Klages der over retlige forhold?

Når du modtager en klage fra en studerende, skal du tage stilling til, om der klages over retlige forhold, før den sendes til Uddannelsesjura.

Retlige forhold drejer sig om, hvorvidt en afgørelse er truffet i overensstemmelse med gældende ret. Der vil oftest være tale om formelle forhold, som f.eks. en klage over manglende hjemmel til den trufne afgørelse, en klage over inhabilitet eller en klage over at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med praksis på området.

En ikke-retlig klage er en klage over en afgørelse, der er truffet på grundlag af et uddannelsesfagligt skøn. Anmodninger om genoptagelse af sagen eller fremsendelse af nye oplysninger er også ikke-retlige.