Kontaktperson for ledelsen

Vejledning til kontaktperson for ledelsen


Rolle

Kontaktpersonen for ledelsen modtager et opkald fra krisevagten (jf. telefonkæden) ved akut fysisk trussel, dvs. brand, trussel mod AU eller i tilfælde af større ulyk­ke. Opgaven er at modtage opkaldet fra krisevagten og sikre det videre forløb i ledelsesstrengen.

Som kontaktperson er det din opgave at skabe kontakt til en række personer i ledelsen og videregive den information, som du har fået fra krisevagten.

Du vil typisk selv have en anden rolle i det videre forløb (f.eks. som universitetsdirektør, del af krisestab eller kriseindsatsgruppe eller som medhjælp til universitetsdirektøren). Det er kun, når du modtager opkaldet fra krisevagten, at du har rollen som kontaktperson.


Opkald

Modtag beskeden fra krisevagten – spørg ind, og skriv ned:

  • Hvad?
  • Hvor?
  • Adresse?
  • Hvem har anmeldt hændelsen?
  • Hvordan kan anmelder kontaktes, og hvor befinder anmelderen sig?
  • Er der ringet 112?


Start telefonkæde

Få kontakt, og beskriv hændelsen til nedenstående.

Begynd samtalen med at sige dit navn, at der er en krisemelding, og at du har rollen som kontaktperson for ledelsen.

Når alle nøglepersoner er kontaktet, er opgaven som kontaktperson for ledelsen afsluttet.

        

Sådan starter du telefonkæden

1. Universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren er altid leder af kriseberedskabet. Hvis universitetsdirektøren ikke kan træffes, ringer du til et andet medlem af universitetsledelsen.

2. Rektor, prorektor og dekaner

Rektor, prorektor og dekaner skal orienteres om hændelsen og må, i tilfælde af universitetsdirektørens fravær, indgå i kriseledelsen.

3. Relevante vicedirektører og andre ledere

Kontakt de vicedirektører og administrationschefer, som du forventer, at krisen kan berøre. Vicedirektøren for AU Uddannelse vil som oftest være relevant. Det er efterfølgende universitetsdirektørens opgave at kontakte de vicedirektører og medarbejdere, som er relevante, for at opretholde driften. 

4. Orientér stabschefen for Universitetsledelsens Stab

Stabschefen skal informeres om situationen, og at medarbejderne i enheden skal være forberedt på, at de kan blive bedt om at medvirke i krisehåndteringen.