Call center

Vejledning til call center

AU's call center er en døgnbemandet telefonservice. Call center modtager opkald til AU's særlige alarmeringsnummer, som er etableret i tilfælde af en akut fysisk trussel mod AU, dvs. en brand, en trussel eller en større ulykke.

Rollen som operatør i call center (jf. telefonkæden) er udfoldet nedenfor. Personen, der ringer, bør have alarmeret 112 inden opkald til AU's interne alarmeringsnummer.


Opkald

Velkomstbesked: 'Aarhus Universitets alarmeringstelefon – et øjeblik'.

Call center spørger ind til hændelse.

Call center afklarer situationen for at kunne starte informationskæde:

  • Hvad?
  • Hvor?
  • Adresse?
  • Hvem ringer? Kontaktinformation, telefonnummer og navn?
  • Er der ringet 112?

Instruks til den, der ringer:
Bliv på stedet for at modtage/bistå tilkaldt brandvæsen/politi og AU-medarbejdere, som adviseres.


Start telefonkæde

Ring til AU's krisevagt i nævnte rækkefølge, til der er kontakt:

A. Projektleder, sikkerhed og beredskab
B. Teknisk(e) chef(er)
C. AU's presse- og kommunikationschef
D. Chef for Bygninger
E. Kommunikationsmedarbejdere i Kommunikation og Presse, Universitetsledelsens Stab

 

Efter et alarmopkald afsender du en mailbesked til beredskab@au.dk med info om hændelsen med indsamlede informationer (jf. ovennævnte spørgsmål).


Ændring af forholdsordre

Udskiftning af navne og numre for AU's krisevagt gennemføres skriftligt via aftale med call center.

Andre opkald

Spøgefugle: Afvises

Andre: Opkald, hvor personen har misforstået, hvad krisenummeret skal benyttes til - f.eks. opkald vedrørende manglende adgang, eksempelvis 'Jeg er blevet låst ude', 'Jeg har glemt min … og har ingen nøgler', klares per konduite. Kontakt eventuelt universitetets parkvagt (hvor der p.t. er en aftale med Securitas om natte- og weekendvagt).

Der kan henvises til:

  • AU's omstilling på telefon 8715 0000 (åbningstid kl. 8-17).
  • Nærmeste bygningsservice på pågældende adresse (afhængigt af geografi).
  • Kontakt til bygningsserviceområder via link til hjemmeside