Kontaktperson for kommunikation

Vejledning til kontaktperson for kommunikation


Rolle

Kontaktpersonen for kommunikation modtager opkald fra krisevagten (jf. telefonkæden) ved akut fysisk trussel, dvs. brand, trussel mod AU eller i tilfælde af større ulyk­ke. Opgaven er at modtage opkaldet fra krisevagten og sikre det videre forløb i AU Kommunikation og Presse, Universitetsledelsens Stab.

Som kontaktperson er det din opgave at skabe kontakt til en række personer i AU Kommunikation og Presse og videregive den information, som du har fået fra krisevagten.

Du vil typisk selv have en anden rolle i det videre forløb (som AU's presse- og kommunikationschef eller kommunikationsmedarbejder). Det er kun, når du modtager opkaldet fra krisevagten, at du har rollen som kontaktperson.  

Hvis krisevagten er ansat i AU Kommunikation og Presse, kan krisevagten selv udfylde rollen som kontaktperson for kommunikation. 


Opkald

Modtag beskeden fra krisevagten – spørg ind, og skriv ned:

 • Hvad?
 • Hvor?
 • Adresse?
 • Hvem har anmeldt hændelsen?
 • Hvordan kan anmelder kontaktes, og hvor befinder anmelderen sig?
 • Er der ringet 112?


Start telefonkæde

Få kontakt, og beskriv hændelsen til nedenstående.

Begynd samtalen med at sige dit navn, at der er en krisemelding, og at du har rollen som kontaktperson for kommunikation.

 1. Kontakt AU’s presse- og kommunikationschef, sekundært øvrige ansatte i Kommunikation og Presse, Universitetsledelsens Stab.
 2. Kontakt kommunikationscheferne for de berørte områder, sekundært øvrige ansatte i de administrative centres kommunikationsafdelinger.
 3. Orientér stabschefen for Universitetsledelsens Stab.
  Stabschefen skal informeres om situationen, og at medarbejderne i enheden skal være forberedt på, at de kan blive bedt om at medvirke i krisehåndteringen.  

Når alle er blevet kontaktet, er opgaven som kontaktperson afsluttet.