran bygning 1481.

Papir/pap
Afleveres i kopirum.

Glas
Afleveres ved affaldsø foran bygning 1481.

Batterier
Afleveres i spande i kopirum. Spandene tømmes én gang årligt.

Gammel elektronik
Kontakt den lokale IT-Support.

Større mængder el. øvrigt affald
Kontakt Bygningsdriften.

Ugeplaner for rengøringen på Arts

For information vedrørende rengøring på Moesgård (tlf.: 8716 2529) og Katrinebjerg (tlf.: 8715 0539) kontaktes den lokale Bygningsdrift.

Rengøringen på Trøjborgvej varetages af Kongsvang. Henvendelser hertil kan sendes til bygningsservice.BSS@au.dk

Bistand ved større arrangementer

Ved afholdelse af større arrangementer på Arts bedes du - som angivet på lokalelåneaftalen - kontakte din lokale rengøringsleder.  

Aarhus (Nobelparken og Kasernen)

Emdrup

Janni Bernard

Tilsynsassistent