Tekniske chefer, fakulteter

Vejledning til fakulteternes tekniske chefer


Rolle

De tekniske chefer på fakulteterne vil være vil være blandt de første, som bliver kontaktet, når telefonkæden er aktiveret, bl.a. pga. lokalkendskabet.

De tekniske chefer, driftsinspektører og andet driftspersonale skal være med til at sikre mennesker, dyr og værdier.

Når myndighederne (politi eller brandvæsen) har en indsatsleder på åstedet, leder denne krisehåndteringen, og AU's driftspersonale assisterer myndighederne.

Der kan være særlige sikkerhedsforskrifter for laboratorier og andre faciliteter.


Opgaver

  1. Indkald det nødvendige personale til at håndtere situationen.
  2. Tag til åstedet, og medbring ekstra nøgler, oversigtskort o.l., som vil kunne bruges i situationen (eller uddeleger opgaven).
  3. Vurder situationen på åstedet, og reager derpå.
  4. Assister myndighederne, når disse er til stede.
  5. Indgå i kriseindsatsgruppen, hvis du er øverste driftsansvarlig på stedet eller udpeges hertil af den tekniske chef for AU.
  6. Orienter løbende kriseindsatsgruppen.

Vær opmærksom på nødvendige tiltag – også når den akutte krise ophører. Eksempelvis skal en evakueret bygning muligvis aflåses for at sikre studerende og ansattes værdier, inden adgang tillades.