Omstillingen

Vejledning til omstillingen (Aarhus, Emdrup, Foulum og Roskilde)


I tilfælde af akut fysisk trussel kan Omstillingen blive involveret på forskellig vis. Kontaktes Omstillingen af en medarbejder eller direkte af myndighederne, startes kriseberedskabet ved at ringe videre til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17.

I alle kriser er det hensigten, at Omstillingen informeres af krisevagten og af den relevante tekniske chef, såfremt muligt. Det først kontaktede omstillingsbord orienterer de øvrige omstillingsborde. 


Opkald

Modtag melding – spørg ind, og skriv ned:

  • Hvad?
  • Hvor?
  • Adresse?
  • Hvem har anmeldt hændelsen – er pågældende på stedet?
  • Er der ringet 112?
  • Er der ringet til AU's alarmeringsnummer? Hvis ikke, så stil igennem til 87 15 16 17.


Kontrolopkald:
Hvis Omstillingen kontaktes af myndighederne, foretages kontrolopringning. Ring til myndighedens omstilling (hovednummer), og bed om navngiven person.

Opkald fra krisevagt eller andre: Når opkaldet modtages fra det tekniske personale i henhold til telefonkæden, er alarmeringsnummeret allerede inddraget, og opgaven består i at informere de øvrige omstillinger.

Informér øvrige omstillinger
Giv besked om hændelse til de øvrige omstillinger på AU via mail eller eventuelt opkald.

AU's omstillings hovednummer er 8715 0000.

Information og henvisninger

Følg situationens udvikling via hjemmesiden.

Kommunikation og Presse, Universitetsledelsens Stab vil løbende ajourføre information om situationen på AU's hjemmeside. Al information til offentligheden vil blive publiceret på hjemmesiden.

Omstillingen skal ikke videregive anden information end præcist den, som kan findes på hjemmesiden.

Alle, der ringer til Omstillingen for at få information om situationen, henvises til hjemmesiden. Myndigheder henvises til kriselederen (normalt universitetsdirektøren) og pressen til AU's presse- og kommunikationschef.

Krisevagten vil informere Omstillingen, hvis pressen skal henvises til andre personer end sædvanligt (AU's presse- og kommunikationschef, sekundært Kommunikation og Presse, Universitetsledelsens Stab), eller hvis kriselederen er en anden end universitetsdirektøren.