AU’s presse- og kommunikationschef

Vejledning til AU’s presse- og kommunikationschef

Rolle
AU’s presse- og kommunikationschef, eller dennes stedfortræder, indgår om muligt i kriseindsatsgruppen eller krisestaben, eller udpeger personer hertil – en pressemedarbejder til kristestaben og en kommunikationskoordinator til en eventuel kriseindsatsgruppe.

AU's presse- og kommunikationschef har ansvaret for universitetets kommunikation via hjemmeside og sociale medier (Facebook og Twitter).

AU's presse- og kommunikationschef vil blive kontaktet af vicedirektører m.fl. i forbindelse med kommunikation omkring opretholdelse af drift. I en politisag kan det være nødvendigt, at koordinere den interne kommunikation med politiet.

AU’s presse- og kommunikationschef har ligeledes ansvaret for al pressekontakt og aftaler med universitetsdirektøren, hvem der udtaler sig på universitetets vegne.

Når der er tale om en politisag, tager AU’s presse- og kommunikationschef kontakt til anmelderen og forklarer, at det kan være nødvendigt med tilbageholdenhed over for pressen af hensyn til politiets efterforskning. AU's presse- og kommunikationschef forventes, at koordinere al ekstern kommunikation med politiet.

Opgaver

 1. Indkald personale fra AU Kommunikation og Presse, Universitetsledelsens Stab til presseopgaver og håndtering af web og sociale medier.
 2. Udpeg personer til krisestab og kriseindsatsgruppe, og orienter krisevagten herom.
 3. Etablér kommunikationscenter.
 4. Etabler kontakt med kriseledelsen (universitetsdirektøren) og aftal, hvem der udtaler sig.
 5. Tag kontakt til anmelder.
 6. Indkald oversætter.
 7. Tag eventuelt til åstedet.

Oversættere

Indkaldes i følgende rækkefølge:

 1. Lenore Messick
  AU Forskning og Eksterne Relationer - Events og Kommunikationsstøtte
  lmm@au.dk / 21702812

 2. Annette Kaja Kvernrød
  AU Forskning og Eksterne Relationer - Events og Kommunikationsstøtte
  ankve@au.dk / 21702774

 3. Nicholas Wrigley
  Administrationscenter Arts - Arts Kommunikation
  nw@au.dk / 40878037

 4. Sinne B. Jakobsen
  Administrationscenter Aarhus BSS - Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer
  slbj@au.dk / 87153507