Krisevagt

Vejledning til krisevagt


Rolle

Krisevagten er et hold af AU-medarbejdere, som varetager rollen at igangsætte den interne telefonkæde i tilfælde af akut fysisk trussel, dvs. brand, trussel mod AU eller større ulyk­ke. Opgaven er at modtage opkaldet fra operatøren i call centeret (jf. telefonkæden) ved akut fysisk trussel og sikre kontakt til udpegede kontaktpersoner, dvs. én person fra hvert af de tre følgende områder: Drift (Bygningsservice), kommuni­kation og ledelse.

Kommer kontakten ikke fra call center, er det væsentligt, at call center informeres hurtigst muligt efterfølgende for ikke at skabe unødig forvirring, som kunne foranledige nogen til at tro, at der er flere parallelle hændelser.


Opkald

Krisevagten spørger ind til hændelsen for at kunne starte telefonkæden:

  • Hvad?
  • Hvor?
  • Adresse?
  • Hvem har anmeldt hændelsen – er pågældende på stedet, og hvordan kan pågældende kontaktes?
  • Er der ringet 112?

Vurdering
Vurdér, om det er nødvendigt at indhente yderligere information, inden kriseberedskabet aktiveres. I nogle tilfælde kan et begrænset kriseberedskab være tilstrækkeligt, eventuelt i form af en orientering og/eller med assistance fra Skadeservice. I tvivlstilfælde – kontakt universitetsdirektøren og aftal beredskabets omfang.

 

        

Sådan starter du telefonkæden

1. Ring til kontaktperson for drift

Den tekniske chef for det berørte område kontaktes først.

Hvis det er ukendt hvilke/hvilket område krisen berører, kontaktes de tekniske chefer i følgende rækkefølge:

A. Teknisk chef, Arts
B. Teknisk chef, BSS
C. Teknisk chef, Health
D. Teknisk chef, ST
E. Alternativt – kontakt driftsinspektør i berørte område.

NB: Driftsinspektørerne har ikke rådighedsvagt, hvorfor kald uden for normal arbejdstid ikke nødvendigvis besvares.

2. Ring til kontaktperson for kommunikation

I følgende rækkefølge kontaktes en medarbejder:

A. AU's presse- og kommunikationschef
B. Pressemedarbejder i Universitetsledelsens Stab
C. Lokal kommunikationschef

3. Ring til kontaktperson for ledelsen

I følgende rækkefølge kontaktes en medarbejder:

A. Universitetsdirektøren
B. Sekretær for universitetsdirektøren
C. Stabschef for Universitetsledelsens Stab
D. Medarbejder i Universitetsledelsens Stab

4. Orientér øvrige potentielle krisevagter

Ring til eller send SMS til øvrige krisevagter om, at du har rollen som krisevagt  - i tilfælde af yderligere opkald fra call center om samme krisesituation.

5. Koordinér indsatsgruppe og krisestab

Krisevagten modtager information fra universitetsdirektøren og AU’s presse- og kommunikationschef om, hvilke personer der indgår i krisestab og kriseindsatsgruppe.

Når informationen er samlet, udsendes en mail til "#AU Kriseberedskabsgruppen" (Display name i Outlook). Mailens emnelinje skal begynde med "Krisemelding". 

I mailen anføres, hvem der indgår i de to grupper samt begge gruppers mødested.

6. Orientér Omstillingen

Orientér Omstillingen (8715 0000) om, hvem der er pressekontakt og leder af kriseberedskabet - af hensyn til henvendelser fra myndighederne, medmindre rollerne udfyldes af AU's presse- og kommunikationschef og universitetsdirektøren.