Ledere

Vejledning til ledere


Rolle

Institutledere, centerledere, skoleledere, vicedirektører, administrationschefer og campuschefer skal være beredte til at indtræde i krisestab og/eller kriseindsatsgruppe afhængigt af situationen - på universitetsdirektørens anvisning.

Alle ledere er forpligtet til at tage aktiv del i krisehåndteringen, når påkrævet.

Lederne skal være beredte til at indkalde personale til at hjælpe med til krisehåndteringen eller opretholdelse af driften.

Opgaver

1. Indkald om nødvendigt personale fra instituttet/enheden.

2. Forbered dig på eventuelt at indgå i krisestab eller kriseindsatsgruppe på åstedet.

3. Forbered dig på eventuelt at indgå som udtaleperson.  Koordinér alle udtalelser med AU's presse- og kommunikationschef.

4. Orientér instituttets/enhedens personale.

5. Orientér øvrige interessenter efter aftale med universitetsdirektøren.