Lønforhandlinger på HEALTH

Forårets lønforhandlinger vedrører perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021.

Lønforbedringer udmøntes pr. 1. april 2021.

 

Information til alle medarbejdere på institutter, centre samt administrationscenter

 

De årlige lønforhandlinger 2021 starter med en  periode, hvor medarbejderne kan give oplysninger til brug for lønforhandlingerne, perioden er 4. februar - 25. februar 2021. Herefter vil der være en forberedelsesperiode for henholdsvis forhandlende leder, TR og HR. Forhandlingsperioden ligger i tidsrummet 26. april – 31. maj 2021. I dette tidsrum vil alle forhandlinger blive foretaget og medarbejderne vil senest med udgangen af juni måned blive orienteret om udfaldet af forhandlingen.

Lønkriterier for Health – godkendt i FSU den 24. januar 2013

 De lokale samarbejdsudvalg (LSU) kan tilføje yderligere lokale kriterier.

  • Institut for Klinisk Medicin har tilføjet yderligere lokale kriterier besluttet i 2019 (gældende) - Se her
  • Institut for Biomedicin har tilføjet yderligere lokale kriterier besluttet i 2014 (gældende) - Se her
  • Institut for Folkesundhed har ikke tilføjet yderligere lokale kriterier
  • Institut for Odontologi og Oral Sundhed har tilføjet følgende lokale kriterie besluttet i 2019 (gældende): Prioritering af medarbejdere, der yder en ekstraordinær indsats, som bidrager til sikring af instituttets drift og udvikling.
  • Institut for Retsmedicin har tilføjet følgende lokale kriterie besluttet i 2017 (gældende): Retsmedicin fastholder fakultetets kriterier kombineret med det eksisterende lokale kriterium: Prioritering af medarbejdere, der stabilt varetager og bidrager med omhyggelighed og ansvarlighed i diverse opgaver samt myndighedsbetjening.
  • Administrationscenter Health har tilføjet følgende lokale kriterier besluttet i 2018 (gældende) - Se her

 

Hvordan indgiver jeg oplysninger?

Hvis du ønsker at indgive forslag til lønforbedring skal du indgive forslag via nedenstående formular.

HR distribuerer videre til den forhandlende leder og TR.

Såfremt du kan forhandle selv (institutledere, specialkonsulenter, chefkonsulenter, professorer, chefer i lederstillinger og journalister) skal du indgive dit forslag via nedenstående formular.

Har du spørgsmål i forbindelse med din nuværende løn, og hvilken forhandlingsgruppe du tilhører eller lign., er du velkommen til at kontakte din lokale HR-partner her:    

Når du skal give oplysninger til brug for lønforhandlingen, skal du skrive dit AU ID.
Du finder dit AU ID på din Medarbejderprofil mit.medarbejdere.au.dk

Lønkatalog på Health

TAP lønaftaler

Find din tillidsrepræsentant

Ansøgningsformularer (aktiveres den 4. februar 2021):
Institut for Biomedicin  
Institut for Folkesundhed  
Institut for Klinisk Medicin  
Institut for Odontologi og Oral Sundhed  
Institut for Retsmedicin  
 
Administrationscenter Health